intTypePromotion=1

CÔNG ƯỚC LAHAY VỀ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
157
lượt xem
15
download

CÔNG ƯỚC LAHAY VỀ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công ước Lahay được ký kết ngày 6/11/1925, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/6/1928 và được sửa đổi bổ sung một số lần vảo năm 1934 tại Luân Đôn, năm 1960 tại Lahay, các văn kiện bổ sung Monaco (1961), Stockholm (1967). Tính đến ngày 01/01/1998 có 29 thành viên tham gia công ước .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CÔNG ƯỚC LAHAY VỀ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

  1. CÔNG ƯỚC LAHAY VỀ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP Công ước Lahay được ký kết ngày 6/11/1925, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/6/1928 và được sửa đổi bổ sung một số lần vảo năm 1934 tại Luân Đôn, năm 1960 tại Lahay, các văn kiện bổ sung Monaco (1961), Stockholm (1967). Tính đến ngày 01/01/1998 có 29 thành viên tham gia công ước . Điều 1 của công ước quy định: “Chỉ những nước thành viên của Liên Hiệp quốc tế về bảo hộ sở hữu công nghiệp mới có thể trở thành nước tham gia công ước này”. Mặc dù thời hạn số thành viên tham gia Công ước bằng quy định trên nhưng tại điều 3 /Công ước Lahay lại mở rộng đối tượng có thể đăng ký kiểu dáng ra cả những người không phải là công dân của bất kỳ nước thành viên nào nhưng cư trú hoặc có cơ sở công nghiệp và thương mại hoạt động thực thụ trong lãnh thổ của nước thành viên. Cũng như một số điều ước quốc tế khác trong lĩnh vực bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, công ước Lahay được ký kết trong khuôn khổ của Công ước Paris, với mục đích làm đơn giản hoá thủ tục đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp của kiểu dáng công nghiệp đã được quy định trong công ước Paris. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cần thiết để đạt được sự bảo hộ ở nước ngoài, ảnh hưởng tốt đến ngoại thương, các nhà sản xuất và các nhà kinh doanh nội địa được khuyến khích nộp đơn yêu cầu bảo hộ các kiểu dáng của họ tại nước thành viên của công ước Lahay và xuất khẩu sản phẩm của họ sang nước đó. Vì vậy đăng ký quốc tế hỗ trợ những nhà sản xuất và nhà kinh doanh tại các nước thành viên khác của Công ước Lahay có thể dễ dàng đạt được sự bảo hộ các kiểu dáng của họ tại nước đã trở thành thành viên của Công ước và là kết quả tăng động lực sản xuất của sản phẩm của họ sang các nước đó. Kết quả cuối cùng đạt được là sự phát triển thương mại và thúc đẩy sự phát triển kinh tế. Công ước Lahay cho phép những người có quyền nộp đơn đăng ký quốc tế có được sự bảo hộ các kiểu dáng công nghiệp của mình tại các nước thành viên mà mình cần bảo hộ bằng một đơn đăng ký quốc tế duy nhất nộp cho Văn phòng quốc tế của WIPO. Khi một quốc gia là thành viên của Công ước Lahay, các công dân của các nước thành viên này có thể có được sự bảo hộ các kiểu dáng của họ tại nhiều nước với ít thủ tục nhất và chi phí thấp nhất khi họ nộp đơn đăng ký quốc tế, làm bằng ngôn ngữ, trả một khoản phí bằng một loại tiền cho một cơ quan (Văn phòng quốc tế). Cụ thể người nộp đơn không phải nộp đơn quốc gia riêng biệt tại mỗi nước nhà
  2. họ yêu cầu bảo hộ, tránh được sự phức tạp do thủ tục khác nhau, ngôn ngữ khác nhau, thời hạn và cả các khoản phí quốc gia, các phí đại diện bằng các loại tiền khác nhau ở các quốc gia khác nhau. Các thành viên của Công ước Lahay dựa vào bản thoả ước Locamo để phân loại kiểu dáng công nghiệp bảo hộ. Thoả ước phân loại kiểu dáng công nghiệp thành 31 nhóm và đặc biệt có một nhóm 99 quy định các loại khác không thuộc bất ký nhóm nào trong bản phân loại trên về kiểu dáng công nghiệp.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2