intTypePromotion=1

Báo cáo Tổng quan chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng ở Việt Nam

Chia sẻ: K Loi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

0
79
lượt xem
11
download

Báo cáo Tổng quan chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng ở Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của báo cáo "Tổng quan chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng ở Việt Nam" trình bày tổng quan chung về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng ở Việt Nam, kết quả của chính sách và tác động ban đầu cũng như một số tồn tại, khó khăn để từ đó đưa ra những đề xuất, kiến nghị phù hợp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo Tổng quan chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng ở Việt Nam

Tổng quan chính sách chi trả DVMTR ở Việt Nam Ngô Trí Dũng Viện Tài nguyên và Môi trường – ĐH Huế (IREN) Hà Nội, 08.2017 Nội dung 1. Khung chính sách 2. Văn bản pháp lý 3. Bối cảnh thúc đẩy 4. Tiến trình QLRBV 5. Thách thức trở ngại Ngo Tri Dung 2 12 August 2017 NỘI DUNG TRÌNH BÀY Tổng quan chung về chính sách Kết quả/tác động ban đầu Một số tồn tại, khó khăn Đề xuất, kiến nghị Ngo Tri Dung 3 12 August 2017 TỔNG QUAN CHUNG Đối tượng tác động của chính sách Chi trả và sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng Chủ thể thực thi chính sách Mức chi trả đối với các cơ sở sử dụng DVMTR Mối quan hệ giữa VNFF và PFES Cơ chế quản lý sử dụng tiền DVMTR Tính tiền chi trả DVMTR cho chủ rừng Ngo Tri Dung 4 12 August 2017 CHỦ THỂ THỰC THI CHÍNH SÁCH CÁC CƠ SỞ SỬ DỤNG DVMTR QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG CÁC CHỦ RỪNG CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ LÂM NGHIỆP Ngo Tri Dung 5 12 August 2017

ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2