CHƯƠNG 2: KIẾN TRÚC CPU VÀ TẬP LỆNH

Chia sẻ: Trần Quang Thịnh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:39

1
328
lượt xem
109
download

CHƯƠNG 2: KIẾN TRÚC CPU VÀ TẬP LỆNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chu kỳ xung clock: còn gọi là chu kỳ T (time) là chu kỳ xung nhịp của hệ thống. Tất cả các lệnh của Z80 là một chuỗi liên tiếp các tác vụ cơ bản. Mỗi tác vụ có thể mất 3-6 chu kỳ xung nhịp T và được gọi là chu kỳ máy M. Z80 có 9 loại tác vụ (tức là 9 dạng chu kỳ máy). Đó là chu kỳ nhận mã lệnh (M1), đọc/ghi bộ nhớ, đọc/ghi I/O, yêu cầu/ghi nhận bus, yêu cầu/ghi nhận ngắt, đáp ứng NMI, thoát khỏi lệnh HALT, vào chế độ power-down, thoát khỏi power-down....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHƯƠNG 2: KIẾN TRÚC CPU VÀ TẬP LỆNH

 1. CHƯƠNG 2 KiẾN TRÚC CPU VÀ TẬP LỆNH 09/20/10 1
 2. 2.1 Sơ đồ khối CPU 8-bit cơ bản 09/20/10 2
 3. 09/20/10 3
 4. 09/20/10 4
 5. 2.2 Tổ chức các thanh ghi 09/20/10 5
 6. 2.3 Tổ chức bộ nhớ 09/20/10 6
 7. 09/20/10 7
 8. 2.4 Ghép nối bus hệ thống 09/20/10 8
 9. 2.5 Chu kỳ bus, chu kỳ máy • Chu kỳ xung clock: còn gọi là chu kỳ T (time) là chu kỳ xung nhịp của hệ thống. • Tất cả các lệnh của Z80 là một chuỗi liên tiếp các tác vụ cơ bản. Mỗi tác vụ có thể mất 3-6 chu kỳ xung nhịp T và được gọi là chu kỳ máy M. Z80 có 9 loại tác vụ (tức là 9 dạng chu kỳ máy). Đó là chu kỳ nhận mã lệnh (M1), đọc/ghi bộ nhớ, đọc/ghi I/O, yêu cầu/ghi nhận bus, yêu cầu/ghi nhận ngắt, đáp ứng NMI, thoát khỏi lệnh HALT, vào chế độ power-down, thoát khỏi power-down. 09/20/10 9
 10. 09/20/10 10
 11. Hình 2.12 Thêm một trạng thái đợi vào chu kỳ M1 09/20/10 11
 12. 09/20/10 12
 13. 09/20/10 13
 14. 09/20/10 14
 15. 09/20/10 15
 16. 09/20/10 16
 17. 2.6 Các phương pháp định địa chỉ • Định địa chỉ tức thời: LD A, 10H • Định địa chỉ tức thời mở rộng: LD A, 8010H • Định địa chỉ trang 0 (có sửa đổi): RST 00H ĐỊnh địa chỉ tức thời • Định địa chỉ tương đối: JR 10H • Định địa chỉ mở rộng: JP 3200H • Định địa chỉ chỉ số: LD A, (IX+10H) ĐỊnh địa chỉ tức thời mở rộng LD B, (IY+20H) • Định địa chỉ thanh ghi: LD A, B • Định địa chỉ hàm ý: AND 10H ĐỊnh địa chỉ trang 0 • Định địa chỉ gián tiếp qua thanh ghi: LD A, (HL) LD (HL), 10H • Định địa chỉ cho bit: ĐỊnh địa chỉ mở rộng BIT 3, A SET 0, (HL) 09/20/10 17 ĐỊnh địa chỉ chỉ số
 18. 2.7 Tập lệnh • Tập lệnh của Z80 gồm 158 lệnh, được chia làm 11 nhóm như sau: – Nạp 8-bit – Nạp 16-bit – Hoán đổi, chuyển khối và tìm kiếm – Số học và logic 8-bit – Số học đa dụng và điều khiển CPU – Số học 16-bit – Xoay và dịch – Xử lý bit (set, reset, test) – Nhảy – Gọi và thoát chương trình con – Nhập, xuất 09/20/10 18
 19. Dẫn xuất (tác vụ giả): EQU, DEFB, DEFW, DEFS, ORG, END, MACRO 09/20/10 19
 20. 09/20/10 20
Đồng bộ tài khoản