intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh: Chương 8 - ThS. Lê Văn Hòa (2016)

Chia sẻ: Binh Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

72
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Phân tích hoạt động kinh doanh - Chương 8: Phân tích báo cáo tài chính" trình bày các kiến thức: Khái niệm, ý nghĩa; đánh giá khái quát tình hình tài chính; phân tích tình hình và khả năng thanh toán nợ phải thu – nợ phải trả, phân tích hiệu quả sử dụng vốn,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh: Chương 8 - ThS. Lê Văn Hòa (2016)

1-1<br /> <br /> Chương 8<br /> PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI<br /> CHÍNH<br /> <br /> 1-2<br /> <br /> Các nội dung chính:<br /> •8.1 Khái niệm, ý nghĩa<br /> •8.2 Đánh giá khái quát tình hình tài chính<br /> •8.3 Phân tích tình hình và khả năng thanh toán nợ phải<br /> thu – nợ phải trả<br /> •8.4 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn<br /> •8.5 Phân tích hiệu quả kinh doanh<br /> •8.6 Thí dụ minh họa tổng hợp<br /> <br /> 1-3<br /> <br /> 8.1 Khái niệm, ý nghĩa<br /> •8.1.1 Khái niệm<br /> •Phân tích tình hình tài chính là nhằm đánh giá trạng thái tài<br /> chính của doanh nghiệp ở hiện tại và triển vọng phát triển<br /> của doanh nghiệp trong tương lai<br /> •8.1.2 Ý nghĩa<br /> •Ai sử dụng kết quả phân tích tình hình tài chính doanh<br /> nghiệp?<br /> •Ban quản lý<br /> •Chủ sở hữu<br /> •Nhà đầu tư<br /> •Nhà nước<br /> •Chủ nợ<br /> •Nhà cung cấp<br /> •Người lao động<br /> •Sinh viên<br /> <br /> 1-4<br /> <br /> 8.2 Đánh giá khái quát tình hình tài chính<br /> 8.2.1 Phân tích khái quát bảng cân đối kế toán<br /> a) Bảng cân đối kế toán<br /> •Bảng CĐKT là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh giá trị của tài sản và<br /> nguồn vốn của một tổ chức tại một thời điểm nào đó, thường là ngày cuối<br /> cùng của kỳ kế toán<br /> •Bảng CĐKT được kết cấu thành 2 phần: Tài sản và NV<br /> •Qua Bảng CĐKT ta thấy:<br /> <br /> •Tổng TS = Tổng NV<br /> • Tài sản ngắn hạn + Tài sản dài hạn = Nợ phải trả + vốn<br /> chủ sở hữu<br /> •Vốn chủ sở hữu = TTS – Nợ phải trả<br /> •VD: Bảng CĐKT của công ty ABC<br /> b) Phân tích theo chiều ngang<br /> •VD trang 285<br /> c) Phân tích theo chiều dọc<br /> •VD: trang 288<br /> <br /> 1-5<br /> <br /> 8.2.2 Phân tích khái quát báo cáo kết quả kinh doanh<br /> a) Báo cáo KQKD<br /> •Báo cáo KQHĐKD là một báo cáo tài chính tổng hợp, phản<br /> ánh kết quả hoạt động kinh doanh của một kỳ (tháng, quý, năm)<br /> •Nội dung báo cáo KQKD gồm:<br /> •Doanh thu<br /> •Các khoản giảm trừ<br /> •Doanh thu thuần<br /> •…<br /> <br /> •VD: Báo cáo KQKD của công ty ABC<br /> b) Phân tích theo chiều ngang<br /> •VD: Trang 295<br /> c) Phân tích theo chiều dọc<br /> VD: trang 296<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2