Bài thuyết trình "Bảo lưu quyền truy đòi"

Chia sẻ: Tran Thi Thu Huyen Huy | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:24

0
202
lượt xem
64
download

Bài thuyết trình "Bảo lưu quyền truy đòi"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyền truy đòi sẽ phát sinh trong trường hợp hối phiếu bị từ chối chấp nhận, từ chối thanh toán hoặc người có nghĩa vụ thanh toán không có khả năng trả tiền (Theo ULB Điều 43, BEA Mục 51). Để bảo lưu quyền truy đòi, người nắm giữ hối phiếu có thể lập một kháng nghị và/hoặc một thông báo về việc bị từ chối.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thuyết trình "Bảo lưu quyền truy đòi"

 1. Ký phát hối phiếu C hu yể h ìn n tr nh t TR uấ ượ UY X ng ĐÒ i I c hố Từ
 2. So sánh các vấn đề về bảo lưu quyền truy đòi trong luật BEA 1882 , ULB 1930 và luật các công cụ chuyển nhượng Việt Nam 2005
 3. Nhóm 14 Trung 1 K46C KTĐN 1. Nguyễn Thị Minh (Nhóm trưởng) 2. Nguyễn Phương Loan 3. Ngô Quỳnh Trang 4. Lục Minh Nguyệt
 4. Bố cục bài thuyết trình I. QUYỀN TRUY ĐÒI I. KHÁNG NGHỊ I. THÔNG BÁO
 5. I.QUYỀN TRUY ĐÒI
 6. Quyền truy đòi sẽ phát sinh trong trường hợp hối phiếu bị từ chối chấp nhận, từ chối thanh toán hoặc người có nghĩa vụ thanh toán không có khả năng trả tiền (Theo ULB Điều 43, BEA Mục 51) Để bảo lưu quyền truy đòi, người nắm giữ hối phiếu có thể lập một kháng nghị và/hoặc một thông báo về việc bị từ chối.
 7. I. KHÁNG NGHỊ 1. Khái niệm 2. Hình thức 3. Địa điểm 4.Thời hạn 5. Miễn trừ
 8. 1.Khái niệm HP bị từ chối thanh toán Nhằm hoặc/và từ chối chấp nhận Cơ bảo lưu Người yêu chứng  Người có nghĩa vụ thanh quan thực quyền hưởng toán không có khả năng cầu có truy đòi lợi HP thanh toán thẩm HP đối quyền Người có nghĩa vụ thanh với các toán không thể xác định bên có được liênquan
 9. Sự xuất hiện ULB BEA Đối với HP nước Sự không chấp ngoài, nếu như bị nhận hoặc không từ chối chấp nhận thanh toán phải thì cần phải lập được chứng minh kháng nghị từ chối bằng một văn bản chấp nhận, còn xác thực (giấy nếu HP bị từ chối kháng nghị không thanh toán thì phải chấp nhận hoặc lập kháng nghị từ không thanh toán. chối thanh (Theo điều 44) toán(Theo mục 51 khoản 2)
 10. 2. Hình thức ULB BEA 1 bản sao hối phiếu , phải có chữ kí của một công chứng viên , phải ghi rõ : - Tên người yêu cầu lập kháng nghị - Địa điểm và thời gian lập Không quy định kháng nghị, nguyên nhân của kháng nghị, những yêu cầu đưa ra và câu trả lời nếu có, hoặc là với sự thực không tìm ra người bị kí phát hoặc người chấp nhận. (Mục 51 khoản 7)
 11. 3. Địa điểm lập kháng nghị ULB BEA Kháng nghị phải được lập tại nơi hối phiếu bị từ chối Trong trường hợp một hối phiếu được gửi qua đường bưu điện và bị từ chối thông qua bưu điện thì hối phiếu có thể được kháng nghị tại Không quy định nơi nó được gửi trả lại Nếu hối phiếu có ghi địa điểm trả tiền là một nơi khác với địa điểm kinh doanh hoặc nơi ở của người bị kí phát thì hối phiếu phải được kháng nghị tại địa điểm thanh toán đó.(Theo Đ51 mục 6)
 12. Ký phát hối phiếu C hu yể h ìn n tr nh t TR uấ ượ UY X ng ĐÒ i I c hố Từ
 13. 4. Thời hạn lập kháng nghị ULB BEA (Đ44) Có thể được lập vào ngày •HP bị từ chối chấp nhận: hối phiếu bị từ chối và không Khoảng thời gian đã được muộn hơn ngày làm việc kế ấn định cho việc xuất trình tiếp (Đ51 mục 4) hối phiếu để chấp nhận Sự chậm trễ trong việc • HP bị từ chối thanh toán: 1 kháng nghị do những trường hoặc 2 ngày sau ngày HP hợp bất khả kháng. đáo hạn Khi sự chậm trễ này kết thúc thì việc kháng nghị phải được thực hiện với sự cần mẫn hợp lý. (Đ51 mục 9)
 14. 5. Miễn trừ ULB BEA (Đ46) Nếu người kí phát , 1 người (Đ51-mục 9) kí hậu hoặc 1 ng bảo lãnh Trong các trường hợp như HP có ghi “không kháng miễn trừ đối với thông báo nghị” hoặc 1 cụm từ tương từ chối. đương trên hối phiếu & ký.
 15. II. THÔNG BÁO 1.Khái niệm 2.Hình thức 3.Người lập người nhận 4.Thời hạn 5.Miễn trừ
 16.   1. Khái niệm BEA ULB CCCN VN (Đ48) Khi HP bị từ chối (Đ45) Người cầm phiếu (Đ23-mục2, Đ45-mục2) chấp nhận hay từ chối phải thông báo về việc Khi HP bị từ chối chấp thanh toán , thông báo không chấp nhận hoặc nhận hoặc từ chối từ chối phải được gửi không thanh toán cho thanh toán toàn bộ hoặc đến cho người kí phát người kí hậu của mình , một phần thì người thụ và từng người kí hậu người kí phát, người hưởng có quyền truy đòi bảo lãnh ngay lập tức đối với người chuyển nhượng cho mình , người kí phát, người bảo lãnh . -> luật VN quy định không rõ ràng
 17. 2. Hình thức BEA ULB CCCN VN (Đ49-mục 5) Dưới dạng (Đ45) Có thể gửi thông (Đ49) Thông báo phải văn bản hoặc bằng báo dưới mọi hình được lập bằng văn bản liên lạc cá nhân, có thức, thậm chí bằng thể thể hiện bằng các cách gửi trả lại HP thuật ngữ đủ để xác định HP và việc HP bị từ chối chấp nhận hoặc từ chối thanh toán. (Đ49-mục 6) Việc trả lại HP bị từ chối -> quy định thiếu tính linh hoạt
 18. 3. Người lập & người nhận BEA ULB CCCN VN Người (Đ49-mục 1,2,3,4) (Đ45-ULB) l ập - Người cầm phiếu - Người cầm phiếu - Người chuyển nhượng - Người chuyển nhượng mà tại thời điểm đó anh ta liên mà tại thời điểm đó anh quan đến hối phiếu ta liên quan đến hp (Đ49-CCCN VN) - Đại lý của những người - Người thụ hưởng này - Người chuyển nhượng Người Bên liên quan đến HP hoặc đại lí của người này : nhận • Người ký phát • Người chuyển nhượng cho mình • Người bảo lãnh cho những ng này về việc từ chối đó. (Đ49-mục 8,9,10) (Đ45) Người kí hậu không (Đ49,50 mục 1) •Người đại diện thương ghi rõ địa chỉ : gửi Không quy định trường mại (nếu có) . cho người kí hậu hợp người kí hậu không • Người ký phát hoặc ký trước đó ghi rõ địa chỉ hậu phá sản, người quản lí tài sản của người này.
 19. Ký phát hối phiếu C hu yể h ìn n tr nh t TR uấ ượ UY X ng ĐÒ i I c hố Từ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản