intTypePromotion=1

Bài Viết MultiLayer Switching

Chia sẻ: Đào Minh Đảm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

0
118
lượt xem
16
download

Bài Viết MultiLayer Switching

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của bài Lab để mô tả đặc tính hoạt động đa lớp (Multilayer) của dòng sản phẩm Catalyst 3550 của Cisco Access Layer Switch...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài Viết MultiLayer Switching

 1. Bài Viết MultiLayer Switching & InterVlan Routing Tác giả Trương Quang Dũng Mục tiêu của bài Lab để mô tả đặc tính hoạt động đa lớp (Multilayer) của dòng sản phẩm Catalyst 3550 của Cisco Access Layer Switch (ALSwitch) chia thành các Vlan1, Vlan 10, Vlan 20 phân ph ối cho từng nhóm người dùng. Thông thường các Vlan hoạt động ở lớp liên kết dữ liệu (Data-link Layer), Các Vlan này xem như thuộc các Broadcast Domain khác nhau, không thể nói chuyện với nhau được(mặc dù cùng kết nối vật lý đến ALSwitch) Các Vlan muốn nói chuyện với nhau phải thông qua một External Router có chức năng định tuyến. Trong phạm vi bài Lab này, sử dụng khả năng Multilayer Switching của Catalyst 3550 để định tuyến giữa các Vlan cũng như giữa các Vlan với Remote office kết nối bởi Remote router. Trong trường hợp này Catalyst 3550 có khả năng hoạt động như một External Router. Yêu cầu thiết bị: Kết nối các thiết bị như hình vẽ - Remote router: Cisco 2600 (có cổng FastEthernet) - Distribute Layer Switch (DLSwitch): Catalyst 3550 - Access Layer Switch (ALSwitch): Catalyst 2900 trở lên (vì cấu hình Trunking đòi hỏi thiết bị hỗ trợ FastEthernet) - Các máy trạm kết nối vào các Vlan phục vụ việc kiểm tra cấu hình và các tính năng định tuyến.
 2. Để triển khai tính năng MultiLayer Switching (MLS): Giai đoạn 1: Thiết lập các cấu hình cơ sở bao gồm: chia Vlan, Trunking giữa các switch. Giai đoạn 2: Cấu hình cho Catalyst 3550 (DLSwitch) hoạt động ở chế độ MLS, cấu hình các giao thức định tuyến trên Router… *Trong phạm vi bài Lab này, dùng giao thức định tuyến OSPF *Trước khi triền khai bài Lab, nên xoá tất cả cấu hình cũ trên Switch và Router để tránh các ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống Tiến hành giai đoạn 1: DLSwitch và ALSwitch kết nối với nhau qua đường Trunk, hai Switch này cùng một VTP domain, chia thành các Vlan gồm: Vlan 1 (Native), Vlan 10 (Admin) , Vlan 20 (User) Cấu hình trên DLSwitch Cấu hình các thông số cơ bản: gồm tên, các loại password Switch>enable Switch#config terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Switch(config)#hostname DLSwitch DLSwitch(config)#enable password cisco DLSwitch(config)#enable secret vnpro DLSwitch(config)#line vty 0 15 DLSwitch(config-line)#password cisco DLSwitch(config-line)#login DLSwitch(config-line)#^Z DLSwitch#
 3. 00:15:08: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console DLSwitch# Cấu hình Vlan và Trunking DLSwitch#vlan database DLSwitch(vlan)#vtp domain Vnpro Changing VTP domain name from NULL to Vnpro DLSwitch(vlan)#vtp server Device mode already VTP SERVER. DLSwitch(vlan)#vlan 10 name Admin VLAN 10 added: Name: Admin DLSwitch(vlan)#vlan 20 name User VLAN 20 added: Name: User DLSwitch(vlan)#apply APPLY completed. DLSwitch(vlan)#exit APPLY completed. Exiting.... DLSwitch#config terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. DLSwitch(config)#interface vlan 1
 4. DLSwitch(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 DLSwitch(config-if)#no shutdown DLSwitch(config-if)#exit 00:17:26: %LINK-3-UPDOWN: Interface Vlan1, changed state to up DLSwitch(config)#interface vlan 10 DLSwitch(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 DLSwitch(config-if)#no shutdown 00:18:20: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan10, changed state to down DLSwitch(config-if)#exit DLSwitch(config)#interface vlan 20 DLSwitch(config-if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0 DLSwitch(config-if)#no shutdown DLSwitch(config-if)# 00:19:06: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan20, changed state to down DLSwitch(config-if)#exit DLSwitch(config)#interface FastEthernet 0/1 DLSwitch(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q DLSwitch(config-if)#switchport mode trunk DLSwitch(config-if)#^Z DLSwitch# 00:20:11: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
 5. Kiểm tra thông tin Vlan mới DLSwitch#show vlan VLAN Name Status Ports ---- -------------------------------- --------- ------------------------------- 1 default active Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5 Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9 Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13 Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17 Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21 Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gi0/1 Gi0/2 10 Admin active 20 User active 1002 fddi-default act/unsup 1003 token-ring-default act/unsup 1004 fddinet-default act/unsup 1005 trnet-default act/unsup Cấu hình trên ALSwitch Cấu hình các thông số cơ bản: gồm tên, các loại password Switch>enable Switch#config terminal
 6. Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Switch(config)#hostname ALSwitch ALSwitch(config)#enable password cisco ALSwitch(config)#enable secret vnpro ALSwitch(config)#line vty 0 4 ALSwitch(config-line)#password cisco ALSwitch(config-line)#login ALSwitch(config-line)#^Z ALSwitch# 00:07:40: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console ALSwitch# Cấu hình Vlan và Trunking *Chỉ cần cấu hình Trunking, sau đó đưa ALSwitch vào cùng VTP domain Vnpro ở mode client, ALSwitch sẽ tự động học thông tin Vlan từ VTP server (DLSwitch) ALSwitch#vlan database ALSwitch(vlan)#vtp domain Vnpro Changing VTP domain name from NULL to Vnpro ALSwitch(vlan)#vtp client Setting device to VTP CLIENT mode. ALSwitch(vlan)#exit In CLIENT state, no apply attempted. Exiting....
 7. ALSwitch#config terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. ALSwitch(config)#interface FastEthernet 0/1 ALSwitch(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q ALSwitch(config-if)#switchport mode trunk ALSwitch(config-if)#exit ALSwitch(config)#interface range FastEthernet0/4 - 8 ALSwitch(config-if)#switchport access vlan 10 ALSwitch(config-if)#exit ALSwitch(config)#interface FastEthernet0/9 - 12 ALSwitch(config-if)#switchport access vlan 20 ALSwitch(config-if)#exit ALSwitch(config)#^Z ALSwitch# 00:13:00: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console Kiểm tra thông tin Vlan trên ALSwitch ALSwitch#show vlan VLAN Name Status Ports ---- -------------------------------- --------- ------------------------------- 1 default active Fa0/2, Fa0/3 10 Admin active Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
 8. 20 User active Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 1002 fddi-default active 1003 token-ring-default active 1004 fddinet-default active 1005 trnet-default active VLAN Type SAID MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Trans2 ---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------ 1 enet 100001 1500 - - - - - 0 0 10 enet 100010 1500 - - - - - 0 0 20 enet 100020 1500 - - - - - 0 0 1002 fddi 101002 1500 - 0 - - - 0 0 1003 tr 101003 1500 - 0 - - srb 0 0 1004 fdnet 101004 1500 - - - ieee - 0 0 1005 trnet 101005 1500 - - - ibm - 0 0 ALSwitch# Tiến hành giai đoạn 2: DLSwitch(config)#interface FastEthernet 0/2 DLSwitch(config-if)#no switchport DLSwitch(config-if)#ip address 10.200.1.1 255.255.255.0 DLSwitch(config-if)#no shutdown 00:14:35: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
 9. FastEthernet0/2, changed state to downxit DLSwitch(config)#exit 00:14:43: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console DLSwitch# *Lệnh “no switchport” kích hoạt tính năng hoạt động ở lớp 3 cho Catalyst 3550 Lúc này port FastEthernet 0/2 có khả năng hoạt động như một cổng trên Router *Chú ý: Tuy nhiên kết nối giữa DLSwitch và Remote Router qua port này v ẫn s ử d ụng Straight Cable, kết nối giữa DLSwitch và ALSwitch qua port FastEthernet 0/1 dùng Cross Cable Cấu hình định tuyến  DLSwitch(config)#ip routing DLSwitch(config-router)#router ospf 0 DLSwitch(config-router)#network 10.200.0.0 0.0.0.255 area 0 DLSwitch(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0 DLSwitch(config-router)#network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0 DLSwitch(config-router)#network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0 DLSwitch(config-router)#^z DLSwitch# Cấu hình trên Remote Router Cấu hình các thông số cơ bản Router>enable
 10. Router#config terminal Router(config)#hostname Remote Remote(config)#enable password cisco Remote(config)#enable secret vnpro Remote(config)#line vty 0 4 Remote(config-line)#password cisco Remote(config-line)#login Remote(config-line)#exit Cấu hình các interface và cấu hình định tuyến Remote(config)#interface interface ethernet0/0 Remote(config-if)#ip address 10.200.1.2 255.255.255.0 Remote(config-if)#no shut Remote(config-if)# *Mar 1 00:10:39.175: %LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet0/0, changed state to up Remote(config-if)#exit Remote(config)#interface loopback 0 Remote(config-if)#ip address 172.168.0.1 255.255.255.0 Remote(config-if)#no shutdown Remote(config-if)#exit *Mar 1 00:11:26.749: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0, changed state to up Remote(config)#router ospf 1
 11. Remote(config-router)#network 172.168.0.0 0.0.0.255 area 0 Remote(config-router)#network 10.200.1.0 0.0.0.255 area 0 Remote(config-router)#^Z Remote# *Mar 1 00:13:35.347: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console DLSwitch>enable DLSwitch#show ip route Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR P - periodic downloaded static route Gateway of last resort is not set C 192.168.10.0/24 is directly connected, Vlan10 172.168.0.0/32 is subnetted, 1 subnets O 172.168.0.1 [110/11] via 10.200.0.2, 00:22:50, FastEthernet0/2 C 192.168.20.0/24 is directly connected, Vlan20 10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
 12. C 10.200.0.0 is directly connected, FastEthernet0/2 C 192.168.1.0/24 is directly connected, Vlan1 DLSwitch# Xem thông tin bản định tuyến trên Remote router DLSwitch#telnet 10.200.0.2 Trying 10.200.0.2 ... Open User Access Verification Password: cisco Remote>enable Password: vnpro Remote#show ip route Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR P - periodic downloaded static route Gateway of last resort is not set
 13. O 192.168.10.0/24 [110/11] via 10.200.0.1, 00:23:53, Ethernet0/0 172.168.0.0/24 is subnetted, 1 subnets C 172.168.0.0 is directly connected, Loopback0 O 192.168.20.0/24 [110/11] via 10.200.0.1, 00:23:53, Ethernet0/0 10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets C 10.200.0.0 is directly connected, Ethernet0/0 O 192.168.1.0/24 [110/11] via 10.200.0.1, 00:23:53, Ethernet0/0 Remote# Kiểm tra tính kết nối bằng cách dùng một máy trạm nối vào một Vlan bất kỳ. Ping thấy interface Looback 0 trên Remote Router. Work Station có địa chỉ truộc về Vlan 10, với Default Gateway là Mangement IP của Vlan 10
 14. Dùng Work Station trên Vlan 10 có địa chỉ như trên ping đến Looback 0 trên Remote Router và ghi nhậm kết quả. Kiểm tra khả năng InterVlan Routing bằng cách dùng một Work Station trên Vlan 20 ping dến Work Station trên Vlan 10 và ghi nhận k ết quả
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2