intTypePromotion=1
ADSENSE

Chương trình PCMD giai đoạn 2011-2015 và kế hoạch hoạt động năm 2011 về phòng, chống mại dâm và HIV

Chia sẻ: Dsfcf Dsfcf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

116
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương trình PCMD giai đoạn 2011-2015 và kế hoạch hoạt động năm 2011 về phòng, chống mại dâm và HIV nhằm trình bày về tình hình nhiễm HIV/AIDS trong người bán dâm của Việt Nam trong 2011 và một số hoạt động đã triển khai thực hiện về công tác PCMD và HIV.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương trình PCMD giai đoạn 2011-2015 và kế hoạch hoạt động năm 2011 về phòng, chống mại dâm và HIV

 1. BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỤC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI Ò Ố CHƯƠNG TRÌNH PCMD GIAI ĐOẠN 2011-2015 Ạ VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NAM 2011 VỀ PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM VÀ HIV Hà Nội, tháng 2 năm 2011
 2. I. Giới Thiệu - Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội là cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực phòng, chống mại dâm; cai nghiện ma túy; phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em; phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em. - Là cơ quan thường trực về lĩnh vực phòng chống phòng, mại dâm của UBQG phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
 3. 1.Tình hình nhiễm HIV/AIDS trong người bán dâm ời á â Nguy cơ lây HIV cho nữ giới qua quan hệ tình dục không an toàn đang có dấu hiện gia tăng. Gái bán dâm là đối tượng dễ bị nhiễm HIV nhất. Tỷ lệ nhiễm HIV ttrong nhóm gái mại dâ khô đồ đề giữa các hó ái i dâm không đồng đều iữ á khu vực, tỷ lệ này cao nhất ở vùng đồng bằng Bắc Bộ và miền Đông Nam Bộ. Nhóm phụ nữ mại dâm khu vực này tăng cao hơn hẳn so với các khu vực khác là do hình thái lây truyền qua quan hệ tình dục không an toàn chiếm một tỷ trọng lớn .
 4. 1. Tình hình nhiễm HIV/AIDS trong người bán dâm g g Cụ thể: - Tại vùng đồng bằng sông Cửu Long nhóm gái mại dâm nhiễm HIV ở tỉnh An Giang vẫn còn ở mức 7,5%1; - Tỷ lệ nhiễm HIV trong số đối tượng phụ nữ bán dâm đưa vào Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội của Hà Nội là 16,6%2... Kết quả giám sát trọng điểm năm 2009, tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm phụ nữ mại dâm là 3 2% tương 3,2%, đương với năm 20083, trong khi tỷ lệ nhiễm HIV chung của cả nước chỉ là 0,5%4. - Trong số 9.128 người nhiễm HIV được phát hiện trong 9 tháng năm 2010 thì tỷ lệ nhiễm qua đường tình dục vẫn chiếm 38%, chỉ đứng sau nhiễm qua đường máu (49%)5 *1: Số liệu báo cáo của Cục phòng, chống HIV/AIDS – Bộ Y tế năm 2009 2: Số liệu báo cáo 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp liên ngành PCMD (2006-2011) của thành phố Hà Nội 3, 4,5: Thống kê của Cục phòng, chống HIV/AIDS – Bộ Y tế năm 2009 và năm 2010
 5. 1. Tình hình nhiễm HIV/AIDS trong người bán dâm Qua nghiên cứu, khảo sát đối tượng phụ nữ bán dâm do Cục phòng, chống tệ nạn xã hội thực hiện năm ụ p g, g ệ ạ ộ ự ệ 2008 tại 5 tỉnh, thành phố lớn: Hà Nội, thành phố Hồ ố ố ồ Chí Minh, Hải Phòng, Thái Nguyên, Cần Thơ thì phần lớn phụ nữ bán dâm đã nhận thức về việc họ thuộc hó th ộ nhóm đối t tượng có “ ó “nguy cơ cao” có thể mắc ” ó ắ các bệnh lây truyền qua đường tình dục, đặc biệt là đại dịch HIV từ khách hàng hoặc ngược lại. Tuy nhiên, nhiên thực tế là người bán dâm không chủ động tiếp cận các dịch vụ xã hội, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, y tế, chưa được tiếp cận với các chương trình can thiệp, g giảm tác hại và tình dục an toàn thông qua việc sử ạ ụ gq ệ dụng bao cao su
 6. 1. Tình hình nhiễm HIV/AIDS trong người bán dâm ời bá dâ - Đối với khách hàng tham gia vào hoạt động mại g g g dâm cũng có nguy cơ cao lây nhiễm HIV cho vợ và bạn tình của họ (qua phỏng vấn sâu một số phụ nữ bán dâm thì rất nhiều người trong số này cho biết, chính họ đã g g y , ọ chủ động hướng dẫn khách dùng bao cao su nhưng rất nhiều người từ chối không sử dụng biện pháp tự bảo vệ mình vì chủ quan và cho rằng HIV là căn bệnh vẫn còn q g ệ quá xa vời). Đây là những vấn đề thực tế còn tồn tại và là sự tiềm ẩn lây lan HIV rất lớn trong cộng đồng.
 7. 2. Một số hoạt động đã triển khai thực hiện về công tác PCMD và HIV ề à 1. Tổng kết 5 năm thực hiện Pháp lệnh PCMD và 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp liên ngành phòng, chống mại dâm giai đoạn 2006-2010 của Chính phủ.
