intTypePromotion=3

Danh mục tra cứu các văn bản QPPL có liên quan đến quy hoạch – kiến trúc – đô thị

Chia sẻ: LE Xuan Luan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
237
lượt xem
46
download

Danh mục tra cứu các văn bản QPPL có liên quan đến quy hoạch – kiến trúc – đô thị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cùng tham khảo Danh mục tra cứu các văn bản QPPL có liên quan đến quy hoạch – kiến trúc – đô thị để nắm bắt tên các văn bản về luật, nghị định, thông tư Bộ Xây dựng, thông tư Bộ Tài Chính, quyết định Bộ Xây dựng, công văn Bộ Xây dựng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Danh mục tra cứu các văn bản QPPL có liên quan đến quy hoạch – kiến trúc – đô thị

  1. DANH MỤC TRA CỨU CÁC VĂN BẢN QPPL CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUY HOẠCH – KIẾN TRÚC – ĐÔ THỊ 1. Luật: Tên Văn bản Ban hành Hiệu lực Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 10/12/2003 Còn Hiệu lực 2. Nghị định: Tên Văn bản Ban hành Hiệu lực Nghị định 41/2007/NĐ-CP của Chính phủ về xây dựng ngầm đô thị 22/03/2007 Còn Hiệu lực Nghị định 29/2007/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý kiến trúc đô thị 27/02/2007 Còn Hiệu lực Nghị định 02/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế khu 05/01/2006 Còn Hiệu lực đô thị mới Nghị định 08/2005/NĐ-CP của Chính phủ về quy hoạch xây dựng 24/01/2005 Chưa xác định 3. Thông tư Bộ Xây dựng Tên Văn bản Ban hành Hiệu lực Thông tư 15/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn đánh giá, 17/06/2008 Còn Hiệu lực công nhận Khu đô thị mới kiểu mẫu Thông tư 08/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn tổ chức và 10/04/2008 Còn Hiệu lực hoạt động của Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch cấp tỉnh, thành phố Thông tư 07/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm 07/04/2008 Còn Hiệu lực định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng Thông tư 04/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quản lý 20/02/2008 Còn Hiệu lực đường đô thị Thông tư 10/2007/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quy hoạch 22/11/2007 Còn Hiệu lực xây dựng công sở các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã Thông tư 08/2007/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm 10/09/2007 Còn Hiệu lực định, phê duyệt Quy chế quản lý kiến trúc đô thị Thông tư 20/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quản lý cây 20/12/2005 Chưa xác định xanh đô thị Thông tư 17/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp 01/11/2005 Hết Hiệu lực lập và quản lý giá dự toán dịch vụ công ích đô thị Thông tư 15/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, 19/08/2005 Hết Hiệu lực phê duyệt quy hoạch xây dựng 4. Thông tư Bộ Tài Chính Tên Văn bản Ban hành Hiệu lực Thông tư 24/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, sử 14/03/2008 Còn Hiệu lực dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch 1
  2. 5. Quyết định Bộ Xây dựng Tên Văn bản Ban hành Hiệu lực Quyết định 589/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc thành lập và quy định 23/04/2008 Còn Hiệu lực chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Vụ Kiến trúc, quy hoạch xây dựng Quyết định 04/2008/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành "Quy 03/04/2008 Còn Hiệu lực chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng" Quyết định 477/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc thành lập và quy định 02/04/2008 Còn Hiệu lực chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Viện Kiến trúc, Quy hoạch đô thị và nông thôn Quyết định 03/2008/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành quy định 31/03/2008 Còn Hiệu lực nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với Nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch Xây dựng Quyết định 13/2007/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành "Định 23/04/2007 Còn Hiệu lực mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị" Quyết định 14/2007/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành "Định 23/04/2007 Còn Hiệu lực mức dự toán duy trì cây xanh đô thị" Quyết định 30/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy định 14/09/2006 Còn Hiệu lực công khai thủ tục hành chính và thái độ tác phong của cán bộ công chức trong các lĩnh vực thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng, cung cấp thông tin và chứng chỉ quy hoạch xây dựng Quyết định 38/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành "Định 02/11/2005 Chưa xác định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng" Quyết định 37/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành "Định 02/11/2005 Chưa xác định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị" Quyết định 21/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy định 22/07/2005 Chưa xác định về Hệ thống ký hiệu bản vẽ dùng trong các đồ án quy hoạch xây dựng Quyết định 08/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 04/04/2005 Chưa xác định 333: 2005 "Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế" Quyết định 06/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức 03/02/2005 Chưa xác định chi phí quy hoạch xây dựng 6. Công văn Bộ Xây dựng Tên Văn bản Ban hành Hiệu lực Công văn 1272/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng về việc áp dụng Thông tư 01/07/2008 Còn Hiệu lực 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về quy trình cung cấp thông tin Quy hoạch xây dựng 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản