Chuyên đề Duy trì nguồn nhân lực

Chia sẻ: Hgnvh Hgnvh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:11

0
142
lượt xem
39
download

Chuyên đề Duy trì nguồn nhân lực

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chuyên đề Duy trì nguồn nhân lực nhằm trình bày về đánh giá năng lực thực hiện công việc của nhân viên. Nhằm giúp nhân viên so sánh thành quả của mình với tiêu chuẩn doanh nghiệp đề ra, và so sánh với các nhân viên khác. Cung cấp thông tin để xây dựng chiến lược đào tạo, huấn luyện, lương khen thưởng, thuyên chuyễn, bố trí công tác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề Duy trì nguồn nhân lực

 1. CHUYÊN ĐỀ : DUY TRÌ NGUỒN NHÂN LỰC LOGO
 2. LOGO Đánh giá năng lực thực hiện công việc của nhân viên MỤC ĐÍCH . Giúp nhân viên Cung cấp thông so sánh thành tin để xây dựng quả của mình chiến lược đào với tiêu chuẩn tạo, huấn luyện, doanh nghiệp đề lương khen ra, và so sánh với thưởng, thuyên các nhân viên chuyễn, bố trí khác. công tác.
 3. Trình tự đánh giá năng lực thực hiện công LOGO việc của nhân viên Xác định yêu cầu cần đánh giá 1. 2. Lựa chọn phương pháp đánh giá thích hợp 3. Huấn luyện kỹ năng đánh giá cho cán bộ làm công tác đánh giá 4. Thảo luận với nhân viên về nội dung và phạm vi đánh giá 5. Đánh giá theo tiêu chuẩn mẫu 6. Thảo luận với nhân viên về kết quả đánh giá 7. Vạch ra phương pháp cải tiến công việc dựa trên đánh giá
 4. Tiến hành đánh giá thực hiện công LOGO việc Xác định được yêu cầu chủ yếu khi thực hiện công việc Phân loại các mức độ yêu Công việc cầu khi thực hiện công việc Đánh giá tầm quan trọng của mỗi nhóm yêu cầu đối với hiểu quả thực hiện
 5. LOGO Đánh giá hiệu quả công việc 1 2 3 Xác định chỉ tiêu Tiến hành đo Đề xuất những đánh giá phù hợp: lường kết quả giải pháp nhằm Chỉ tiêu hiện vật lao động theo nâng cao hơn nữa Chỉ tiêu giá trị mục đích sử dụng những chỉ tiêu Chỉ tiêu tính bằng lao động. lượng lao động đã định sẵn chi phí
 6. LOGO Trả công lao động Khái niệm Lao động Vai trò Cấu trúc
 7. LOGO Cơ cấu hệ thống trả lương Cơ cấu hệ thống trả llương Cơ cấu hệ thống trả ương Thù lao vật chất Thù lao phi vật chất Cơ hôi Lương thăng tiến cơ bản Phụ Phúc Công cấp lợi việc Phúc thú vị lợ i Thưởng
 8. Các yếu tố ành hưởng đến tiền LOGO lương Bản thân công việc Bản thân nhân viên Ấn định mức lương Thị trường lao động Môi trường của công ty
 9. LOGO Các hình thức trả lương ( hay trả công) Các hình thức trả lương 1 2 Trả lương Trả lương theo sản theo thời gian phẩm
 10. Kỹ năng giải quyết tranh chấp lao LOGO động Text Bất bình của Tranh chấp người lao Sự xung đột động Hướng giải quyết
 11. www.themegallery.com LOGO

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản