intTypePromotion=1
ADSENSE

Các yếu tố chi phối hành vi giao tiếp

Chia sẻ: Nguyen Vu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

177
lượt xem
33
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài thuyết trình 'các yếu tố chi phối hành vi giao tiếp', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các yếu tố chi phối hành vi giao tiếp

 1. 6/19/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 2 6/19/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 3 1
 2. 6/19/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 4 6/19/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 5 Lý thuyết của Abraham Maslow. 6/19/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 6 2
 3. Lý thuyết của Federick Herzberg 6/19/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 7 Lý thuyết của David Mc. Clelland Nhu caàu thaønh töïu Nhu caàu quyeàn löïc Nhu caàu lieân minh 6/19/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 8 Lý thuyết của Clayton Anderfer Nhu cầu tồn tại Nhu cầu quan hệ Nhu cầu phát triển 6/19/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 9 3
 4. Lý thuyết của Victor Vroom Sự mong đợi Động cơ Sự nhận biết cơ hội 6/19/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 10 6/19/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 11 6/19/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 12 4
 5. 6/19/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 13 6/19/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 14 6/19/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 15 5
 6. 6/19/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 16 6/19/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 17 6/19/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 18 6
 7. 6/19/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 19 6/19/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 20 6/19/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 21 7
 8. 6/19/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 22 6/19/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 23 6/19/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 24 8
 9. 6/19/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 25 6/19/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 26 6/19/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 27 9
 10. 6/19/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 28 6/19/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 29 6/19/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 30 10
 11. 6/19/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 31 6/19/2012 Lê Ngọc Thắng KNGT – Chương 2 32 11
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2