intTypePromotion=1

Bài giảng Lean 6 sigma very basic

Chia sẻ: Nguyen Minh Son | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:16

1
360
lượt xem
125
download

Bài giảng Lean 6 sigma very basic

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Lean 6 sigma very basic cung cấp cho các bạn những kiến thức về khái niệm Lean; phan loại, công cụ của Lean; Six-Sigma; cải tiến Six-Sigma; hàm 6-Sigma trong việc cải tiến qui trình; các biến thể Six-Sigma;... Mời các bạn tham khảo bài giảng để boor sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lean 6 sigma very basic

 1. LEAN LÀ GÌ? • LEAN = sản xuất tinh gọn. “Bản chất của Lean về cơ bản là nguyên tắc kinh doanh được xây dựng tuân theo duy nhất những tín hiệu nhu cầu từ khách hàng và loại bỏ mọi sự lãng phí ở bất kỳ điểm nào trong qui trình kinh doanh.” Trong con Trong con mắt Khách mắt Công ty hàng thì bước B2 thì bước B2 không mang lại giá trị là cần thiết tăng thêm cho họ. Họ cho qui trình có thể yêu cầu cty kinh doanh. cắt bỏ. INPU YES/N B4-1 B2 O T OUTPU T B4
 2. LEAN SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ NÀO ? Một số công cụ tiêu biểu sau đây: • RACI chart • 5S • 5 Why's • Failure Modes, • Effects, & Criticality Analysis (FMECA/FMEA)
 3. LEAN CÓ MẤY LOẠI ? Có nhiều loại: • Lean manufacturing Lea n vẫn • Lean production đan g • Lean Transactional tiến (Finance, Banking…) hóa • Lean Services • Lean Logistic • Lean Supplychain • Lean IT….
 4. SIX SIGMA là gì? • Sigma là hàm phân bố lệch chuẩn. Six chỉ cấp độ sai số chuẩn, có nghĩa là cấp độ hài lòng của khách hàng. “Bản chất của Six-sigma là dùng thống kê & toán học để phát hiện và giảm 6σ thiểu phế phẩm (Defects)“ • Б2 total = Б2 product + Б2 measurement • Б2 measurement = Б2 repeatability + Б2 reproducibility Cấp Độ Số lỗi Lỗi phần Sigma phần Triệu Trăm Một Sigma 690,000 69% Hai Sigma 308,538 30.80% Ba Sigma 66,807 6.68% Bốn Sigma 6,210 0.62% Năm Sigma 230 0.02% Sáu Sigma 3 OR 4 0.00%
 5. Cải tiến SIX SIGMA là gì? • Qúa trình cải tiến 6-sigma giống trò chơi phóng phi tiêu. 1. Kết quả phân 2. Làm kết quả 3. Giảm sai bố tự nhiên tập trung hỏng
 6. HÀM 6-SIGMA TRONG VIỆC CẢI TIẾN QUI TRÌNH TARGE LSL T USL LSL TARGE USL Kỳ vong Kỳ vong Kỳ vong T dưới Trung trên tâm μ μ CẢI TIẾN Sai Sai hỏng Sai hỏng Sai hỏng hỏng • Phân bố μ ở trên lệch khỏi đường Kỳ vọng • Bước tiếp theo là tìm cách co đồ thị sigma trung tâm. Mục tiêu 6-sigma là dịch chuyển về trung tâm (tức làm cho kết quả tập trung), đồ thị sigma vào kỳ vọng trung tâm, nơi biểu làm cho toàn bộ đồ thị sigma rơi vào trong thị tập trung nhu cầu của khách hàng. biên giới kỳ vọng. • Làm thế nào? Loại bỏ hững căn nguyên • Làm thế nào? Loại bỏ căn nguyên phổ đặc biệt gây ra sai lệch. biến gây ra dao động.
 7. 6-SIGMA luôn sử dụng DEMAIC Xác định mục tiêu cụ thể để nâng cao chất lượng dịch vụ Define trong con mắt của khách hàng Measur Đo lường thuộc tính của qui trình hiện hữu e Phân tích qui trình hiện hữu và tìm ra nguyên nhân sai hỏng Analyze Cải tiến qui trình hiện hữu bằng các giải pháp hợp lý Improv e Kiểm soát dao động, thiết lập hệ thống thoe dõi các thuộc tính Control
 8. 6-SIGMA còn sử dụng công cụ nào nữa ? • DMAIC, • DMADOV, • Nhóm Dự án, • RTY, • COPQ, • Giảm thiểu dao động • Phân hạng Đai (Belt System), • Giải thưởng, ..…
 9. CÁC BIẾN THỂ SIX-SIGMA • Six Sigma for services • R-DEMAIC-V • Six Sigma for design & development • Six Sigma for production… • Design For Six Sigma (DFSS) Câu hỏi: có 2 đồ thị sigma về thời gian giao bánh Trả lời: Tôi chọn Luigi’s vì thời gian giao hàng Pizza. Bạn chọn thương hiệu nào ? nhanh hơn, chất lượng ổn định hơn (ít dao động) Kỳ vọng Thương hiệu Luigi's VÍ Thương hiệu Mario’s DỤ Minutes 10 30
 10. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1 DỰ ÁN 6-SIGMA Có thể có nhiều “đai xanh” hay “đai đen” đối với dự án lớn. Khi đó mỗi bậc đai sẽ cần 1 trưởng nhóm.
 11. LEAN-6 SIGMA (LSS) LÀ GÌ ?
 12. ĐẶC ĐIỂM CỦA LEAN & 6 SIGMA NẾU TÁCH RIÊNG LEAN 6 SIGMA Tốc độ Giảm dao động Giảm thiểu lãng phí Chất lượng cao để đáp ứng khách hàng Thể hiện chuỗi các hoạt động giá trị Ngăn ngừa sai hỏng Quản lý vật tư đúng thời điểm RTY, COPQ Quản lý trực quan Ổn định mang tính thống kê Sản xuất nhanh Các quá trình có thể dự đoán Hiệu quả thiết bị DMAIC Hoạt động cải tiến, khuyến nghị Làm việc theo nhóm Tiêu chuẩn hóa tác nghiệp Thiết kế theo 6 Sigma 5S, PDCA
 13. LEAN & 6-SIGMA GIỐNG NHAU Ở ĐIỂM NÀO? • Cùng nhấn mạnh vào quá trình, Lean tập trung vào tăng tốc độ của quá trình với giảm tối thiểu lãng phí. 6 Sigma tập trung vào quá trình với giảm tối thiểu sự dao động; • Cùng nhấn mạnh giảm tối thiểu chi phí. Lean giảm chi phí của tất cả các lãng phí. 6 Sigma giảm chi phí qua các dự án COPQ (Chi phí chất lượng kém); • Cùng đề cao sự tham gia của mọi người.
 14. LEAN & 6 SIGMA KHÁC NHAU RA SAO • Lean: tốc độ và lãng phí; 6 Sigma: biến đổi và sai hỏng, và đánh giá quá trình; • Sử dụng các dụng cụ khác nhau. Lean: xác định chuỗi hoạt động giá trị, Đúng hạn, Quản lý trực quan, PDCA, Tiêu chuẩn hóa công việc. 6 Sigma: thống kê năng lực quá trình, thiết kế mẫu thử, chi phí chất lượng, DMAIC,… • Lean: sử dụng cách tiếp cận kỹ thuật công nghiệp và hiệu quả sử dụng thiết bị nói
 15. LEAN & 6-SIGMA SỬ DỤNG NHỮNG CÔNG CỤ RIÊNG NÀO LEAN 6 sigma 5S, 5 WHY DMAIC, Nhóm Kaizen, DMADOV, PDCA, Nhóm Dự án, Tự động hóa, RTY, Xác định chuỗi hoạt động giá trị, COPQ, Quản lý vật tư đúng hạn, Giảm thiểu dao động Tham gia của mọi người, Phân hạng Đai (Belt System), Quản lý cung ứng theo yêu cầu (Pull System); Giải thưởng,…
 16. THANK YOU FOR YOUR ATTENTION DO YOU WANT TO KNOW MORE ?
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2