intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo Mantis Bugtracker

Chia sẻ: Pham Vo | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:17

235
lượt xem
46
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo Mantis Bugtracker dưới đây trình bày các nội dung sau: tổng quan về Mantis, quy trình xử lý lỗi, giao diện Mantis, Demo. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ kiến thức cụ thể trong bài báo cáo này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo Mantis Bugtracker

 1. Báo cáo MANTIS Bugtracker Nhóm Kiểm Định
 2. NỘI DUNG  Tổng quan về Mantis  Quy trình xử lý lỗi  Giao diện Mantis.  Demo. 2 www.cuscsoft.com
 3. Tổng quan về Mantis iới thiệu:  Mantis là một website dùng để quản lý lỗi theo dự án.  Mantis là công cụ ghi nhận việc tìm thấy lỗi hay thiếu sót, sai lầm khi thực hiện 1 chức năng của dự án.  Cho phép báo cáo lỗi/sai sót gửi đến dự án sớm nhất.  Địa chỉ cài đặt trong mạng nội bộ tại CUSC là: http://172.16.160.6/mantis. 3 www.cuscsoft.com
 4. Tổng quan về Mantis  Vai trò người dùng manager developer updater reporter viewer Reports Bug X X X X Edit bug X X X X Change status X X X X X Delete bug X X X X Del Image bug X X View summary X X X Manager project X www.cuscsoft.com
 5. Tổng quan về Mantis ịnh nghĩa:  Issues: được hiểu như là lỗi (thường gọi là Bug), thiếu sót, sai phạm trong chương trình hoặc tài liệu của dự án.  Report Issue: Báo cáo lỗi/sai sót khi được tìm thấy trên chương trình/tài liệu.  Category: phân nhóm các chức năng/module.  Severity: mức độ của Issue.  Status: trạng thái issue.  Resolution: cách giải quyết của Issue. www.cuscsoft.com
 6. Tổng quan về Mantis everity:  Mức 1: block, crash  Mức 2: major  Mức 3: minor  Mức 4: tweak, text, trivial, feature. 6 www.cuscsoft.com
 7. Tổng quan về Mantis tatus:  New: Bug chưa được xử lý, hoặc đang xử lý.  Resolved: Bug đã xử lý xong.  Closed: Bug được reporter kiểm tra lại và bug không còn phát hiện.  Feedback: Bug đang chờ phản hồi.  Confirmed: Bug đang chờ xác nhận lại.  Assigned: Bug đã được bàn giao.  Acknowledged: Bug đã được chấp thuận. 7 www.cuscsoft.com
 8. Tổng quan về Mantis esolution:  Open: Bug vừa tạo mới.  Reopen: Bug được còn lỗi được mở lại.  Fixed: Bug đã được sửa lỗi.  Not Fixable: Bug không có khả năng sửa lỗi.  Won’t Fix: Bug quyết định không sửa lỗi.  Unable Reproduce: Bug không tìm thấy lỗi phát sinh.  Duplicate: Bug trùng nhau  Cancelled: Bug bỏ qua không sửa.  Suspended: Bug treo lại, chưa xử lý được. 8 www.cuscsoft.com
 9. Quy trình xử lý lỗi ô hình xử lý lỗi chung 9 www.cuscsoft.com
 10. Quy trình xử lý lỗi áo cáo lỗi: Reporter chuẩn bị các thông tin sau:  Category: Chức năng có lỗi thuộc module nào.  Severity: Bug thuộc mức độ nào.  Summary: Mô tả vắng tắt tình trạng bug.  Diễn giải: Mô tả chi tiết các bước/thao tác sinh ra bug.  Upload File: Upload hình chụp lại tình trạng lỗi của chương trình/tài liệu.  Bug sau khi báo cáo được gán cho Manager. www.cuscsoft.com
 11. Quy trình xử lý lỗi ử lý lỗi: Manager: thực hiện xem xét Bug: Gán Bug cho Developer: Khi Bug thực sự là lỗi. Gán Bug cho Reporter: khi Bug không phải lỗi. Change Status To Resolution Assigned to Feedback Open/Reopened Reporter Confirmed Open/Reopened Reporter Assigned Open/Reopened Developer Duplicate Cancelled Suspended Won’t fix Resovled Reporter 11 www.cuscsoft.com
 12. Quy trình xử lý lỗi ử lý lỗi:  Developer: Xem bug và thực hiện xử lý. Change Status To Resolution Assigned to Feedback Open/Reopened Reporter Confirmed Open/Reopened Reporter Assigned Open/Reopened Developer Fixed Unable to unproduce Not fixable Duplicate Resovled Reporter 12 www.cuscsoft.com
 13. Quy trình xử lý lỗi ử lý lỗi:  Reporter: Kiểm tra lại các Bug đã báo cáo. Change Status To Resolution Assigned to New Reopened Manager/Developer Fixed Unable to unproduce Not fixable Duplicate Cancelled Won’t fix Close N/A 13 www.cuscsoft.com
 14. Giao diện Mantis  My view 14 www.cuscsoft.com
 15. Giao diện Mantis  View Issues 15 www.cuscsoft.com
 16. Demo MO DE 16 www.cuscsoft.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2