 8. 2. Một số hoạt động đã triển khai thực hiện về công tác PCMD và HIV 2. Tổ chức khảo sát về phụ nữ bán dâm phục vụ công tác xây dựng Đề án p ụ ụ g y ự g “Quan điểm, giải pháp PCMD trong thời kỳ mới” theo sự chỉ đạo của Chính phủ ỳ ự ạ p tại 5 tỉnh, thành phố lớn trong cả nước.
 9. 2. Một số hoạt động đã triển khai thực hiện về công tác PCMD và HIV ề à 3. Tổng quan các nghiên cứu và can thiệp gq g ệp về mại dâm và HIV làm căn cứ xây dựng ề Chương trình PCMD giai đoạn 2011-2015. 4. Xây dựng Chương trình hành động PCMD giai đoạn 2011-2015 trình Chính phủ phê d ệt t hê duyệt trong đó chú t hú trọng đế “ ề ” và đến “quyền” à “giới” của những người hoạt động mại dâm, chú trọng các biện pháp hỗ trợ người bán dâm tiếp cận với các dịch vụ xã hội, phòng, chống ế ố lây nhiễm HIV/AIDS và tạo cơ hội cho họ thay đổi nghề nghiệp, ổn định cuộc sống. g g ệp, ị ộ g
 10. II. Nhiệm Vụ của Chương Trình Hành Động PCMD Giai Đoạn 2011 2015 2011-2015 1. 1 Hoàn thiện pháp luật về phòng, chống mại dâm theo hướng đảm bảo các chế tài, tài biện pháp cơ chế thực pháp, hiện phù hợp có hiệu quả cho công tác phòng, chống mại dâm, dâm giảm tác hại của mại dâm, phòng ngừa nhiễm HIV/AIDS, chống phân biệt đối xử và tạo điều kiện thuận lợi cho người bán dâm tái hòa nhập cộng đồng, bảo vệ người chưa thành niên bị cưỡng bức bán dâm.
 11. II. Nhiệm Vụ của Chương Trình Hành Động PCMD Giai Đoạn 2011 2015 2011-2015 2. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong việc xây dựng lối sống lành g ệ y ự g g mạnh, phòng, chống mại dâm, hành vi tình dục lành mạnh, an toàn, phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục… tạo sự ệ y y q g ụ ạ ự đồng thuận trong công tác phòng, chống mại dâm ở các cấp, các ngành, đoàn thể và toàn xã hội.
 12. II. Nhiệm Vụ của Chương Trình Hành Động PCMD Giai Đoạn 2011 2015 2011-2015 3. Xây dựng và thực hiện thí điểm một số mô hình trợ giúp giảm tổn thương và phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho người bán dâm tại các tỉnh, thành phố: xây dựng các cơ chế pháp lý tài chính tạo điều kiện lý, thuận lợi cho người bán dâm được dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ can thiệp dự phòng lây truyền HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục (trong đó có việc sử dụng bao cao su).
 13. II. NHIỆM VỤ CỦA CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG PCMD GIAI ĐOẠN 2011 2015 2011-2015 4. Xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh, không ó ệ khô có tệ nạn mại dâ i dâm; phòng ngừa và giảm hò ừ à iả thiểu tác hại của tệ nạn mại dâm đối với đời sống xã hội. 5. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội ở các cấp; ố ấ kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình.
 14. III. Kế Hoạch Hoạt Động Năm 2011 1. Tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chương t ì h phòng, chống mại dâ giai đ Ch trình hò hố i dâm i i đoạn 2011-2015 với sự tham gia của các Bộ, ban, ngành Trung ương và 63 tỉnh, thành phố trong đó chú trọng đến các biện pháp giảm thiểu tác hại phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS và trợ giúp tái hòa nhập cộng đồng cho người bán dâm dâm. 2. Tổ chức Hội thảo trao đổi các mô hình hiệu quả về phòng, chống mại dâm trên phạm vi toàn quốc.
 15. III. Kế Hoạch Hoạt Động Năm 2011 3. Xây dựng mô hình thí điểm trợ giúp giảm tổn thương và phòng chống lây nhiễm HIV, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho người bán dâm (bao gồm cả những hướng dẫn về cung cấp dịch vụ cho đối tượng trong mối tương quan với công tác phòng lây nhiễm HIV) tại 20 tỉnh, thành phố trọng điểm đại diện cho các vùng, miền. 4. Rà soát, đánh giá việc thực hiện Pháp lệnh phòng, chống mại dâm, Nghị định 178/2004/NĐ-CP quy đị h chi tiết thi hà h một số điề của Phá lệ h định hi iế hi hành ộ ố điều ủ Pháp lệnh phòng, chống mại dâm làm căn cứ đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản này vào năm 2012.
 16. III. Kế Hoạch Hoạt Động Năm 2011 5. Tổ chức đi khảo sát, học tập, nghiên cứu kinh nghiệm, nghiệm tập huấn nâng cao năng lực ở nước ngoài cho một số Bộ, ngành Trung ương và một số địa phương trọng điểm về công tác phòng, chống mại dâm, phòng ngừa, can thiệp, giảm tác hại, phòng ngừa lây nhiễm ễ HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục cho người bán dâm. g 6. Tổ chức các hoạt động điều phối công tác phối hợp liên ngành phòng, chống mại dâm và tập huấn, ợp g p g, g ạ ập , đào tạo nâng cao nghiệp vụ phòng, chống mại dâm cho các Bộ, ngành, địa phương;
 17. TRÂN TRỌNG CẢM ƠN !
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2