intTypePromotion=1
ADSENSE

CẤU HÌNH OSPFv3 CƠ BẢN

Chia sẻ: Tran Hoang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

289
lượt xem
64
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

OSPF là một giao thức định tuyến IP. Nó là một giao thức kiểu link-state, nghĩa là nó định tuyến dựa trên trạng thái của đường link nối giữa nguồn và đích ( thông tin về interface và mối quan hệ của nó với các thiết bị lân cận… ). Thông tin về interface gồm: tiền tố IPv6 ( IPv6 prefix ), mask, loại mạng mà nó nối tới, các router kết nối đến mạng đó,… Thông tin này sẽ được truyền đi trong các gói tin LSA khác nhau. Các gói tin LSA sẽ được tập hợp lại và lưu trữ trong link-state database....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CẤU HÌNH OSPFv3 CƠ BẢN

  1. LAB 5: CẤU HÌNH OSPFv3 CƠ BẢN OSPF là một giao thức định tuyến IP. Nó là một giao thức kiểu link-state, nghĩa là nó định tuyến dựa trên trạng thái của đường link nối giữa nguồn và đích ( thông tin về interface và mối quan hệ của nó với các thiết bị lân cận… ). Thông tin về interface gồm: tiền tố IPv6 ( IPv6 prefix ), mask, loại mạng mà nó nối tới, các router kết nối đến mạng đó,… Thông tin này sẽ được truyền đi trong các gói tin LSA khác nhau. Các gói tin LSA sẽ được tập hợp lại và lưu trữ trong link-state database. Router sẽ dùng giải thuật Dijkstra để tính toán và tạo ra bảng định tuyến OSPF OSPFv3 cũng sử dụng các gói tin “Hello” để thiết lập quan hệ láng giềng như OSPF của IPv4. Trong môi trường broadcast hoặc NBMA, quá trình bình chọn DR/BDR giống như đối với OSPF của IPv4 – nghĩa là dựa vào quyền ưu tiên. Router nào có mức ưu tiên cao nhất sẽ được chọn làm DR, sau đó sẽ chọn BDR ( quy luật tương tự như chọn DR ). Nếu 2 router cùng mức ưu tiên, router nào có router-id cao hơn sẽ được chọn Yêu cầu: Router R1, R2 sử dụng OSPFv3 để định tuyến Các PC ping được toàn bộ địa chỉ trong mạng Các bước thực hiện: Bước 1: Đặt địa chỉ IPv6 cho PC Đặt IPv6 cho PC A Kiểm tra lại địa chỉ IPv6 của PC bằng lệnh ipconfig Thực hiện tương tự đối với PC B Bước 2: Cấu hình địa chỉ IPv6 cho các interface của R1, R2 Trên R1: R1(config)#interface F0/0 R1(config-if)#no shut R1(config-if)#no keepalive R1(config-if)#ipv6 enable R1(config-if)#ipv6 address 2001::1/64 /* đặt địa chỉ IPv6 cho Fa0/0 */ R1(config)#interface F0/1 R1(config-if)#no shut R1(config-if)#no keepalive R1(config-if)#ipv6 enable R1(config-if)#ipv6 address 2002::1/64 /* đặt địa chỉ IPv6 cho Fa0/1 */ R1(config-if)#end Trên R2: cấu hình tương tự
  2. Bước 3: Cho các interface tham gia vào quá trình định tuyến OSPFv3 Trên R1: R1(config)#ipv6 router ospf 1 /* tạo ra OSPFv3 process-id 1 */ R1(config-rtr)#exit R1(config)#interface F0/0 R1(config-if)#ipv6 ospf 1 area 100 /* cho interface F0/0 tham gia vào OSPFv3 */ R1(config-if)#exit R1(config)#interface F0/1 R1(config-if)#ipv6 ospf 1 area 100 /* cho interface F0/1 tham gia vào OSPFv3 */ R1(config-if)#exit R1(config)#interface L0 R1(config-if)#ipv6 ospf 1 area 100 /* cho interface L0 tham gia vào OSPFv3 */ R1(config-if)#exit Trên R2: tương tự R1 Cấu hình tham khảo: R1#show run ! hostname R1 no ip domain-lookup ipv6 unicast-routing ! interface Loopback0 no ip address ipv6 address 2007::1/64 ipv6 ospf 1 area 100 ! interface FastEthernet0/0 ip address 10.0.0.1 255.255.255.0 duplex auto speed auto ipv6 address 2001::1/64 ipv6 ospf 1 area 100 ! interface FastEthernet0/1 no ip address duplex auto speed auto ipv6 address 2002::1/64 ipv6 ospf 1 area 100 ! ipv6 router ospf 1 log-adjacency-changes ! end
  3. R2#show run ! hostname R2 no ip domain-lookup ! ipv6 unicast-routing ! interface Loopback0 no ip address ipv6 address 2008::1/64 ipv6 ospf 1 area 100 ! interface FastEthernet0/0 no ip address duplex auto speed auto ipv6 address 2005::1/64 ipv6 ospf 1 area 100 ! interface FastEthernet0/1 no ip address duplex auto speed auto ipv6 address 2002::2/64 ipv6 ospf 1 area 100 ! ipv6 router ospf 1 log-adjacency-changes ! end Bước 4: Kiểm tra thông số cấu hình và ping Kiểm tra hoạt động của các cổng FastEthernet bằng lệnh show interface [type number], show ipv6 interface brief Kiểm tra bảng định tuyến bằng lệnh show ipv6 route R1#show ipv6 route IPv6 Routing Table - 10 entries C 2001::/64 [0/0] via ::, FastEthernet0/0 L 2001::1/128 [0/0] via ::, FastEthernet0/0 C 2002::/64 [0/0] via ::, FastEthernet0/1 L 2002::1/128 [0/0] via ::, FastEthernet0/1 O 2005::/64 [110/2]
  4. via FE80::218:18FF:FE9C:A7A1, FastEthernet0/1 C 2007::/64 [0/0] via ::, Loopback1 L 2007::1/128 [0/0] via ::, Loopback1 O 2008::1/128 [110/1] via FE80::218:18FF:FE9C:A7A1, FastEthernet0/1 L FE80::/10 [0/0] via ::, Null0 L FF00::/8 [0/0] via ::, Null0 Từ R1 hoặc R2 ping các địa chỉ trên mạng R1#ping 2002::2 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2002::2, timeout is 2 seconds: !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/4 ms R1#ping 2005::1 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2005::1, timeout is 2 seconds: !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/1/4 ms R1#ping 2005::B Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2005::B, timeout is 2 seconds: !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/1/4 ms R1#ping 2008::1 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2008::1, timeout is 2 seconds: !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms Xem thông số trên các interface: R1#show ipv6 ospf interface f0/0 FastEthernet0/0 is up, line protocol is up Link Local Address FE80::217:95FF:FEC1:6AE4, Interface ID 4 Area 100, Process ID 1, Instance ID 0, Router ID 10.0.0.1 Network Type BROADCAST, Cost: 1 Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1
  5. Designated Router (ID) 10.0.0.1, local address FE80::217:95FF:FEC1:6AE4 No backup designated router on this network Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5 Hello due in 00:00:01 Index 1/1/1, flood queue length 0 Next 0x0(0)/0x0(0)/0x0(0) Last flood scan length is 0, maximum is 0 Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec Neighbor Count is 0, Adjacent neighbor count is 0 Suppress hello for 0 neighbor(s) R1#show ipv6 ospf interface f0/1 FastEthernet0/1 is up, line protocol is up Link Local Address FE80::217:95FF:FEC1:6AE5, Interface ID 5 Area 100, Process ID 1, Instance ID 0, Router ID 10.0.0.1 Network Type BROADCAST, Cost: 1 Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1 Designated Router (ID) 10.0.0.1, local address FE80::217:95FF:FEC1:6AE5 Backup Designated router (ID) 20.0.0.1, local address FE80::218:18FF:FE9C:A7A1 Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5 Hello due in 00:00:06 Index 1/2/2, flood queue length 0 Next 0x0(0)/0x0(0)/0x0(0) Last flood scan length is 1, maximum is 4 Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1 Adjacent with neighbor 20.0.0.1 (Backup Designated Router) Suppress hello for 0 neighbor(s) Xem thông số về OSPFv3 của router láng giềng R1#show ipv6 ospf neighbor detail Neighbor 20.0.0.1 In the area 100 via interface FastEthernet0/1 Neighbor: interface-id 5, link-local address FE80::218:18FF:FE9C:A7A1 Neighbor priority is 1, State is FULL, 6 state changes DR is 10.0.0.1 BDR is 20.0.0.1 Options is 0x65CB1F99 Dead timer due in 00:00:33 Neighbor is up for 00 14 Index 1/1/1, retransmission queue length 0, number of retransmission 1 First 0x0(0)/0x0(0)/0x0(0) Next 0x0(0)/0x0(0)/0x0(0) Last retransmission scan length is 2, maximum is 2 Last retransmission scan time is 0 msec, maximum is 0 msec R1#show ipv6 ospf neighbor f0/1 Neighbor ID Pri State Dead Time Interface ID Interface 20.0.0.1 1 FULL/BDR 00:00:32 5 FastEthernet0/1
  6. Lưu ý: Khi có nhiều đường để đi đến đích với cùng chi phí trong cùng một quá trình định tuyến, chúng ta sẽ có hiện tượng cân bằng tải, và các đường này cũng sẽ được đưa vào bảng định tuyến. Ta có thể chỉnh số lượng tối đa các đường đi đến cùng một đích bằng lệnh maximum-paths ở mode router. Khoảng giá trị của nó là từ 1 đến 64, mặc định cho OSPF là 16.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2