Bài thuyết trình GMP supplementary training module: Nước dùng cho mỹ phẫm

Chia sẻ: Roong Kloi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:52

0
33
lượt xem
3
download

Bài thuyết trình GMP supplementary training module: Nước dùng cho mỹ phẫm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung bài thuyết trình trình bày về các chất gây ô nhiễm nước, các nguyên tắc cơ bản, các loại nước, độ đục của nước, dự trữ nước thô, hướng dẫn xử lý nước, hướng dẫn tiền xử lý, thiết bị làm mềm nước, phức hợp xử lý nước, công nghệ tinh lọc nước, thiết kế hệ thống nước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thuyết trình GMP supplementary training module: Nước dùng cho mỹ phẫm

Project co-financed by<br /> European Union<br /> <br /> Project co- financed<br /> by Asean<br /> <br /> GMP SUPPLEMENTARY TRAINING MODULE<br /> <br /> NƯỚC DÙNG CHO MỸ PHẨM<br /> <br /> European Committee<br /> for Standardization<br /> Implementing Agency<br /> <br /> Supplementary Module<br /> GMP Workshop Kuala Lumpur 14-16 Nov 2005<br /> <br /> 1<br /> <br /> Project co-financed by<br /> European Union<br /> <br /> NỘI DUNG TRÌNH BÀY<br /> <br /> Project co- financed<br /> by Asean<br /> <br />  Hướng dẫn<br />  Chất gây ô nhiễm nước<br />  Nguồn nước<br />  Việc xử lý nước<br />  Công nghệ lọc nước<br />  THử nghiệm nước<br />  Thanh tra các nhà máy xử lý nước<br />  Tham khảo<br /> <br /> European Committee<br /> for Standardization<br /> Implementing Agency<br /> <br /> Supplementary Module<br /> GMP Workshop Kuala Lumpur 14-16 Nov 2005<br /> <br /> 2<br /> <br /> Project co-financed by<br /> European Union<br /> <br /> Project co- financed<br /> by Asean<br /> <br /> GIỚI THIỆU<br /> <br /> European Committee<br /> for Standardization<br /> Implementing Agency<br /> <br /> Supplementary Module<br /> GMP Workshop Kuala Lumpur 14-16 Nov 2005<br /> <br /> 3<br /> <br /> Project co-financed by<br /> European Union<br /> <br /> MỤC TIÊU<br /> <br /> Project co- financed<br /> by Asean<br /> <br /> Xác định loại nước được dùng như là<br /> thành phần chính trong công thức<br /> mỹ phẩm theo đúng chất lượng về<br /> hoá học và vi sinh vật để ngăn ngừa<br /> sự tạp nhiễm chéo.<br /> <br /> European Committee<br /> for Standardization<br /> Implementing Agency<br /> <br /> Supplementary Module<br /> GMP Workshop Kuala Lumpur 14-16 Nov 2005<br /> <br /> 4<br /> <br /> Project co-financed by<br /> European Union<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN<br /> <br /> Project co- financed<br /> by Asean<br /> <br /> Giống như bất kỳ nguyên vật liệu nào, nước<br /> cũng phải đảm bảo theo đúng GMP.<br /> Nước có thể “uống được” và tối thiểu phải tuân<br /> theo tiêu chuẩn quốc gia về nước uống.<br /> Các hệ thống phải được bảo trì hợp lý để tránh<br /> các chất gây nhiễm khuẩn<br /> Các chi tiết kỹ thuật và thử nghiệm định kỳ dược<br /> yêu cầu<br /> Báo cáo giám sát được yêu cầu.<br /> <br /> European Committee<br /> for Standardization<br /> Implementing Agency<br /> <br /> Supplementary Module<br /> GMP Workshop Kuala Lumpur 14-16 Nov 2005<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản