intTypePromotion=1

Bài giảng môn học Lập kế hoạch kinh doanh: Chương 5 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

Chia sẻ: N N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
89
lượt xem
19
download

Bài giảng môn học Lập kế hoạch kinh doanh: Chương 5 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Lập kế hoạch kinh doanh - Chương 5: Kế hoạch sản xuất và đầu tư" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích các nguồn lực cần thiết, thiết lập mục tiêu sản xuất, lập kế hoạch sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn học Lập kế hoạch kinh doanh: Chương 5 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

4/9/2015<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> Chương 5:<br /> KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ<br /> Th.s Huỳnh Hạnh Phúc<br /> Email: phuc.huynh@oude.edu.vn<br /> <br /> MỤC TIÊU CHƯƠNG 5<br /> Đề xuất được các<br /> nguồn lực cần thiết<br /> <br /> Thiết lập được mục<br /> tiêu sản xuất<br /> <br /> Lập kế hoạch sản<br /> xuất<br /> <br /> Ra quyết định về<br /> nguồn lực cần có<br /> <br /> 1<br /> <br /> 4/9/2015<br /> <br /> NỘI DUNG CHƯƠNG 5<br /> <br /> Phân tích các nguồn lực cần thiết<br /> Thiết lập mục tiêu sản xuất<br /> Lập kế hoạch sản xuất<br /> <br /> 1. PHÂN TÍCH NGUỒN LỰC<br /> <br /> 2<br /> <br /> 4/9/2015<br /> <br /> 1. PHÂN TÍCH CÁC NGUỒN LỰC CẦN THIẾT<br /> <br /> Máy móc thiết bị<br /> <br /> Nguyên vật liệu<br /> <br /> Nhân sự<br /> <br /> Tài chính<br /> <br /> Công nghệ<br /> <br /> Cách thức quản<br /> lý<br /> <br /> 2. LẬP MỤC TIÊU SẢN XUẤT<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4/9/2015<br /> <br /> 2. THIẾT LẬP MỤC TIÊU SẢN XUẤT<br /> <br /> Mục tiêu về sản<br /> lượng<br /> <br /> Mục tiêu tồn kho<br /> <br /> Mục tiêu chi phí<br /> <br /> Mục tiêu bán hàng<br /> <br /> PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ CẠNH TRANH<br /> <br /> CẠNH TRANH VỀ<br /> GIÁ<br /> <br /> CẠNH TRANH VỀ<br /> CHẤT LƯỢNG<br /> SP-DV<br /> <br /> CẠNH TRANH<br /> NHỜ SỰ LINH<br /> HOẠT<br /> <br /> CẠNH TRANH VỀ<br /> TỐC ĐỘ<br /> <br /> 4<br /> <br /> 4/9/2015<br /> <br /> 3. LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT<br /> <br /> NỘI DUNG TRONG KH SẢN XUẤT<br /> <br /> Đánh giá hoạt động hiện tại<br /> Dự kiến thay đổi trong tương lai<br /> <br /> Kế hoạch sản xuất chi tiết<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2