intTypePromotion=1

Đề cương nghiên cứu khoa học: Những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng trên các trang web mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng trên địa bàn TP.HCM

Chia sẻ: Nguyễn RLer | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
843
lượt xem
146
download

Đề cương nghiên cứu khoa học: Những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng trên các trang web mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng trên địa bàn TP.HCM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề cương nghiên cứu Những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng trên các trang web mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng trên địa bàn TP.HCM trình bày các nội dung: Giới thiệu đề tài nghiên cứu; Cơ sở lý thuyết; Phương pháp nghiên cứu; Kết quả nghiên cứu; Giải pháp đề xuất,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương nghiên cứu khoa học: Những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng trên các trang web mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng trên địa bàn TP.HCM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG CSII TP.HCM<br /> <br /> --------o0o--------<br /> <br /> ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC<br /> <br /> ĐỀ TÀI<br /> Những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng<br /> trên các trang web mua sắm trực tuyến của người<br /> tiêu dùng trên địa bàn TP.HCM<br /> <br /> Tên môn hoc ̣ : Kinh tế lượng<br /> Giảng viên<br /> <br /> : Lê Hằng Mỹ Hạnh<br /> <br /> Nhóm<br /> <br /> : K54E<br /> <br /> Tp.HCM, tháng 4 năm 2017<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG CSII TP.HCM<br /> <br /> --------o0o--------<br /> <br /> ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC<br /> <br /> ĐỀ TÀI<br /> Những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng<br /> trên các trang web mua sắm trực tuyến của người<br /> tiêu dùng trên địa bàn TP.HCM<br /> Nhóm:<br /> 1501015269 Tống Nguyễn Nhật Linh<br /> <br /> 1501015445 Phạm Quốc Quân<br /> <br /> 1501015271 Trần Ngọc Thùy Linh<br /> <br /> 1501015470 Trần Hoàng Sơn<br /> <br /> 1501015414 Hoàng Thị Oanh<br /> <br /> 1501015483 Võ Đình Tâm<br /> <br /> 1501015424 Nguyễn Văn Thiên Phú<br /> <br /> 1501015488 Nguyễn Minh Thắng<br /> <br /> 1501015436 Nguyễn Thanh Phương<br /> <br /> 1501015494 Nguyễn Văn Thành<br /> <br /> Tp.HCM, tháng 4 năm 2017<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU...........................................................................4<br /> 1.1.<br /> <br /> Tính cấp thiết của đề tài .........................................................................................................4<br /> <br /> 1.2.<br /> <br /> Mục tiêu nghiên cứu................................................................................................................5<br /> <br /> 1.2.1.<br /> <br /> Mục tiêu nghiên cứu tổng quát ......................................................................................5<br /> <br /> 1.2.2.<br /> <br /> Mục tiêu nghiên cứu cụ thể ............................................................................................5<br /> <br /> 1.3.<br /> <br /> Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ..........................................................................................5<br /> <br /> 1.3.1.<br /> <br /> Đối tượng nghiên cứu......................................................................................................5<br /> <br /> 1.3.2.<br /> <br /> Phạm vi nghiên cứu.........................................................................................................6<br /> <br /> 1.4.<br /> <br /> Tổng quan tình hình nghiên cứu............................................................................................6<br /> <br /> 1.4.1.<br /> <br /> Tổng quan tình hình nghiên cứu nước ngoài ................................................................6<br /> <br /> 1.4.2.<br /> <br /> Tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước ................................................................8<br /> <br /> CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT ...................................................................................................10<br /> CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU..............................................................................16<br /> CHƯƠNG IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .........................................................................................20<br /> 4.1.<br /> <br /> Thông tin nghiên cứu ............................................................................................................20<br /> <br /> 4.2.<br /> <br /> Mô hình: .................................................................................................................................20<br /> <br /> 4.3.<br /> <br /> Kiểm định các giả thiết của mô hình ...................................................................................23<br /> <br /> 4.3.1.<br /> <br /> Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến: .........................................................................23<br /> <br /> 4.3.2.<br /> <br /> Kiểm định hiện tượng phương sai không đổi: ............................................................23<br /> <br /> 4.3.3.<br /> <br /> Kiểm định hiện tượng tự tương quan..........................................................................24<br /> <br /> 4.4. Kiểm định mô hình hồi quy .......................................................................................................24<br /> 4.5.<br /> <br /> Kiểm định các giả thuyết ......................................................................................................25<br /> <br /> CHƯƠNG V: GIẢI PHÁP VÀ ĐỀ XUẤT..........................................................................................26<br /> 5.1. Kết luận .......................................................................................................................................26<br /> 5.2. Kiến nghị giải pháp ....................................................................................................................26<br /> 5.2.1. Tăng cường lợi ích tiêu dùng cho khách hàng ..................................................................26<br /> 5.2.2. Giảm thiểu rủi ro cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ mua sắm trực tuyến ...............27<br /> 5.2.3. Nâng cao tính dễ sử dụng cho các website mua sắm trực tuyến .....................................27<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................................................................................28<br /> <br /> 3<br /> <br /> CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU<br /> 1.1.<br /> <br /> Tính cấp thiết của đề tài<br /> Việt Nam là quốc gia có tốc độ phát triển internet nhanh trong những năm qua.Với<br /> <br /> độ phủ sóng ngày một rộng khắp của Internet và sự tăng trưởng nhanh chóng của các<br /> lĩnh vực kinh doanh hiện nay, mua sắm trực tuyến không còn xa lạ và thậm chí còn trở<br /> thành thỏi nam châm thu hút khách hàng bởi những đặc tính vô cùng tiện lợi của nó đã<br /> giúp người tiêu dùng không nhất thiết phải đến cửa hàng, siêu thị, trung tâm thương mại<br /> để mua sắm mà có thể sử dụng internet mua hàng. Dịch vụ mua sắm trực tuyến đã xuất<br /> hiện ở Việt Nam từ những năm 1990 đến nay lĩnh vực này đã có những bước phát triển<br /> rất mạnh mẽ. Theo nghiên cứu mới nhất Cục Thương mại Điện tử và Công nghệ Thông<br /> tin (Bộ Công Thương) – hiện nay, khoảng 35% dân số Việt Nam sử dụng Internet, trong<br /> đó 48% ghé thăm các trang mua sắm online, bên cạnh đó đã có gần 2.000 website mua<br /> sắm trực tuyến hoàn tất thủ tục đăng kí và có hơn 200 website có số lượng người truy<br /> cập cao và luôn duy trì được hoạt động mua bán1.<br /> Tuy nhiên, theo một thống kê khác của Cục Thương Mại Điện Tử và Công Nghệ<br /> Thông Tin, tổng giá trị giao dịch bán lẻ qua mạng năm 2011 đạt được rất khả quan với<br /> 4.130 tỷ đồng. Nhưng với hơn một phần ba dân số, tức là khoảng 30.5 triệu người dùng<br /> Internet thì giá trị giao dịch trên là quá ít so với tiềm năng của thị trường thương mại<br /> điện tử tại Việt Nam2. Điều cho thấy: tuy hình thức mua sắm trực tuyến qua mạng internet<br /> và qua truyền hình mang lại nhiều tiện ích nhưng việc đáp ứng đầy đủ các nhu cầu khách<br /> hàng, duy trì hoạt động của website cũng như tạo niềm tin mua sắm vẫn đang là thách<br /> thức lớn cho các doanh nghiệp. Do đó, vấn đề đặt ra hiện nay là làm sao để khai thác tối<br /> ưu nhu cầu của thị trường bán lẻ trực tuyến tại Việt Nam vẫn còn là một dấu hỏi rất lớn<br /> mà vẫn chưa có lời giải.<br /> <br /> 1<br /> <br /> Nhóm sinh viên trường Đại học Ngoại Thương, Đánh giá chất lượng dịch vụ hỗ trợ trực tuyến đối với các trang<br /> web mua sắm trực tuyến tại TPHCM và một số giải pháp đề xuất, 2015.<br /> 2<br /> Nguyễn Thị Ngọc Giàu, Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng trực tuyến tại TPHCM, 2016.<br /> <br /> 4<br /> <br /> Nhóm nghiên cứu nhận thấy việc nghiên cứu các mô hình hiện đại trên thế giới,<br /> dựa trên nền tảng những nghiên cứu về nhu cầu mua sắm qua Internet của người tiêu<br /> dùng trong nước trong thời gian qua, để xây dựng một mô hình phù hợp với điều kiện<br /> của Tp. Hồ Chí Minh đã trở thành vấn đề cấp thiết. Chính vì vậy, nhóm nghiên cứu đã<br /> quyết định chọn đề tài: “Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng qua các trang<br /> web mua sắm trực tuyến trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”. Thông qua đề tài nghiên<br /> cứu này, nhóm nghiên cứu mong muốn phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định<br /> mua hàng trực tuyến ở địa bàn Tp.Hồ Chí Minh, từ đó đề xuất những giải pháp phù hợp<br /> để phát triển lĩnh vực này.<br /> 1.2.<br /> <br /> Mục tiêu nghiên cứu<br /> 1.2.1.<br /> <br /> Mục tiêu nghiên cứu tổng quát<br /> <br /> Nghiên cứu tổng quát của đề tài là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định<br /> mua hàng trực tuyến của người tiêu dung tại Thành phố Hồ Chí Minh.<br /> 1.2.2.<br /> <br /> Mục tiêu nghiên cứu cụ thể<br /> <br /> - Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng điện trực tuyến tại<br /> Thành phố Hồ Chí Minh.<br /> - Ước lượng mức độ ảnh hưởng của các nhân tố ảnh hưởng đến đến quyết định<br /> mua hàng điện trực tuyến tại Thành phố Hồ Chí Minh.<br /> - Đề xuất những kiến nghị, chính sách lien quan cho các doanh nghiệp nh ằm<br /> mục đích nâng cao khả năng phục vụ, thỏa mãn nhu cầu khách hàng và đạt hiệu<br /> quả cao trong kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.<br /> 1.3.<br /> <br /> Đối tượng và phạm vi nghiên cứu<br /> 1.3.1.<br /> <br /> Đối tượng nghiên cứu<br /> <br />  Đối tượng nghiên cứu<br /> Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng trực tuyến của người tiêu dùng<br /> trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh.<br />  Đối tượng khảo sát<br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2