Chương Trình Tiềm Năng Vô Hạn Của Microsoft

Chia sẻ: Anh Tuyet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
96
lượt xem
13
download

Chương Trình Tiềm Năng Vô Hạn Của Microsoft

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các nhà kinh tế và những người hoạch định chính sách đồng ý rằng việc đầu tư vào công nghệ là rất quan trọng đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế.Quan điểm này được hỗ trợ bởi các nghiên cứu rộng rãi đã chứng minh rõ ràng tầm ảnh hưởng của những khoản đầu tư như thế trong các lĩnh vực như năng suất kinh nghiệm, tính cạnh tranh và tạo công ăn việc làm đã được hưởng lợi ích từ sức mạnh có thể làm thay đổi mọi thứ của công nghệ....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương Trình Tiềm Năng Vô Hạn Của Microsoft

 1. Chương Trình Tiềm Năng Vô Hạn Của Microsoft Đem lại các cơ hội bền vững về Xã hội và Kinh tế cho Năm tỷ người Kế tiếp
 2. Tuyên Bố Miễn Trừ Pháp Lý Thông tin trong tài liệu này đại diện cho quan điểm hiện tại của Tập đoàn Microsoft về vấn đề được thảo luận tính đến ngày xuất bản. Bởi vì Microsoft phải thích nghi với những điều kiện thị trường thay đổi, điều đó không thể coi như một cam kết của Microsoft, và Microsoft không bảo đảm tính chính xác của bất kỳ thông tin nào được trình bày sau ngày công bố. Sách trắng này chỉ dùng cho mục đích thông tin. MICROSOFT KHÔNG BẢO ĐẢM, DIỄN GIẢI, NGỤ Ý HAY TẠO LUẬT ĐỊNH, VỀ CÁC THÔNG TIN TRONG TÀI LIỆU NÀY. Tuân thủ luật bảo vệ bản quyền có liên quan là trách nhiệm của người dùng. Không giới hạn quyền theo bản quyền, không có phần nào của tài liệu này có thể được phép tái bản, lưu giữ hay giới thiệu trong một hệ thống lưu trữ thông tin nào, hay chuyển sang bất cứ dạng hoặc phương tiện nào khác, (điện tử, máy móc, photocopy, ghi âm, hay dạng khác), hay vì bất kỳ mục đích nào, mà không được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Tập đoàn Microsoft. Microsoft có thể có bằng sáng chế, trình sáng chế, thương hiệu, bản quyền, hay các quyền Sở hữu trí tuệ khác bao trùm các vấn đề chính của tài liệu này. Trừ khi được cho phép rõ ràng bằng văn bản trong thỏa thuận cấp phép từ Microsoft, việc cung cấp tài liệu này không mang lại cho bạn bất cứ giấy phép nào về các bằng sáng chế, thương hiệu, bản quyền hay các Sở hữu trí tuệ nào khác. © 2007 Tập đoàn Microsoft. Đã được bảo hộ bản quyền. Microsoft, Windows, SteadyState, MultiPoint và Flexgo là các thương hiệu đã được đăng ký hay các thương hiệu của Tập đoàn Microsoft ở Mỹ và/hay ở các nước khác. Tên của các sản phẩm và công ty được nói đến ở đây có thể là các thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng của chúng. www.microsoft.com/unlimitedpotential
 3. Chương Trình Tiềm Năng Vô Hạn Của Microsoft Giới thiệu Điểm cốt lõi của việc nhận ra tiềm năng này là áp dụng nó có chiến thuật và có tư duy, theo Các nhà kinh tế và những người hoạch định một cách thức phù hợp với các nhu cầu đơn chính sách đồng ý rằng việc đầu tư vào công nhất của mỗi quốc gia. nghệ là rất quan trọng đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế. Quan điểm này được hỗ trợ Được xây dựng trên kinh nghiệm về kinh doanh bởi các nghiên cứu rộng rãi đã minh chứng rõ được đúc rút qua nhiều thập niên, nghiên cứu ràng tầm ảnh hưởng của những khoản đầu tư và phát triển, kết hợp nỗ lực của công dân như thế trong các lĩnh vực như năng suất kinh và doanh nghiệp, và một hệ thống đối tác doanh, tính cạnh tranh và tạo công ăn việc làm với khoảng 750.000 đối tác có mối tương tác hữu cơ ở khắp nơi trên thế giới, Microsoft tiếp Chương trình Tiềm tục đẩy mạnh cam kết của mình để giúp tăng năng Vô hạn của cường năng lực kinh tế và xã hội. Ví dụ, công ty Microsoft kết hợp các gần đây đã cam kết sẽ đem lợi ích công nghệ mục tiêu mang tính tới cho một phần tư tỷ người vào cuối thập niên công dân và chiến lược này. Thông qua đào tạo kỹ năng sử dụng công kinh doanh của công ty nghệ, tặng phần mềm và phần cứng, và nhiều trong một nỗ lực có tổ chương tr ́nh có mục đích tăng cường sự tiếp chức để giải quyết các cận của cộng đồng với công nghệ, Microsoft vấn đề xã hội và kinh đang trên lộ trình đạt đến mục tiêu này sớm tế của những người ít hơn dự kiến rất nhiều. nhận được, hay không nhận được ích lợi gì từ – và bởi hàng triệu người đã được hưởng lợi ích Microsoft bắt đầu với nhiệm vụ là mỗi nhà đều công nghệ. từ sức mạnh có thể làm thay đổi mọi thứ của có một máy tính cá nhân trên bàn. Giờ đây, công nghệ. Tuy nhiên, phần lớn dân số thế giới thông qua chương trình Tiềm năng Vô hạn của – khoảng 5 tỷ người – vẫn chưa tiếp cận được Microsoft (Microsoft® Unlimited Potential™), công nghệ hoặc các cơ hội mà công nghệ ấy công ty đang mở rộng khả năng của mình bằng đem lại. cách đan kết các mô hình kinh doanh, các giải pháp công nghệ và nghiên cứu cải tiến mới với Không có hai phần nào của thế giới giống nhau nhau để giúp giải quyết các vấn đề cốt lõi của - và, như nhiều quốc gia và học viện đã nghiên bài toán phát triển kinh tế. Nhiều phương án đề cứu, công nghệ không phải là “viên đạn thần xuất – xây dựng trên sự hợp tác với các tổ chức kỳ” cho sự phát triển về kinh tế. Cũng không kinh doanh, các chính phủ và các tổ chức phát công ty nào có thể một mình đem lại toàn bộ triển – sẽ mở rộng các mục tiêu trước đây của các nhân tố cần có - từ cơ sở hạ tầng vật chất công ty về việc mở rộng phạm vi bao phủ của đến việc mở cửa thị trường và hiệu quả. Nếu công nghệ. Nó có mục đích đem lợi ích của các thiếu hụt một trong các nhân tố trên, sự tăng phần mềm liên quan, có thể tiếp cận và chi phí trưởng kinh tế có thể dừng lại nhanh như lúc nó thấp đến cho hơn 5 tỷ người dùng mới, với mục bắt đầu. tiêu đạt đến con số 1 tỷ đầu tiên vào năm 2015. Tuy nhiên, tất cả các dạng công nghệ đều có Chương trình Tiềm năng Vô hạn của Microsoft tiềm năng to lớn trong việc kết nối các cộng kết hợp các mục tiêu mang tính công dân và đồng, giải các phần thiết yếu của bài toán phát chiến lược kinh doanh của công ty trong một nỗ triển kinh tế toàn cầu, và góp phần đem lại một lực có tổ chức để giải quyết các vấn đề xã hội sự tăng trưởng bền vững và lành mạnh. và kinh tế của những người ít nhận được, www.microsoft.com/unlimitedpotential
 4. hay không nhận được ích lợi gì từ công nghệ. Công nghệ có thể đóng một vai trò quan trọng Nó hướng tới thúc đẩy các cộng đồng một cách trong quá trình cải thiện mỗi lĩnh vực cốt lõi này. đầy ý nghĩa và thực tế, giúp tạo nên môi trường Nó có thể cho phép các tổ chức và dịch vụ của cho phép họ vận dụng tối đa các khả năng chính phủ trở nên hiệu quả và minh bạch hơn. và năng lực của mình. Và nó có thể cho phép Nó có thể giúp đẩy mạnh năng suất, hiệu quả những người trẻ tuổi trở thành những nhà cải thị trường và nhiều ứng dụng kinh doanh hiệu cách, để tạo ra các doanh nghiệp mới, và để quả hơn. Sự triển khai rộng rãi của máy tính, dạy và truyền cảm hứng cho người khác — phần mềm và viễn thông có thể giúp tăng hiệu nói một cách ngắn gọn, để nhận ra đầy đủ quả và giảm chi phí giao dịch giữa tất cả các tiềm lực của mình. phân khúc của nền kinh tế. Máy tính, thiết bị di động và phần mềm có thể tăng cường chất Bài Toán Tăng Trưởng Kinh Tế lượng và hiệu quả của việc chăm sóc sức khỏe Rào cản đối với tăng Khi xếp hạng về sức mạnh kinh tế của các lên nhiều lần, và chúng có thể giúp nâng cao trưởng thường không quốc gia, Bảng chỉ số Cạnh tranh Toàn cầu của và tăng cường nguồn cung của giáo dục chất giống như những biểu Diễn đàn Kinh tế Thế giới xem xét chín nhân lượng cao ở tất cả các cấp học. hiện bề ngoài của nó, và có sự khác biệt cơ tố chủ yếu để tăng cường năng suất và hỗ trợ Chuyển Đổi Mô Hình Kinh Doanh Công Nghệ bản giữa các quốc gia cạnh tranh quốc gia. Đầu tiên là các yêu cầu Thông Tin khác nhau. cơ bản: các tổ chức đáng tin cậy, hoạt động tốt; các điều kiện kinh tế vĩ mô thuận lợi; cơ sở hạ Ngày nay, hầu hết doanh thu của khu vực tầng tương xứng (từ đường xá đến viễn thông); Công nghệ thông tin đến từ các doanh nghiệp, và hệ thống y tế và giáo dục tiểu học. Khi các người tiêu dùng và chính phủ ở các nước phát điều cơ bản này đã thỏa mãn, tăng trưởng sẽ triển. Hầu hết người tiêu dùng và doanh nghiệp phụ thuộc ngày càng nhiều vào các nhân tố thanh toán đầy đủ ngay khi mua hàng đối với nâng cao năng suất: giáo dục trung học cơ sở các máy tính cá nhân và các bộ phần mềm. và giáo dục cấp cao hơn, hiệu quả thị trường và Phần mềm và các dịch vụ trực tuyến chủ yếu tính sẵn sàng về mặt công nghệ, và môi trường được thiết kế để phục vụ cho nhu cầu sử dụng pháp lý và môi trường kinh doanh khuyến khích của các cá nhân trên máy tính và các thiết bị tăng trưởng và khuyến khích các ý tưởng mới. mà họ dùng riêng. Các sản phẩm nói chung được định giá để thu hút người tiêu dùng có thu Đánh