Câu hỏi với How

Chia sẻ: Sdada Dadad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
54
lượt xem
6
download

Câu hỏi với How

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu hỏi với How .“How” là từ đươc sử dụng trong rất nhiều trường hợp để hỏi với nghĩa phổ biến nhất là “như thế nào”. Dưới đây là một vài trường hợp phổ biến nhất của How. 1. How + tobe + Noun: Cái gì đó như thế nào? Ví dụ 1: How is the weather? (Thời tiết như thế nào vậy?)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Câu hỏi với How

  1. Câu hỏi với How
  2. “How” là từ đươc sử dụng trong rất nhiều trường hợp để hỏi với nghĩa phổ biến nhất là “như thế nào”. Dưới đây là một vài trường hợp phổ biến nhất của How. 1. How + tobe + Noun: Cái gì đó như thế nào? Ví dụ 1: How is the weather? (Thời tiết như thế nào vậy?)
  3. Ví dụ 2: A. How was the trip? (Chuyến đi của bạn như thế nào?) B. It was great (Nó thật tuyệt) 2. How often: Hỏi mức độ thường xuyên của ai đó hay làm gì. Ví dụ 3: A: How often do they go to the theatre? (Bạn có thường xuyên đi đến nhà hát không?) B: Once a month (1 tháng một lần) 3. How long + Trợ ĐT+ S + V?: được sử dụng để hỏi về khoảng thời gian của một hành động Ví dụ 4:  How long does it take to get to Chicago by plane? (Đi máy bay đến Chicago mất bao lâu?)
  4. Ví dụ 5:  How long have you worked there? (Bạn làm việc ở đây được bao lâu rồi?) 4. How + adjectives + Tobe? 'How' được kết hợp với rất nhiều tính từ các nhau để hỏi về thông tin chi tiết của một vật nào đó. Ví dụ 6:  How deep is the river? (Con sông này sâu bao nhiêu?) Ví dụ 7:  How wide is the platform? (Nhà ga này rộng bao nhiêu?) 5. How much - được dùng phổ biến trong việc hỏi giá cả của bất cứ mặt hàng nào với câu hỏi Ví dụ 8:
  5. · “How much does it cost?” (Cái đó bao nhiêu tiền) - còn được sử dụng để hỏi về số lượng của danh từ không đếm được. Ví dụ 9:  How much water is in the bucket? (Bao nhiêu nước ở trong chậu vậy?) Ví dụ 10:  How much do I owe you? (Tôi nợ bạn bao nhiêu vậy?) Ví dụ 11:  How many apples are there in the fridge? (Có bao nhiêu táo ở trong tủ lạnh?) 6. How about + Ving: được dùng trong câu đề nghị Ví dụ 12:
  6.  How about having dinner with me tonight? (Thế còn việc đi ăn tối với tôi tối nay thì sao?) 7. How do you + V: được sử dụng để hỏi về cách thức làm một việc gì đó. Ví dụ 13:  How do you cook this meal? (Nấu cái món này như thế nào vậy?) 8. How do you do: đây là một cách thức chào hỏi trong tiếng Anh. Nó chỉ được sử dụng khi bạn gặp ai đó lần đầu tiên.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản