intTypePromotion=1

Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu - ThS. Phan Trần Thế Uyên

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:244

0
84
lượt xem
16
download

Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu - ThS. Phan Trần Thế Uyên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu do ThS. Phan Trần Thế Uyên biên soạn gồm có 4 chương với các nội dung như: Tổng quan về truyền số liệu, kỹ thuật truyền số liệu, các nghi thức cơ sở và thực tế, mạng truyền số liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu - ThS. Phan Trần Thế Uyên

 1. K THUT TRUYN S LIU V K2 1. Ni dung: ™ Chng I: Tng quan v truyn s liu ™ Chng II: K thu t truyn s liu ™ Chng III: Các nghi th c c s và th
 2. c t ™ Chng IV: Mng truyn s liu 2. Th i l ng: ™ Lý thuy t: 45 ti t ™ Th
 3. c hành: 30 ti t
 4. NHNG IU CN BIT 1. Ging viên: ThS. Phan Trn Th Uyên email: phanuyentt@gmail.com 2. Cách tính im: • Kim tra cui k: 60% • Kim tra gi a k, th c hành, chuyên , im danh: 40%. •
 5. im th ng: 0.5/ ln vào im KTCK. 3. … 2
 6. TÀI LIU THAM KH
 7. O ‹ [1]- Trn Vn S, Truy n s liu và mng thông tin s, 2005, NXB
 8. H Quc Gia TP.HCM ‹ [2]- Nguyn Hng Sn, K thut truy n s liu, 2009, NXB Lao ng Xã hi ‹ [3]- James F.Kurose, Computer Networking, 2005, Pearson Education, Inc 3
 9. 1.1. MÔ HÌNH H THNG TRUYN TIN C B
 10. N 4
 11. 1.2. S KHI H THNG THÔNG TIN S LIU T CÁC NGUN KHÁC T O MÃ HÓA MÃ HÓA MÃ HÓA GHÉP X LÝ THÍCH MÁY KHUÔN NGUN M T KÊNH KÊNH NG MÔI PHÁT T 010 010 010 010 010 TRNG ~/ NGUN TIN KÊNH NG TRUYN B T O GI
 12. I MÃ GI
 13. I MÃ GI
 14. I MÃ PHÂN X LÝ THÍCH MÁY N B KHUÔN NGUN M T KÊNH KÊNH NG MÔI THU NH N 010 010 010 010 010 TRNG TIN N CÁC ÍCH NH N TIN KHÁC 5
 15. 1.3. CÁC PH NG TIN TRUYN DN Hu tuyn: 1. Loi cáp không xon: • Tín hiu tham chi u gia hiu in th (cng dòng in) so vi dây ni t. • Khong cách 50m, tc  19,2 kbps. 6
 16. 1.3. CÁC PH NG TIN TRUYN DN Hu tuyn: 2. Cáp xon ôi (twisted pair cable): • Không bc giáp (UTP). • Bc giáp (STP). 7
 17. 1.3. CÁC PH NG TIN TRUYN DN Hu tuyn: 3. Cáp ng trc (coaxial cable): • Loi mng (thinnet) + u ni BNC; • Loi dy (thicknet) + u ni 15 chân. 8
 18. 1.3. CÁC PH NG TIN TRUYN DN Hu tuyn: 4. Cáp si quang (fiber optic cable): 9
 19. 1.3. CÁC PH NG TIN TRUYN DN Hu tuyn: Mt ct ngang cáp si quang 10
 20. 1.3. CÁC PH NG TIN TRUYN DN Hu tuyn: Mt ct dc cáp si quang 11
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2