giá theo những nhân tố này, nhiều quốc nhập khả dụng tương đối cao, hay các doanh gia đang nổi lên vẫn phải đối mặt với những nghiệp với đủ nguồn lực để đầu tư lớn và liên thách thức đáng phải bàn tới trong việc đạt tục trong công nghệ thông tin. được sự phát triển kinh tế đáng kể và bền vững. Rào cản đối với tăng trưởng thường Mô hình kinh doanh này hoạt động tốt đối với không giống như những biểu hiện bề ngoài của một tầng lớp tương đối ít khách hàng - khoảng nó, và có sự khác biệt cơ bản giữa các quốc gia 1 tỷ người sống ở đỉnh của “kim tự tháp” kinh khác nhau. Ví dụ, mặc dù tăng trưởng rất ấn tế. Nhưng còn có hàng tỷ người khác sống tượng trong thời gian gần đây, Ấn Độ vẫn chỉ trong các cộng đồng chưa được đáp ứng thỏa là nền kinh tế có tính cạnh tranh ở hạng 43 của đáng về công nghệ trên thế giới - ở cả các quốc thế giới — bị cản trở bởi các thách thức về cơ gia phát triển và đang phát triển. Tầm nhìn nền sở hạ tầng và giáo dục tiểu học. Tương tự, tảng của Microsoft về “một máy tính trên mọi Nga cũng xếp dưới các nước có địa vị kinh chiếc bàn và ở mọi nhà” hiện là hiện thực cho tế ngang hàng về giáo dục tiểu học, trong khi gần 1 tỷ người dùng máy tính cá nhân hiện nay, Trung Quốc và Mexico chịu xếp dưới về giáo nhưng còn phần lớn dân số thế giới vẫn chưa dục cấp cao hơn, mặc dù xếp hạng cao ở các được hưởng lợi ích nào từ công nghệ thông tin lĩnh vực khác. Những mô hình tương tự xuất – hay, cũng vấn đề ấy, từ điện và các tiện ích hiện ở các quốc gia khác. Những thách thức của xã hội hiện đại thì sao? phức tạp và đa dạng yêu cầu một cách tiếp cận tinh vi đối với phát triển được chuyên biệt hóa Để tiếp cận được những người chưa được đáp cho các nhu cầu đơn nhất của mỗi quốc gia. ứng đầy đủ về công nghệ, ngành công nghệ www.microsoft.com/unlimitedpotential
 5. thông tin phải duyệt lại một cách cơ bản các của công nghệ cho tất cả mọi người. Chia sẻ Tầm nhìn nền tảng giả định của mình về nhu cầu của khách hàng truy cập thông qua các quán café Internet, của Microsoft về “một và các mô hình kinh tế phải phát triển để giải thư viện, trường học và các trung tâm cộng máy tính trên mọi quyết tốt hơn những thách thức cụ thể. Ví dụ, đồng đã phổ biến rộng rãi tại nhiều khu vực. chiếc bàn và ở mọi ngành có thể xây dựng dựa trên các công nghệ Bằng cách làm cho việc cùng nhau sử dụng nhà” hiện là hiện thực và các mô hình kinh doanh được áp dụng rộng công nghệ dễ dàng hơn đối với các sinh viên, cho gần 1 tỷ người khắp trên toàn cầu, như điện thoại di động. gia đình và cộng đồng, ngành công nghệ dùng máy tính cá nhân Những cách tiếp cận tới việc cấp phép, trong thông tin có thể giúp giảm chi phí đối với người hiện nay, nhưng còn một số trường hợp, cần được phát triển đi lên sử dụng và cung cấp thêm nhiều giá trị từ phần lớn dân số thế từ mô hình “trả trước” để hướng đến các kế các nguồn tài nguyên điện toán được chia sẻ. giới vẫn chưa được hoạch trả góp hay thuê bao linh hoạt (và phổ • Chi phí thấp. Ngành công nghệ thông tin hưởng lợi ích nào từ biến), thích hợp hơn cho các cá nhân và tổ phải nỗ lực nhiều hơn để giảm chi phí công công nghệ thông tin chức kinh doanh có ít vốn để thanh toán ngay nghệ và phát triển một mô hình kinh doanh – hay, cũng vấn đề ấy, ban đầu hoặc có mức lợi nhuận không ổn định. linh hoạt và bền vững để tăng nguồn cung từ điện và các tiện Việc tăng cường sử dụng phần mềm có hỗ trợ công nghệ với chi phí thấp cho tất cả mọi ích của xã hội hiện quảng cáo có thể làm giảm chi phí cho các cá người. Nó bao gồm việc giảm chi phí phần đại thì sao? nhân và doanh nghiệp nhỏ, trong khi cũng tạo cứng thông qua phát triển các thiết bị mới, ra các cơ hội mới tiếp cận các khách hàng tại rẻ tiền, và tận dụng hàng chục triệu máy tính các thị trường địa phương. Ngành cũng phải áp cá nhân được tân trang và quyên tặng sẵn dụng khái niệm chia sẻ truy cập: phần mềm và nguồn cung hàng năm. Nó cũng bao gồm các giải pháp cho phép sinh viên, gia đình và việc lắng nghe nhu cầu của những người cộng đồng chia sẻ các nguồn tài nguyên công có thu nhập khả dụng thấp hay có khó khăn nghệ giới hạn và đắt đỏ. Và ngành cần phải tập trong tín dụng bằng các phương thức thanh trung hơn vào việc giúp mọi người có thể đạt được toán linh hoạt như các kế hoạch trả góp, những thành tựu kinh tế đáng kể và bền vững. các thẻ trả trước chia làm nhiều lần, và các Cách tiếp cận của Microsoft đối với những dịch vụ dựa trên thuê bao. thách thức này được xây dựng dựa trên ba Việc tiếp cận đến các cộng đồng chưa được nguyên tắc cơ bản: đáp ứng thỏa đáng đ ̣i hỏi sự tận tâm duy trì liên tục đối với các cộng đồng và các đối tác. Vai trò • Tính liên quan. Các công nghệ và dịch vụ của ngành công nghệ thông tin không chỉ để hoạt động tốt ở thế giới các nước phát triển chuyển giao giải pháp công nghệ, mà còn phải không phải lúc nào cũng thích hợp ở nơi khác. xúc tiến cộng đồng để phát triển những phương Ngành Công nghệ Thông tin phải nỗ lực đưa thức mới nhằm đạt được sự phát triển bền vững. ra các phần mềm và dịch vụ theo ngôn ngữ Điều này đồng nghĩa với việc tham gia vào các và tiếng nói địa phương và thích hợp với nền cuộc đối thoại đang diễn ra với mọi người trong văn hóa bản địa. Điều này bao gồm giao diện các cộng đồng đó, và ghi nhận kiến thức và khả phần mềm dùng hình ảnh và âm thanh nhiều năng riêng có của các chính phủ và các tổ chức hơn là chữ viết để phục vụ tốt hơn nhu cầu phi chính phủ vốn có sự hiểu biết sâu sắc về nhu của trẻ nhỏ và các bộ phận dân số có trình độ cầu và hoạt động địa phương. học vấn thấp. Các giải pháp công nghệ phải tiếp cận thực sự các nhu cầu xã hội và kinh tế Chương Trình Tiềm Năng Vô Hạn Của Microsoft: quan trọng đối với cuộc sống của mọi người, Nâng Cao Năng Lực Cho Năm Tỷ Người Kế Tiếp như giúp tăng cường các cơ hội học tập cho trẻ em, đưa ra các giải pháp xây dựng kỹ Thông qua kết hợp các công nghệ tiên tiến với năng cho người lớn, và giúp nâng cao chất quan hệ hợp tác chặt chẽ với chính phủ, đối lượng giao tiếp với bạn bè và gia đình. tác, các tổ chức phi chính phủ, và các cơ quan giáo dục và nghiên cứu, Chương trình Tiềm • Khả năng tiếp cận. Bảo đảm rằng mỗi cá năng Vô hạn của Microsoft đem đến một cách nhân có một máy tính riêng chỉ là một trong tiếp cận sáng tạo cho phép đạt đến một trình các cách hiệu quả để mang lại những ích lợi độ mới về nâng cao năng lực kinh tế xã hội cho www.microsoft.com/unlimitedpotential
 6. đa số dân số thế giới. Được xây dựng dựa trên cận về công nghệ và giúp các nhà giáo dục Giáo dục là nền tảng các yếu tố về tính liên quan, khả năng tiếp cận cải cách việc dạy và học. Thông qua một loạt của cơ hội kinh tế, vì và chi phí thấp, chương trình Tiềm năng Vô hạn các công cụ, giáo trình, chương trình đào tạo thế mọi nỗ lực để giúp tập trung vào việc chuyển giao giải pháp trong giáo viên, và các phần mềm giá thấp được giới trẻ nhận ra được ba lĩnh vực chính tương hỗ lẫn nhau vốn là phát triển chuyên biệt, chương trình hiện đang tiềm năng của họ phải động lực mang tính nền tảng để tạo ra các cơ triển khai ở 101 quốc gia và đã trang bị cho bắt đầu từ đây. hội kinh tế: cải cách giáo dục, thúc đẩy sáng 3,4 triệu giáo viên và đến được với hơn 71 kiến địa phương, và tạo ra công ăn việc làm triệu sinh viên. Trong một phần của chương và các cơ hội. Bằng cách này, Microsoft có thể trình này, hơn 800.000 giáo viên và sinh viên gây ảnh hưởng sâu sắc nhất có thể có trong đã đạt được chứng chỉ công nghệ Microsoft. việc tạo ra một chu trình phát triển bền vững về • Microsoft Student Innovation Suite. kinh tế và xã hội. Thông qua chương trình Partners in Leaning, Các Cơ Hội Xã Hội & Kinh Tế Bền Vững Microsoft cung cấp gói phần mềm có chi phí thấp này cho các chính phủ đã mua các máy tính cá nhân chạy trên nền Microsoft Windows® cho các sinh viên bậc tiểu học và c iáo d N ng Th úc trung học cơ sở để sử dụng tại nhà và phục g vụ việc học tập. Bộ phần mềm bao gồm n đ nd ys Windows XP Ấn bản dành cho người mới Chuy Đ i Các k t n i, bắt đầu, Microsoft Office phiên bản Gia đình m i Đ a phư c ng đ ng, và h p tác và Microsoft Office Student 2007, Microsoft Math 3.0, Learning Essentials 2.0 dành cho ơn To g n Microsoft Office và Windows Live™ mail nê cá cC ông vi c & C ơ h i desktop. Microsoft cung cấp bộ sản phẩm này với giá $3 cho những chính phủ đáp ứng đủ điều kiện và có mua và trang bị các máy Cải cách nền giáo dục tính cá nhân trực tiếp cho sinh viên. Giáo dục là nền tảng của cơ hội kinh tế, vì thế • Các công cụ nâng cao dành cho việc dạy mọi nỗ lực để giúp giới trẻ nhận ra được tiềm và học. Các khoản đầu tư của Microsoft năng của họ phải bắt đầu từ đây. Tuy nhiên, trong giáo dục bao gồm việc tạo ra các công nhu cầu tăng lên không ngừng đối với giáo dục cụ và dịch vụ mới, giúp đem lại một quá trình bậc trung học cơ sở và cao hơn ở khắp nơi trên học tập chất lượng và hứng khởi. Các nỗ lực thế giới đã buộc cơ sở hạ tầng phải hoạt động này bao gồm Microsoft Math, một tập hợp hết công suất và gây thiếu hụt rõ rệt về đội ngũ các công cụ và tài liệu hướng dẫn cho phép các giáo viên có chất lượng. Để giúp giải quyết sinh viên hình dung và giải quyết các vấn thách thức này, Microsoft đang nỗ lực cùng đề về toán và khoa học; Digital StudyHall, với các đối tác, các nhà giáo dục, chính phủ vốn cung cấp các khóa học dạng DVD do và các tổ chức phi chính phủ để mở rộng khả các nhà sư phạm có kỹ năng tạo ra cho các năng tiếp cận và tăng cường tính hiệu quả của giáo viên ở các vùng nông thôn hay vùng có hệ thống giáo dục, tạo hình thức học tập trung thu nhập thấp; và một tập hợp mới các công vào sinh viên, tạo ra nhiều công cụ phần mềm cụ thiết kế giáo dục cho phép các nhà xuất mạnh hơn và khuyến khích các cộng đồng bản tạo ra và thu thập nội dung học tập địa học tập tốt ở tất cả các bậc học. Công ty đang phương sống động, có thể đáp ứng các nhu hoạt động theo tầm nhìn này bằng việc đem cầu học tập cá nhân. đến toàn diện các giải pháp giáo dục tùy biến, • Mở rộng việc tiếp cận đến các tài nguyên hướng đến nơi có nhu cầu cao nhất. công nghệ bị giới hạn. Nhiều cộng đồng cần tìm cách tận dụng tối đa các tài nguyên máy • Partners in Learning. Chương trình năm năm, tính giới hạn. Một ví dụ của việc tối đa hóa trị giá 250 triệu đô la Mỹ này mở rộng sự tiếp các nguồn tài nguyên chia sẻ là Windows www.microsoft.com/unlimitedpotential
 7. Multipoint™, một dự án được phát triển bởi Thúc đẩy sự đổi mới ở địa phương Microsoft Research India cho phép đến 50 sinh viên dùng cùng một máy tính thông Khi một cộng đồng có một hệ thống giáo dục qua việc dùng nhiều con chuột hoặc thiết bị mạnh, cộng đồng đó có thể phát triển lực lượng ngoại vi khác với các con trỏ chuột có mã lao động của mình được chuẩn bị tốt hơn, từ đó màu khác nhau. Các nghiên cứu ban đầu đã xây dựng nền tảng cho tăng trưởng kinh tế. chỉ ra rằng trẻ em thoải mái và tập trung khi Việc mở ra thế giới điện toán cho các ngôn chia sẻ một máy tính cá nhân theo cách này. ngữ và các nền văn hóa khác và giúp đem lại Dự án này hiện đang thực hiện một chương các giải pháp công nghệ sáng tạo nhằm đáp trình thí điểm, hợp tác với Bộ Giáo dục Thái ứng các nhu cầu riêng biệt của địa phương, Lan. Microsoft cũng vừa cho ra mắt một bộ có thể chuyển thành các cơ hội mới cho các công cụ phát triển phần mềm để cho phép cộng đồng chưa được đáp ứng thỏa đáng về các ứng dụng và giáo trình mới được tạo ra công nghệ trên khắp thế giới. Microsoft có mục thông qua việc dùng Multipoint. Bộ công cụ đích thúc đẩy sự đổi mới địa phương thông qua này cũng được dùng trong cuộc thi Microsoft chuyển giao kiến thức - nâng cao năng lực cho 2007 Imagine Cup, nơi mà các nhà lập trình các cá nhân và tổ chức kinh doanh bằng các viên là sinh viên trên khắp thế giới đến để thi kỹ năng công nghệ và hỗ trợ một hệ sinh thái đấu nhằm phát triển các ứng dụng giáo dục phần mềm địa phương lành mạnh - cũng như mới tốt và có tính đổi mới. bằng cách cung cấp các công cụ và công nghệ giúp mở rộng sự tiếp cận đến công nghệ, xây dựng năng lực kỹ năng cho địa phương và Một ví dụ của việc tạo cơ hội kinh doanh mới. tối đa hóa các nguồn • Hỗ trợ các nền kinh tế phần mềm địa phương. tài nguyên chia sẻ là Microsoft Innovation Centers hỗ trợ sự Windows Multipoint™, tăng trưởng của hệ sinh thái phần mềm địa một dự án được phát phương lành mạnh thông qua việc giúp các triển bởi Microsoft khách hàng và các đối tác lên kế hoạch, Research India cho nghiên cứu và phát triển các sản phẩm và phép đến 50 sinh viên dùng cùng một máy dịch vụ mới. Trong 60 quốc gia ở khắp nơi tính thông qua việc trên thế giới, Innovation Centers tại 100 cộng dùng nhiều con chuột • Máy tính xách tay giá rẻ dành cho giáo dục. đồng cho phép các sinh viên, nhà sản xuất hoặc thiết bị ngoại vi Microsoft đang làm việc với nhiều tổ chức và các chuyên gia công nghệ thông tin tiếp khác với các con trỏ và công ty để hạ giá phần cứng và phần cận đến các cơ sở, các nhà tư vấn và các chuột có mã màu mềm dành cho giáo dục. Ví dụ, công ty hiện nguồn tài nguyên hàng đầu thế giới. Các trung khác nhau. đang hợp tác với Intel về thiết bị máy tính cá tâm tập trung vào việc phát triển kỹ năng và nhân Classmate PC, một