intTypePromotion=1

Danh sách đề nghị điều chỉnh hồ sơ tham gia BHYT, BHXH

Chia sẻ: Dam Trung | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:2

0
500
lượt xem
45
download

Danh sách đề nghị điều chỉnh hồ sơ tham gia BHYT, BHXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Form BHXH - Danh sách đề nghị điều chỉnh hồ sơ tham gia BHYT, BHXH

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Danh sách đề nghị điều chỉnh hồ sơ tham gia BHYT, BHXH

  1. Tªn ®¬n vÞ: DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH HỒ SƠ THAM GIA BHXH, BHYT M∙ ®¬n vÞ: (Kèm công văn số ………… ngày … tháng … năm …… ) Địa chỉ: Nội dung thay đổi STT Họ tên Số sổ BHXH Số thẻ KCB Cũ (điều chỉnh) 1 2 3 4 5 6 ĐỀ NGHỊ GIA HẠN THẺ BHYT: - Số thẻ BHYT gia hạn:.............. thẻ; Trong đó ngoại tỉnh:............... thẻ. Thời hạn sử dụng của thẻ BHYT từ ngày __/__/____ đến ngày __/__/____ Ngày..... tháng...... năm.......... Cán bộ thu Trưởng phòng thu Giám đốc BHXH Người lập biểu
  2. H, BHYT Mẫu số: 03b-TBH (Ban hành kèm theo QĐ số: /QĐ-BHXH ngày / 12/2007 của BHXH VN) Mới Lý do điều chỉnh 7 8 Ngày..... tháng...... năm.......... biểu Người sử dụng lao động
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2