intTypePromotion=1

Các bước thiết kế WebQuest

Chia sẻ: Nguyễn Thị Hoàn | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:5

0
286
lượt xem
43
download

Các bước thiết kế WebQuest

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để thiết kế một WebQuest ta cần phải thực hiện theo các bước: xác định cấu trúc bài giảng, khởi động chương trình Notepad, nhập nội dung bài giảng, chèn hình ảnh, đồ họa, âm thanh...., xây dựng các hoạt động nhận thức cho học sinh, kiểm tra đánh giá kiến thức của học sinh. 2.2.1.1.1. Xác định cấu trúc bài giảng Công việc quan trọng đầu tiên khi làm WebQuest là phải xác định được cấu trúc của bài giảng. Mỗi bài giảng là tập hợp của nhiều thông tin, hình ảnh minh họa, các đoạn phim thí nghiệm..... Tất cả sẽ được lưu trong cùng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các bước thiết kế WebQuest

  1. Các bước thiết kế WebQuest 2.2.1. Để thiết kế một WebQuest ta cần phải thực hiện theo các bước: xác định cấu trúc bài giảng, khởi động chương trình Notepad, nhập nội dung bài giảng, chèn hình ảnh, đồ họa, âm thanh...., xây dựng các hoạt động nhận thức cho học sinh, kiểm tra đánh giá kiến thức của học sinh. định cấu trúc bài giảng 2.2.1.1.1. Xác Công việc quan trọng đầu tiên khi làm WebQuest là ph ải xác đ ịnh đ ược c ấu trúc của bài giảng. Mỗi bài gi ảng là t ập h ợp c ủa nhi ều thông tin, hình ảnh minh họa, các đoạn phim thí nghi ệm..... T ất c ả s ẽ đ ược l ưu trong cùng m ột th ư m ục. 2.2.1.1.2. Khởi động chương trình Notepad Chọn Start\ Program\ Accessories\ Notepad. Nhập vào nội dung sau là cấu trúc chung của một trang web (HTML): Tiêu đề Các thẻ tiêu đề khác Văn bản và các thẻ của trang web Lưu tập tin với phần mở rộng là HTM hoặc HTML. Nhập nội dung bài giảng 2.2.1.1.3. Tạo biên dùng chung: có thể dùng nhiều thẻ lồng vào nhau đ ể trang - trí, tạo khung viền cho trang Nhập nội dung bài giảng vào phần chính của trang: trên phần chính của trang - web thể hiện nội dung của tiến trình dạy học bao gồm: + Mục tiêu bài giảng: học sinh đạt được nh ững yêu c ầu ở mục tiêu sau khi h ọc xong bài. + Nội dung kiến thức đã được trình bày dựa theo SGK và tài liệu tham khảo. + Các hình ảnh minh họa... + Các đoạn phim thí nghiệm...
  2. + Các hình thức tổ chức tiết học và hoạt động nhận thức của học sinh. Để phân biệt mỗi đoạn không thể dùng phím Enter mà phải dùng các thẻ Thẻ có cấu trúc .... để ngắt đoạn Thẻ để xuống dòng Chèn hình ảnh, đồ họa, âm thanh, các đoạn phim thí nghi ệm vào 2.2.1.1.4. trang web Chọn hình ảnh, âm thanh hay các đoạn phim thí nghiệm thích h ợp v ới n ội dung bài giảng. Để chèn một file ảnh (.jpg, .gif, .bmp) hoặc các đoạn phim (.mpg, .avi) vào trang web ta dùng thẻ có cấu trúc: Trong đó: Align = top/ middle/ bottom/ left/ right: căn hàng văn bản bao quanh ảnh. Alt = text: chỉ định văn bản sẽ được hiển thị nếu chức năng showpicture c ủa browser bị tắt đi hay hiển thị thay thế cho ảnh trên những trình duyệt không có kh ả năng hiển thị đồ họa. Chú ý phải đặt văn bản trong dấu “ ” n ếu trong văn b ản ch ứa các dấu cách hay các kí tự đặc biệt – trong trường hợp ngược lại có th ể không cần dấu “ ”. Border = n: đặt kích thước đường viền được vẽ quanh ảnh (tính theo đ ơn v ị pixel). Src = url: địa chỉ của file ảnh cần chèn vào tài liệu. Width/ height: chỉ định kích thước của ảnh được hiển thị.
  3. Hspace/ Vspace: chỉ định khoảng trống xung quanh hình ảnh (tính theo đ ơn v ị pixel) theo bốn phía trên, dưới, trái, phải. Title = title: văn bản sẽ hiển thị khi con chuột trỏ trên ảnh. Dynsrc = url: địa chỉ của file video. Tuy nhiên, với thẻ thì không thể chèn các thí nghi ệm có đuôi .swf và video chèn vào có sự bất tiện là ta không th ể cho d ừng l ại n ửa ch ừng đ ược. Vì v ậy, đối với phim thí nghiệm và thí nghiệm ảo ta nên dùng thẻ Để nhúng đoạn phim video ta dùng đoạn mã sau: - Để nhúng các file thí nghiệm có đuôi .swf ta dùng đoạn mã sau: - Ta có thể thay đổi chiều rộng và chiều cao tùy ý và chú ý đ ặt đ ịa ch ỉ đo ạn phim, đoạn thí nghiệm đúng với vị trí đặt file video. Xây dựng các hoạt động nhận thức cho học sinh 2.2.1.1.5. Dựa vào nội dung kiến thức đã đ ược ch ọn l ựa cùng v ới kh ả năng thi ết l ập WebQuest để dự kiến các hoạt động dạy h ọc phù h ợp. T ương ứng v ới t ừng n ội dung kiến thức, giáo viên có th ể thi ết k ế các câu h ỏi h ướng d ẫn, d ẫn d ắt hay ki ến tạo các tình huống có vấn đề để học sinh ch ủ đ ộng lĩnh h ội tri th ức. Khả năng liên kết 2.2.1.1.6.
  4. Có thể nói khả năng nổi trội của web là kh ả năng liên k ết không nh ững v ới các bookmart trong cùng một trang, các trang web hay file khác trong cùng một máy tính mà còn có thể liên kết với những địa chỉ trên internet. Liên kết đến các trang hay các file khác trong máy - Cú pháp: Trong đó: + HREF: là địa chỉ của trang web được liên kết, là một URL nào đó. + NAME: đặt tên cho vị trí đặt thẻ. + TABINDEX: thứ tự di chuyển khi ấn phím tab. + TITLE: văn bản hiển thị khi di chuột trên siêu liên kết. + TARGET: mở trang web được liên kết trong một cửa s ổ mới (_blank) hoặc trong cửa sổ hiện tại (_self), trong một frame (tên frame). Liên kết đến các địa chỉ internet: sử dụng cú pháp: - Nội dung hiển thị trên trang web Ta có thể tạo thêm nhiều địa chỉ trang web nữa bằng cách dùng th ẻ như trên. 2.2.1.1.7. Kiểm tra đánh giá kiến thức của học sinh Sau mỗi tiết học, thường có phần củng cố giúp học sinh nhớ lại kiến thức bài học, đồng thời rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức đó để giải các bài toán có liên quan.
  5. Khi thiết kế WebQuest, giáo viên cần đưa ra các bài tập về nhà,các câu h ỏi, bài tập trắc nghiệm để học sinh tự củng cố kiến thức của mình. Qua đó các em có thể tự ôn tập, tự kiểm tra, đánh giá khả năng kiến thức của mình. Hoàn thiện bài giảng 2.2.1.1.8. Chọn màu nền: nên chọn nền có màu sáng trắng, ch ữ màu s ẫm đ ể d ễ đ ọc, - không gây chói Đặt thêm các tham số sau vào thẻ Đặt một ảnh làm ảnh nền cho văn bản. Phần sau dấu + BACKGROUND= bằng là URL của file. Đặt màu nền cho trang khi hiển thị. Nếu cả hai tham + BGCOLOR= số BACKGROUND và BGCOLOR cùng có một giá trị thì trình duy ệt s ẽ hi ển th ị màu nền trước, sau đó mới tải ảnh lên phía trên. Xác định màu chữ của văn bản, kể cả đề mục. + TEXT= Xác định màu sắc cho các siêu liên kết trong văn bản + ALINK=, VLINK= Tương ứng, alink (active link) là liên kết đang + LINK= được kích hoạt - tức là khi đã được click chuột lên; vlink (visited link) ch ỉ liên k ết đã từng được kích hoạt. Sử dụng thêm hiệu ứng: Để lôi cuốn học sinh, WebQuest phải sinh động do - vậy ta có thể dùng các thẻ in đậm , in nghiêng ... ho ặc dùng th ẻ đ ể điều chỉnh kích thước và màu sắc văn bản... 2.2.1.1.9. Kiểm tra lại WebQuest Mở WebQuest ch ạy th ử trên trình duy ệt Internet Explorer. N ếu phát hi ện sai sót cần chỉnh s ửa, ta click chu ột ph ải vào View Source đ ể ch ỉnh s ửa tr ực ti ếp. Sửa xong, ta Save l ại r ồi Refresh (nh ấn F5) đ ể xem l ại bài sau khi ch ỉnh s ửa.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2