intTypePromotion=1
ADSENSE

CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG S ẢN PHẨM

Chia sẻ: Nguyễn Hằng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:18

118
lượt xem
18
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thị trường là tập hợp những người bán và người mua tác động qua lại với nhau, dẫn đến kh năng trao đ ả ổi. Cấu trúc thị trường là một thuật ngữ mô tả hành vi của người bán và người mua trong thị trường. Các nhà kinh tế căn cứ vào mức độ cạnh tranh hay mức độ độc quyền để chia ra các cấu trúc thị trường sau: Cạnh tranh hoàn hảo. Độc quyền thuần túy. Cạnh tranh độc quyền. Độc quyền tập đoàn....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG S ẢN PHẨM

 1. KINH TẾ VI MÔ KINH T Nhóm 1: CQ 47/15.05
 2. Chương 5: CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG  SẢN PHẨM
 3. KHÁI QUÁT NỘI DUNG CHƯƠNG 5 Thị trường là tập hợp những người bán và người mua tác động qua lại với  nhau, dẫn đến khả năng trao đổi. Cấu trúc thị trường là một thuật ngữ mô tả hành vi của người bán và  người mua trong thị trường. Các nhà kinh tế căn cứ vào mức độ cạnh tranh hay mức độ độc quyền để  chia ra các cấu trúc thị trường sau:        ­ Cạnh tranh hoàn hảo.        ­ Độc quyền thuần túy.         ­ Cạnh tranh độc quyền.        ­ Độc quyền tập đoàn.
 4. Cụ thể: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo: có rất nhiều  người bán, người mua. Thị trường độc quyền thuần túy: chỉ có một người  bán – độc quyền bán, hoặc chỉ có một người mua –  độc quyền mua. Cạnh tranh độc quyền: có nhiều người bán (hoặc  mua) với một mức độ độc quyền nào đó. Thị trường độc quyền tập đoàn: chỉ có một số người  bán (người mua).
 5. I. CẠNH TRANH HOÀN HẢO 1. Khái niệm, đặc điểm của thị trường và doanh  nghiệp cạnh tranh hoàn hảo.
 6. a. Khái niệm      Cạnh tranh hoàn hảo là thị trường trong đó có  nhiều người mua và nhiều người bán và không  người mua, người bán nào có thể ảnh hưởng  đến giá cả thị trường.
 7. b. Đặc điểm của thị trường cạnh  tranh hoàn hảo.  Có rất nhiều người mua và người bán trên thị  trường.  Sản phẩm đồng nhất.  Thông tin đầy đủ.  Không có trở ngại đối với việc rút khỏi hay ra  nhập thị trường.
 8. Đặc điểm 1: Có rất nhiều người  mua và người bán trên thị trường. • Mức độ cạnh tranh cao. • Có sự cạnh tranh giữa: người bán với nhau,  người mua với nhau, người mua và người bán. • Giá cả hình thành một cách khách quan do quan  hệ cung cầu.
 9. Đặc điểm 2: Sản phẩm đồng nhất. • Cùng một loại sản phẩm do nhiều người sản  xuất khác nhau tạo ra. • Sản phẩm có thể thay thế nhau hoàn toàn. • Người mua không quan tâm đến sản phẩm do ai  sản xuất ra.
 10. Đặc điểm 3: Thông tin đầy đủ.    Người mua và người bán biết đầy đủ thông tin về  thị trường.     Mọi người mua và người bán đều mua và bán  theo cùng một mức giá.
 11. Đặc điểm 4: Không có trở ngại đối với việc  rút khỏi hay gia nhập thị trường. • Lợi nhuận là động lực, sức hút mạnh mẽ đối với ai  muốn gia nhập hay rời bỏ thị trường. • Người mua, người bán có thể tự do gia nhập, rút  khỏi thị trường, chuyển từ ngành này sang ngành  khác, nơi này sang nơi khác.
 12. c. Đặc điểm của doanh nghiệp cạnh  tranh hoàn hảo.  Doanh nghiệp là “người chấp nhận giá” trên thị  trường. Đường cầu của DN co giãn hoàn toàn. Đường doanh thu cận biên của DN co giãn hoàn toàn  hay là đường nằm ngang song song với trục hoành.     
 13. Đặc điểm 1: Doanh nghiệp là người  chấp nhận giá trên thị trường Doanh nghiệp không có khả năng chi phối thị  trường và chi phối giá cả
 14. Đặc điểm 2: Đường cầu của doanh  nghiệp co dãn hoàn toàn P P d D O O q Q Doanh nghiệp Thị trường
 15. Đặc điểm 3: Đường doanh thu cận biên  của doanh nghiệp co dãn hoàn toàn P P S Po d=MR E D O O q Q Thị trường Doanh nghiệp
 16. 2. Lựa chọn sản lượng trong ngắn  hạn.   NGUYÊN TẮC TỐI ĐA HÓA LỢI NHUẬN. ­ Doanh thu cận biên bằng chi phí cận biên: MR = MC ­ Doanh thu cận biên không đổi và bằng giá bán: MR = P Suy ra: P = MC
 17. P MC C ATC P0 TPmax A B Qo O Q Lựa chọn tối ưu của doanh nghiệp cạnh tranh hoàn  hảo
 18.   TR = P0. Q0 = diện tích của hình chữ nhật  OP0CQ0 TC = ATC . Q0 = diện tích hình chữ nhật OABQ0          Do đó: TP = TR – TC = diện tích hình chữ nhật  AP0CB
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2