Chăm sóc làn da bé yêu

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
44
lượt xem
7
download

Chăm sóc làn da bé yêu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Da có thể là đường vào của nhiều bệnh nặng, chẳng hạn như nhiễm trùng máu (từng đứng thứ 3 về tỷ lệ tử vong sơ sinh). Ở trẻ nhỏ, diện tích da/cân nặng rất lớn: 700 cm2/kg, gần gấp 3 so với người lớn, nên các bệnh về da càng dễ gây nguy hiểm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chăm sóc làn da bé yêu

  1. Chăm sóc làn da bé yêu T m bé m i ngày gi làn da kho . Da có th là ư ng vào c a nhi u b nh n ng, ch ng h n như nhi m trùng máu (t ng ng th 3 v t l t vong sơ sinh). tr nh , di n tích da/cân n ng r t l n: 700 cm2/kg, g n g p 3 so v i ngư i l n, nên các b nh v da càng d gây nguy hi m. Bác sĩ Vũ Thanh Hương thu c Trung tâm B o v s c kho bà m tr em Hà N i cho bi t, da tr có àn h i r t th p so v i ngư i trư ng thành, l i r t m ng manh nên d rách. S t o ch t melanin và m cũng còn th p nên kh năng i u nhi t không cao. Vì v y, tr r t d b s t cao hay l nh
  2. cóng. Vi c ti t nhi u m hôi qua da khi n tr d b m t nư c. Ngoài ra, s áp ng mi n d ch còn kém tr khi n làn da r t nh y c m, d b d ng ho c nhi m trùng. T n thương da d dàng lan to , nh hư ng n toàn thân. Vì nh ng lý do trên, vi c b o v da có vai trò r t quan tr ng trong chăm sóc tr nh ; không ch giúp tránh m n nh t rôm s y mà còn gi m nguy cơ m c các b nh tr m tr ng như nhi m trùng máu, viêm c u th n... da bé luôn s ch s , c n t m bé h ng ngày, k c mùa ông. Dùng lo i s a t m dành riêng cho tr , ã ư c ki m nghi m v d u nh , không gây kích ng da. Tránh dùng các s n ph m quá m c, ch a nhi u nư c hoa ho c ch t kháng khu n m nh. V i tr dư i 6 tháng, nên t m b ng nư c un sôi ngu i nh m tránh t i a nguy cơ nhi m khu n. Làm s ch t m các vùng da có n p g p và b ph n sinh d c, nh t là v i bé gái. Sau khi lau khô ngư i, nên thoa ph n rôm r i m i m c qu n áo, chú tr ng nh ng nơi ra nhi u m hôi ho c ph i c xát nhi u như b n, nách, c ... Ph n rôm v a có tác d ng hút m, ch ng nhi m khu n v a làm gi m ma sát, giúp da bé
  3. không b t n thương. Tuy nhiên, b n ch nên dùng lư ng v a , không r c tr c ti p lên da mà cho vào tay r i chuy n 1 ít sang tay kia, xoa 2 tay v i nhau r i m i xoa lên da bé. Không xoa ph n rôm lên vùng da tr y xư c hay v t thương h , không ph n dính vào mũi, m t và mi ng tr , không thoa vào r n tr sơ sinh. N u b n m c b m (tã gi y) cho bé, nên thay thư ng xuyên, t i a 6 ti ng m t l n. N u lâu, vùng da óng b m d b hăm do vi khu n phát tri n. Vùng da này c n ư c chăm sóc k hơn b ng cách gi s ch, khô thoáng, thoa ph n rôm sau khi t m và trư c khi óng b m. Vào mùa hè, da bé r t d b rôm s y do nhi u m hôi, t o i u ki n cho vi khu n phát tri n. Theo bác sĩ Hương, ch ng rôm s y tuy không nguy hi m nhưng có th d n n nhi m trùng da n ng hơn như m n nh t. N u không i u tr t t, vi khu n có th i vào máu ho c c u th n, r t nguy hi m. Vì v y, nên cho tr m c qu n áo r ng rãi b ng ch t cotton th m m hôi, thoa ph n rôm và t m cho tr ngày vài l n. Nên s d ng các lo i "lá mát" và có tác d ng di t khu n t m bé, ch ng h n như sài t, mư p ng, lá
  4. kinh gi i... Không nên bé ti p xúc tr c ti p v i ánh n ng m t tr i trong th i gian dài, nh t là kho ng 10h30 n 14h30 vì có th làm bé ng a ngáy khó ch u.
Đồng bộ tài khoản