Bất đẳng thức Bernoulli

Chia sẻ: Lưu Trọng Nghĩa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

1
529
lượt xem
134
download

Bất đẳng thức Bernoulli

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bất đẳng thức Bernoulli là một trong những bất đẳng thức quen thuộc trong chương trình toán lớp 12. Nó thường được sử dụng để chứng minh nhiều bất đẳng thức khác. Vì vậy việc xây dựng va chứng minh bất đẳng thức này có ý nghĩa rất quan trọng. Bản thân bất đẳng thức này thường được chứng minh bằng cách sử dụng đạo hàm (hoặc có thể dùng phương pháp quy nạp).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bất đẳng thức Bernoulli

  1. Bất đẳng thức Bernoulli Giảng viên hướng dẫn: TS.Nguyễn Minh Tuấn Sinh viên: Nguyễn Thanh Tuấn Lớp:K48A1S Đại học Khoa Học Tự Nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội Tóm tắt nội dung Bất đẳng thức Bernoulli là một trong những bất đẳng thức quen thuộc trong chương trình toán lớp 12. Nó thường được sử dụng để chứng minh nhiều bất đẳng thức khác. Vì vậy việc xây dựng va chứng minh bất đẳng thức này có ý nghĩa rất quan trọng. Bản thân bất đẳng thức này thường được chứng minh bằng cách sử dụng đạo hàm (hoặc có thể dùng phương pháp quy nạp). Trong bài tiểu luận này tôi xin trình bày một số vấn đề về bất đẳng thức Bernoulli: 1. Xây dựng và chứng minh bất đẳng thức Bernoulli. 2. Ứng dụng bất đẳng thức Bernoulli vào việc sáng tạo các bài toán mới. Mục lục 1 Xây dựng và chứng minh bất đẳng thức Bernoulli 1 2 Ứng dụng bất đẳng thức Bernoulli vào việc sáng tạo các bài toán mới. 2 1 Xây dựng và chứng minh bất đẳng thức Bernoulli Ta luôn có: x2 + 1 ≥ 2x (∀x ∈ R) ⇔ x2 + (2 − 1) ≥ 2x (∀x ∈ R) Tổng quát: xα + (α − 1) ≥ αx . Đúng hay không ? Nếu đúng thì điều kiện của x của α là gì ? 1
  2. Bất dẳng thức Bernoulli: Với mọi x>0: a. Khi 0 ≤ α ≤ 1, ta có: xα + (α − 1) ≤ αx b. Khi α ≤ 0 ∨ α ≥ 1, ta có: xα + (α − 1) ≥ αx Chứng minh. Xét hàm số: f (x) = xα − αx + (α − 1) t 2 Ứng dụng bất đẳng thức Bernoulli vào việc sáng tạo các bài toán mới. Bài toán 1. Cho α là một số thực nằm trong đoạn [0; 1]. Chứng minh rằng: 1 + α ≥ 2α ≥ 1 + α 2 Chứng minh. Do α ∈ [0; 1] nên áp dụng bất đẳng thức Bernoulli ta có: 2α + (α − 1) ≤ 2α ⇔ 2α ≤ α + 1 (1) Mặt khác, do 1 − α ∈ [0; 1] nên theo (1) ta có: 21−α + (1 − α − 1) ≤ 2(1 − α) ⇔ 21−α ≤ 2 − α Từ đó suy ra: 2 2α ≥ (2) 2−α Bây giờ ta chứng minh: 2 ≥ 1 + α2 (3) 2−α Thật vậy, dễ thấy bất đẳng thức (3) tương đương với bất đẳng thức đúng α(α − 1)2 ≥ 0 Vậy: 1 + α ≥ 2α ≥ 1 + α2 Bài toán 2. Cho α1 , α2 , α3 , . . . , αm (m ≥ 1) là các số thực không âm thỏa mãn điều kiện α1 2 + α2 2 + · · · + αm 2 = 1.Chứng minh: 2α1 + 2α2 + · · · + 2αm ≥ m + 1 Chứng minh. Thật vậy, từ α1 2 + α2 2 + · · · + αm 2 = 1 ta suy ra được: α1 ∈ [0; 1]; α2 ∈ [0; 1]; . . . ; αm ∈ [0; 1] 2
  3. Áp dụng bất đẳng thức 2α ≥ 1 + α2 lấn lượt cho α1 , α2 , α3 , . . . , αm (m ≥ 1) Ta có: 2α1 ≥ 1 + α1 2 2α2 ≥ 1 + α2 2 ... 2αm ≥ 1 + αm 2 Cộng các bất đẳng thức trên vé theo vế ta được: 2α1 + 2α2 + · · · + 2αm ≥ 1 + 1 + · · · + 1 +(α1 2 + α2 2 + · · · + αm 2 ) m hay: 2α1 + 2α2 + · · · + 2αm ≥ m + 1 3
Đồng bộ tài khoản