máy tính xách tay nguồn vốn trí tuệ; hỗ trợ hợp tác giữa các mới, giá rẻ được thiết kế cho trẻ em cấp tiểu ngành, với chính quyền, và với các đơn vị học ở cộng đồng chưa được hưởng lợi ích nghiên cứu giáo dục; và các kinh nghiệm công nghệ thỏa đáng. Những chiếc máy có thực hành về công nghệ. Các trung tâm này khả năng cao này được trang bị Microsoft cũng giúp kết nối mạng lưới các nhà phát Windows, Office và phần mềm được dùng triển phần mềm trên toàn thế giới qua toàn rộng rãi và quen thuộc khác, và tận dụng bộ phạm vi các cách tiếp cận phát triển và một loạt các phần mềm giáo dục chuyên các mô hình kinh doanh, kết hợp nhiều đổi biệt dùng trên nền Windows. Microsoft cũng mới mang tính tập trung vào địa phương đang có những đóng góp đáng kể cho sáng với các cơ hội chia sẻ nghiên cứu, học tập. kiến chương trình Teach to the Future của Microsoft lên kế hoạch mở rộng đầu tư tài Intel, nhằm giúp tăng cường việc dạy và học nguyên của mình ở các trung tâm này trong toàn cầu thông qua sự tích hợp về công nghệ vòng hai năm tới và dự kiến mở 200 trung trong giáo dục thông qua các chương trình tâm ở thêm 25 quốc gia vào năm 2009. đào tạo giáo viên tiên tiến. www.microsoft.com/unlimitedpotential
 8. • Các ấn bản Windows dành cho người mới đi và dễ nạp điện, và chúng tận dụng cơ sở bắt đầu. Được thiết kế cho những người hạ tầng mạng đáng tin cậy đă có sẵn ở hầu dùng máy tính cá nhân lần đầu ở các quốc hết các quốc gia. Các điện thoại di động là gia đang phát triển, ấn bản Windows dành một trong những cổng vào đơn giản nhất đến cho người mới bắt đầu hiện đang là ấn bản với công nghệ điện toán cho các cộng đồng phát triển nhanh nhất của hệ điều hành này, chưa được đáp ứng thỏa đáng về công nghệ, cung cấp cho những người dùng còn xa lạ và sự phát triển trong tương lai có thể được với công nghệ điện toán với một hệ điều xây dựng trên sức mạnh này để tạo nhiều cơ hành chi phí thấp và tập hợp các tính năng hội hơn. Ví dụ, Microsoft Research India đã thiết yếu. Nó bao gồm tính bản địa hóa và phát triển một công nghệ cho phép một máy tùy biến, hướng dẫn từng bước một và trình tính cá nhân hoạt động như một máy chủ bày theo dạng tương tác video, giúp người dịch vụ tin nhắn ngắn (SMS), vì thế các cá dùng thực hiện các công việc thiết yếu trên nhân có thể thực hiện các công việc máy tính máy tính. Windows Vista ấn bản cho người đơn giản thông qua việc trao đổi tin nhắn với mới bắt đầu hiện đang có với 72 thứ tiếng tại một máy tính cá nhân đặt ở trung tâm. Ví dụ: 140 quốc gia. Công ty hiện cũng đang nỗ lực trong làng Ấn Độ ở Warana, công nghệ này để làm cho Windows có thể hoạt động được đã tạo nên một dịch vụ cho phép các nông trên các nền phần cứng giá thấp khác, thông dân trong một hợp tác xã mía đường địa qua việc hợp tác với Intel và các công ty và tổ phương quản lý các tài khoản của họ, kiểm chức khác. tra giá và lên kế hoạch thu hoạch thông qua • Bản địa hóa. Mọi người đạt được nhiều lợi điện thoại di động. Vì thế, các công việc trước ích hơn từ công nghệ khi công nghệ được đây cần phải tốn nhiều ngày làm trực tiếp thì Bản địa hóa. Mọi người đạt được thể hiện bằng ngôn ngữ của họ. Hạ thấp giờ đây có thể làm từ xa trong vài phút. nhiều lợi ích hơn từ rào cản này đối với việc sử dụng có thể tăng • Sử dụng máy tính ở nông thôn. Nhiều cơ công nghệ khi công năng suất và giúp nâng cao việc dạy và học. hội rất lớn về công nghệ để khuấy động sự nghệ được thể hiện Nó cũng có thể giúp hỗ trợ các doanh nghiệp tăng trưởng và phát triển nằm ở các vùng bằng ngôn ngữ của mới — trong công nghệ và nhiều lĩnh vực quê. Nhưng các vùng này cũng là một trong họ. Hạ thấp rào cản khác. Hơn hai thập niên qua, Microsoft đă những nơi khó phục vụ nhất, bởi vì chúng này đối với việc sử làm việc với các cộng đồng địa phương để thường kém phát triển hơn về kinh tế và thiếu dụng có thể tăng năng làm cho các phần mềm và dịch vụ dễ tiếp nguồn điện cũng cơ sở hạ tầng viễn thông suất và giúp nâng cao cận hơn cho lượng người dùng lớn nhất có tương ứng. Nhiều chương trình và giải pháp việc dạy và học. thể, thông qua bản địa hóa chuẩn các sản được mô tả trong tài liệu này thích hợp một phẩm bằng nhiều ngôn ngữ được sử dụng cách toàn diện trong việc phục vụ các thị rộng răi, giáo trình đào tạo kỹ năng công trường nông thôn, và Microsoft đang bắt tay nghệ thông tin sẵn có bằng 21 thứ tiếng, vào các nỗ lực xa hơn để giúp các cộng đồng và bộ Language Interface Packs (Gói Giao này tăng năng suất và tham gia kinh doanh diện Ngôn ngữ) giúp các nhà phát triển địa trên thị trường toàn cầu. Ví dụ: ở tỉnh Hải phương dễ dàng mở rộng hơn việc sử dụng Nam của Trung Quốc, Microsoft đã đóng góp máy tính tới các ngôn ngữ ít phổ biến hơn. hai “Infowagon” — những chiếc xe buýt công Ngày nay, các sản phẩm, dịch vụ và đào tạo nghệ cao, trang bị hơn mười hai máy tính cá của Microsoft đã vươn tới những người sử nhân, có thể di chuyển đến các khu vực nông dụng nói hơn 100 thứ tiếng, từ cộng đồng thôn và cung cấp các khóa đào tạo, giới thiệu người bản xứ châu Mỹ nói tiếng Quechua ở đến mọi người những lợi ích của công nghệ Nam Mỹ đến các cộng đồng nói tiếng Gaelic thông tin và liên lạc (ICT). và người Na Uy nói tiếng Nynorsk ở Ireland. Tạo công ăn việc làm và các cơ hội • Điện thoại di động. Có thể việc sở hữu một máy tính để bàn ở những vùng có nguồn Một cơ sở hạ tầng công nghệ mạnh làm cho điện không đáng tin cậy hay có tỷ lệ tội phạm cộng đồng có sức hấp dẫn hơn đối với các cao không phải lúc nào cũng là ý hay. Khi so doanh nghiệp và các nhà đầu tư địa phương, sánh, các điện thoại di động khá rẻ, dễ mang vùng và toàn cầu, và việc này, đến lượt nó, www.microsoft.com/unlimitedpotential
 9. lại giúp tăng trưởng kinh tế và tăng khả năng • Các mô hình kinh doanh khác đối với việc cạnh tranh toàn cầu cũng như tạo công ăn tiếp cận công nghệ. Cho đến gần đây, nhiều việc làm và các thành tựu cá nhân. Thông qua khách hàng ở các cộng đồng chưa được đáp các chương trình tiếp cận công nghệ và hỗ trợ ứng thỏa đáng về công nghệ vẫn chưa thể cho các nền kinh tế phần mềm địa phương, có được máy tính cá nhân của riêng họ, do Microsoft cam kết hỗ trợ tăng trưởng và phát không tiếp cận được đến các nguồn tín dụng triển kinh tế thông qua việc dùng công nghệ hay do thu nhập không ổn định. Microsoft một cách hiệu quả, cũng như hỗ trợ các công FlexGo™ là một ví dụ cho những nỗ lực của ty phần cứng, phần mềm và các công ty dịch công ty để thử nghiệm các mô hình kinh vụ của địa phương. doanh mang tính đổi mới, cho phép các khách hàng thu nhập trung bình có thể có Thông qua các được máy tính cá nhân thông qua đăng ký chương trình tiếp thuê bao chi phí thấp hay các phương thức cận công nghệ và thanh toán trả trước nhiều lần. hỗ trợ cho các nền • Các máy tính cá nhân được tân trang và kinh tế phần mềm địa quyên tặng. Khi các công ty đầu tư vào công phương, Microsoft nghệ mới, họ để lại rất nhiều máy tính cũ cam kết hỗ trợ tăng hơn nhưng vẫn còn sử dụng được mà có thể trưởng và phát triển được tái sử dụng để phục vụ cho các cộng kinh tế thông qua việc đồng ở thế giới đang phát triển. Công ty phân dùng công nghệ một • Partnerships for Technology Access. tích công nghệ Gartner ước tính rằng hai phần cách hiệu quả, cũng Được thực hiện trong hợp tác với các chính ba các máy tính cá nhân đã qua sử dụng đã như hỗ trợ các công ty phủ địa phương và các tổ chức phi chính bị vứt bỏ hoặc lưu kho. Chương trình Tân phần cứng, phần mềm phủ, chương trình này chuyển các máy tính trang Được Ủy quyền của Microsoft (Microsoft và các công ty dịch vụ cá nhân chi phí thấp đến các tổ chức kinh Authorized Refurbisher - MAR) và các sáng của địa phương. doanh nhỏ và các cộng đồng chưa được đáp kiến Kênh Số hóa (Digital Pipeline) của công ứng thỏa đáng về công nghệ thông qua các ty (hiện đang được thí điểm tại châu Âu và chương trình tài chính đổi mới. Ở Ai Cập, châu Phi) giúp các tổ chức quyên góp các nó đang giúp nhiều người lao động nghèo máy tính đã dùng đưa vào phục vụ các cộng mua máy tính cá nhân với việc thanh toán đồng trên khắp thế giới, trong khi cũng như một khoản tiền nhỏ mỗi tháng và để giúp họ làm giảm ảnh hưởng đến môi trường của nâng cao kỹ năng và có được việc làm tốt hơn. các thiết bị bị loại bỏ và giảm nhẹ chi phí Ở Nigeria, Microsoft đang giúp các quan và gánh nặng luật pháp về việc tái chế các chức chính phủ thanh toán cho các máy tính máy tính cũ. Trong một phần của sáng kiến mới bằng cách dùng tiền công hàng tháng Partners in Leaning của Microsoft, chương của họ như một hình thức ký quỹ. trình Khởi đầu Mới cho Máy tính Quyên tặng (Fresh Start for Donated Computers) đang • Community Technology Skills Program. giúp bảo đảm rằng các máy tính quyên tặng Chương trình Tiềm năng Vô hạn mở rộng cho các trường học và trung tâm cộng đồng các nỗ lực trước của Microsft rất nhiều để vẫn được an toàn và cập nhật với phần mềm mở rộng ứng dụng kỹ thuật số và hỗ trợ phát chính hãng Microsoft. Ngoài ra, thông qua sự triển lực lượng lao động bằng việc cung cấp hợp tác với Tổ chức Phát triển Công nghiệp các kỹ năng công nghệ thông qua các trung của Liên hợp Quốc (UNIDO), Microsoft đang tâm công nghệ cộng đồng. Hơn 29.000 trung phân phát các máy tính đã tân trang lại nhằm tâm công nghệ cộng đồng tại 102 quốc hỗ trợ sự phát triển của những doanh nghiệp gia đã nhận được sự hỗ trợ thông qua việc vừa và nhỏ ở châu Phi. cấp tiền và phần mềm, giáo trình chuyên biệt sẵn có trong 21 thứ tiếng, và hỗ trợ cho • Chia sẻ truy cập. Thông qua việc xuất bản telecentre.org, một tổ chức kết nối, hỗ trợ và quyển Making the Connections: Scaling đầu tư vào những trung tâm này. Telecentres for Development, Microsoft và telecentre.org đang cung cấp các cơ cấu www.microsoft.com/unlimitedpotential
 10. tổ chức và những hoạt động tốt nhất nhằm Kết luận hướng đến những cách tiếp cận bền vững Việc giúp nhiều người hơn trên thế giới nắm bắt cho sự phát triển đối với cơ sở hạ tầng máy các cơ hội mới và nhận ra tiềm năng của họ chỉ tính được chia sẻ. Sự hợp tác này cũng xây cần đến hai loại “nguyên liệu thô”: trí tuệ và sự dựng nên trang web cộng đồng Mạng lưới tưởng tượng. Công nghệ là bộ máy khuếch đại Kiến thức Telecentre, có vai trò như một diễn mạnh mẽ cho các nhân tố này, và dẫu cho nó đàn để chia sẻ các phát hiện và các ví dụ điển chỉ là một mảnh của giải pháp trong bài toán hình trong việc tiếp cận và các lợi ích của ICT phát triển kinh tế, nó lại hỗ trợ gần như mọi mặt trên toàn thế giới. của sự phát triển và là sự đầu tư cốt lõi cho bất kỳ quốc gia nào mong muốn đẩy mạnh tăng trưởng và tạo ra các cơ hội mới. Công ty phân tích công nghệ Gartner Chương trình Tiềm năng Vô hạn của Microsoft ước tính rằng hai phần sắp xếp các công nghệ, các quan hệ hợp tác, ba các máy tính cá các tổ chức kinh doanh và những nỗ lực đóng nhân đã qua sử dụng góp công dân trong tư cách công ty, cùng làm đã bị vứt bỏ hoặc lưu việc trong một nỗ lực hòa hợp để mang lại các kho. Chương trình lợi ích của công nghệ thông tin cho những người Tân trang Được Ủy hiện vẫn chưa được đáp ứng thỏa đáng về công quyền của Microsoft nghệ – và để giúp đem lại các cơ hội xã hội và (Microsoft Authorized kinh tế bền vững cho các cộng đồng trên khắp Refurbisher - MAR) và thế giới. Thông qua một loạt các công nghệ và các sáng kiến Kênh Số • Windows SteadyState™ Mặc dù các trung . chương trình toàn diện và bổ sung, được xây hóa (Digital Pipeline) tâm, thư viện và café Internet cộng đồng dựng trên sự hợp tác chặt chẽ với chính phủ, của công ty (hiện đang là nơi phổ biến để tiếp cận máy tính ở các các tổ chức kinh doanh và các cộng đồng địa được thí điểm tại châu nước đang phát triển, những người điều hành phương; Chương trình Tiềm năng Vô hạn sẽ Âu và châu Phi) giúp thường gặp khó khăn trong việc nâng cấp giúp mọi người thuộc mọi tầng lớp xã hội tham các tổ chức quyên góp máy để bảo đảm tính bảo mật, riêng tư cá gia đầy đủ vào các lợi ích và các cơ hội của nền các máy tính đã dùng nhân, và độ tin cậy — cũng như nêu lên các kinh tế tri thức toàn cầu. đưa vào phục vụ các cộng đồng trên khắp lo ngại trong cộng đồng như việc tiếp cận Để tìm hiểu thêm về Chương trình Tiềm năng thế giới, trong khi cũng các trò chơi bạo lực và các nội dung đồi trụy. Vô hạn của Microsoft, xin hãy đến trang web như làm giảm ảnh Windows SteadyState là một phần mềm tải về www.microsoft.com/unlimitedpotential. hưởng đến môi trường miễn phí mà hàng trăm ngàn người điều hành của các thiết bị bị loại các trung tâm, trường học, thư viện và quán bỏ và giảm nhẹ chi café Internet đang dùng để ngăn việc tiếp cận phí và gánh nặng luật trái phép và thay đổi các thiết lập hệ thống, pháp về việc tái chế và đem đến một trải nghiệm nhất quán, đơn các máy tính cũ. giản và riêng tư cho người dùng. Ở Ấn Độ, bộ công cụ này giúp cho các làng ở nông thôn xây dựng các quầy dựa trên máy tính để bàn kết nối dân cư với giáo dục, y tế và các dịch vụ của chính phủ. Ở một số quốc gia khác, bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine, nó giúp những người điều hành quán café Internet tăng độ tin cậy, tính an toàn và bảo mật. www.microsoft.com/unlimitedpotential
Đồng bộ tài khoản