intTypePromotion=1

Đề cương thi tuyển sinh văn bằng 2 môn Tin Học Đại Cương

Chia sẻ: Nguyen Dinh Manh Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
142
lượt xem
11
download

Đề cương thi tuyển sinh văn bằng 2 môn Tin Học Đại Cương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tin và biểu diễn thông tin Các khái niệm cơ bản về thông tin và tin học Biểu diễn dữ liệu trong máy tính: các hệ đếm, biểu diễn số nguyên, số thực, ký tự, các phép toán số học. Hệ thống máy tính Hệ thống máy tính: chức năng và các thành phần của máy tính, liên kết hệ thống, hoạt động của máy tính, phần mềm máy tính. Mạng máy tính: khái niệm, phân loại, các thành phần cơ bản của mạng máy tính, mạng internet....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương thi tuyển sinh văn bằng 2 môn Tin Học Đại Cương

  1. ĐỀ CƯƠNG THI TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 MÔN THI: TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG (Áp dụng từ 2011) =============== 1. Yêu cầu cụ thể • Nắm được các kiến thức cơ bản về tin học, hiểu khái niệm thông tin, bi ểu diễn thông tin trong máy tính. Có kiến thức và kỹ năng v ề nguyên lý ho ạt đ ộng của hệ thống máy tính, bao gồm phần cứng, phần m ềm, hệ đi ều hành, m ạng máy tính. • Nắm được các nguyên lý lập trình, các cấu trúc lập trình cơ bản c ủa ngôn ngữ C. 2. Nội dung chi tiết PHẦN I: TIN HỌC CĂN BẢN • Thông tin và biểu diễn thông tin o Các khái niệm cơ bản về thông tin và tin học o Biểu diễn dữ liệu trong máy tính: các hệ đếm, biểu diễn số nguyên, số thực, ký tự, các phép toán số học. • Hệ thống máy tính o Hệ thống máy tính: chức năng và các thành phần c ủa máy tính, liên k ết hệ thống, hoạt động của máy tính, phần mềm máy tính. o Mạng máy tính: khái niệm, phân loại, các thành phần cơ bản của mạng máy tính, mạng internet. o Hệ điều hành: khái niệm, tệp và quản lý tệp, hệ lệnh c ủa hệ đi ều hành Windows PHẦN II: LẬP TRÌNH NGÔN NGỮ C • Tổng quan về ngôn ngữ C o Các phần tử cơ bản của ngôn ngữ C: tập ký tự, từ khóa, định danh, tên, chú thích. o Cấu trúc cơ bản của một chương trình C: khai báo tệp tiêu đề, đ ịnh nghĩa kiểu, khai báo nguyên mẫu hàm, biến toàn cục, hàm main. • Kiểu dữ liệu cơ bản và biểu thức: o Các kiểu dữ liệu chuẩn trong C. o Khai báo và sử dụng biến, hằng. o Các phép toán: phép toán số học, thao tác trên bit, quan hệ, logic, phép gán, phép lấy địa chỉ, thứ tự ưu tiên của các phép toán. o Các biểu thức: biểu thức số học, biểu thức logic, biểu thức quan hệ. o Một số toán tử đặc trưng: tăng, giảm một đơn vị, lấy địa chỉ của một biến, chuyển đổi kiểu bắt buộc, biểu thức điều kiện. • Vào ra dữ liệu với bàn phím, màn hình o Các lệnh vào ra dữ liệu với các biến: printf, scanf o Các lệnh vào ra dữ liêu khác: puts, gets, getch • Cấu trúc lập trình trong ngôn ngữ C 1
  2. o Cấu trúc lệnh khối o Cấu trúc rẽ nhánh: if, if else, switch o Cấu trúc lặp: for, while, do while o Các lệnh thay đổi cấu trúc lập trình: break, continue. • Các kiểu dữ liệu mảng, xâu ký tự, con trỏ, cấu trúc o Con trỏ và địa chỉ. o Khai báo, sử dụng mảng o Khai báo, sử dụng xâu ký tự, các hàm xử lý xâu ký tự o Khai báo và sử dụng cấu trúc (struct) o Mối quan hệ giữa con trỏ, mảng và xâu ký tự. • Hàm o Module chương trình o Các hàm thư viện chuẩn của C o Các hàm người dùng định nghĩa o Truyền tham số cho hàm, lời gọi hàm o Phạm vi biến 3. Tài liệu tham khảo [1] Giáo trình Tin học đại cương. Trần Đình Khang và nhóm tác giả. NXB Bách Khoa - Hà Nội. 2011. [2] Giáo trình Tin học căn bản. Quách Tuấn Ngọc. NXB Thống kê. 2001. [3] Kỹ thuật lập trình C cơ sở và nâng cao. Phạm Văn Ất. NXB Khoa học kỹ thuật. 1999. [4] Bài tập Tin học đại cương. Tô Văn Nam. NXB Giáo dục Việt Nam. 2009. 2
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2