intTypePromotion=1

cha mẹ nhật dạy con tự lập: phần 2 - sugahara yuko

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Triều | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:81

0
48
lượt xem
10
download

cha mẹ nhật dạy con tự lập: phần 2 - sugahara yuko

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

sau đây là phần 2 của cuốn sách. phần 2 gồm 2 chương với những câu chuyện có thật về những khó khăn của các bậc làm cha làm mẹ trong việc nuôi dạy trẻ được đưa vào cuốn sách để gửi gắm bạn đọc những phương thức nuôi dạy trẻ. những tình huống phát sinh và giải quyết rất cụ thể, khoa học, hợp lý cùng những phân tích tâm lý của những bậc cha mẹ rất thú vị sẽ cung cấp cho bạn thêm một tham khảo đáng tin cậy trong những vấn đề thường ngày xảy ra trong quá trình chăm nuôi con trẻ như: bạn sẽ bình tĩnh lắng nghe, hay sẽ nóng giận và ngắt lời, can thiệp một cách thô bạo và cho rằng những việc làm của con là ngu ngốc, ấu trĩ?, bạn sẽ hành động như thế nào khi con làm sao?, bạn sẽ để con tự chịu trách nhiệm, tự tìm cách giải quyết hay đứng ra chịu trách nhiệm thay trẻ?. mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: cha mẹ nhật dạy con tự lập: phần 2 - sugahara yuko

C h uong<br /> <br /> 4:<br /> <br /> La n g n g he va t ruyen tai<br /> de ket noi yeu t h uo ng<br /> Du t ra i tim cha n1� c6 tran day yeu<br /> thuong r1hung neu cha m� khong biet each<br /> <br /> truyen tai thi tre cli ng khong cam nh(ln<br /> duoc Chi khi 11QO cha me na1n bat duoc<br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> each g iao tiep th z tre moi hoc hoi dui dung cua "Tro chuyen yeu<br /> thuong - hea rtful com m u n ication ".<br /> <br /> 42.<br /> <br /> La ng nghe<br /> <br /> ho trq con<br /> <br /> la<br /> <br /> buoc co ban cua vi$c<br /> <br /> Khi cha me biet kiem che de con gi�n khong<br /> <br /> bung phat, khi cha me khong n6i voi con nhung tu<br /> <br /> nhu ra l�nh, chi tht va trach mang nua, thi buoc tiep<br /> <br /> theo se la lang nghe loi con n6i.<br /> <br /> Trong CUQC song hang ngay, c6 biet bao vi�c xay<br /> <br /> ra voi tre: niem vui, noi buon, kh6 khan, am uc,<br /> co khi la tam tr:;ing mo ho bat an khong dien ta ro<br /> thanh loi.<br /> <br /> ..<br /> <br /> Tat ca nhung cung b�c cam xuc ay tre<br /> <br /> chua du kinh nghi�m va kh a nang de che ng� hay<br /> dieu chinh ngay thoi diem ay nen se om n6 trong<br /> <br /> long va mang ve nha. Khi ve nha, qua nhung cau<br /> chuy�n tre ke nhu "m� oi, horn nay o truong b:;in A<br /> <br /> da " chinh la each tre dieu chinh l:;ii tam tr:;ing cua<br /> ...<br /> <br /> ban than, xac nh�n l:;ii nhung dieu tre phan van, tai<br /> <br /> hi�n l:;ii niem vui ho�c kh6 khan tre da trai qua vai<br /> cha m�.<br /> Tro chuy�n la each de x6a tan nhung mo ho<br /> trong long tre, de tre vui tuoi tro l:;ii nhu troi quang<br /> <br /> may t;;tnh sau con mua. C6 le trong chung ta ai cung<br /> tung trai qua nhung Ian khi trong long am UC muon<br /> 15 3<br /> <br /> -·<br /> <br /> ••<br /> <br /> •<br /> <br /> •<br /> <br /> ' "':""<br /> <br /> •<br /> <br /> ..<br /> <br /> .<br /> <br /> · · . •<br /> <br /> •<br /> <br /> -- · . ·<br /> <br /> •<br /> <br /> _ _ ,<br /> <br /> ,<br /> <br /> ' ":"' - ':' r<br /> <br /> tim mot ai do de lang nghe minh noi, khi ay du van<br /> <br /> de khong duqc giai quyet thi cu ng thay de chiu hon<br /> <br /> rat nhieu.<br /> <br /> D�c bi �t la voi nhung dua tre chua t\1 minh dieu<br /> <br /> chinh duqc cam xuc cua ban than, thi vi�c cha m�<br /> <br /> tro tha nh nguoi biet lang nghe con<br /> <br /> n6i, biet<br /> <br /> each<br /> <br /> om va b aa b9c lay nhung cam xuc, tam tu cua con<br /> <br /> la dieu rat can thiet .<br /> •<br /> <br /> 1.<br /> <br /> Nam bat mi thong tin ctia con<br /> <br /> Cha m� co the nAm ro tuong<br /> <br /> t�n<br /> <br /> moi vi�c cua<br /> <br /> con minh khi co n di mau giao, nha tre roi len<br /> <br /> tieu<br /> <br /> h 9 c Hon nua dieu quan tr9ng nhat trong vi�c nuoi<br /> .<br /> <br /> d�y con ch i nh la cha m� hieu c on<br /> <br /> c6<br /> <br /> ca tinh nhu the nao.<br /> <br /> diem cha<br /> <br /> minh la dua tre<br /> <br /> a nhung noi, nhung thoi<br /> <br /> m� khong quan ly duqc con<br /> <br /> minh choi<br /> <br /> v6i ai, choi tro gi, thich cai gi, dang g;)p phai van de<br /> <br /> gi, thi each tot nhat de c6 duoc tat ca nhung thong<br /> tin ay chi nh la hay cham chu lang nghe nhung loi<br /> con n6i.<br /> 2.<br /> <br /> De con duqc khang d.jnh cai toi ca nhan<br /> <br /> Viec lang nghe con noi khong chi giup cha m�<br /> thu th
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2