Cấu trúc lệnh khối

Xem 1-20 trên 117 kết quả Cấu trúc lệnh khối
 • Bài 7 "Các cấu trúc lập trình trong C" thuộc bài giảng Tin học đại cương giới thiệu đến các bạn những nội dung về cấu trúc lệnh khối, cấu trúc rẽ nhánh, cấu trúc lặp, các lệnh thay đổi cấu trúc lập trình. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn đang học chuyên ngành Công nghệ thông tin.

  pdf23p thethuzzzz 24-10-2015 24 4   Download

 • Bài giảng Tin học đại cương: Phần 3 (Chương 3) tập trung trình bày các cấu trúc lập trình trong ngôn ngữ C: Cấu trúc lệnh khối; cấu trúc rẽ nhánh; cấu trúc lặp; các lệnh thay đổi cấu trúc lập trình;...

  ppt50p codon_02 21-11-2015 29 2   Download

 • Bài giảng Tin học đại cương Phần 2: Bài 3 - Các cấu trúc lập trình trong C tập trung trình bày các vấn đề về cấu trúc lệnh khối; cấu trúc rẽ nhánh; cấu trúc lặp; các lệnh thay đổi cấu trúc lập trình.

  pdf23p codon_03 02-12-2015 17 1   Download

 • Bài giảng Tin học đại cương Phần 2: Bài 3 - Các cấu trúc lập trình trong C hướng đến trình bày các vấn đề cơ bản về cấu trúc lệnh khối; cấu trúc if, if … else; cấu trúc lựa chọn switch; cấu trúc lặp;...

  ppt39p codon_04 03-12-2015 21 1   Download

 • Bài giảng Nhập môn HTML và thiết kế Web: Bài 11 - Cấu trúc lập trình trong JavaSript cung cấp cho các bạn những kiến thức về cấu trúc điều khiển, cấu trúc lặp và hàm được sử dụng trong JavaSript.

  pdf31p maiyeumaiyeu19 07-11-2016 18 2   Download

 • Các cấu trúc điều khiển. Một chương trình thường không chỉ bao gồm các lệnh tuần tự nối tiếp nhau. Trong quá trình chạy nó có thể rẽ nhánh hay lặp lại một đoạn mã nào đó. Để làm điều này chúng ta sử dụng các cấu trúc điều khiển.

  pdf8p nuoiheocuoivo 09-05-2010 163 47   Download

 • Cấu trúc lệnh khối (2) • Lệnh khối lồng nhau: – Trong một lệnh khối có thể chứa lệnh khối khác – Sự lồng nhau là không hạn chế { lenh; { lenh; ... } … } • C cho phép khai báo biến trong lệnh khối, nhƣng phần khai

  pdf20p quangchien2205 30-03-2011 71 6   Download

 • Bài 8 Cấu trúc lập trình trong C thuộc bài giảng "Tin học đại cương", cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua các các nội dung sau: cấu trúc lệnh khối, cấu trúc rẽ nhánh, cấu trúc lặp, các lệnh thay đổi cấu trúc lập trình.

  pdf10p khangduybk 29-12-2014 37 5   Download

 • Chương 4 giới thiệu về các lệnh có cấu trúc. Các nội dung chính trong chương gồm có: Khối lệnh trong C, Cấu trúc rẽ nhánh, cấu trúc lựa chọn, cấu trúc vòng lặp, cấu trúc lựa chọn, cấu trúc vòng lặp. Mờ các bạn cùng tham khảo.

  ppt31p youcanletgo_02 07-01-2016 12 1   Download

 • Vi xử lí 8088 cũng là một vi xử lí 16 bit, sự khác nhau giữa vi xử lí 8086 và 8088 là khối Biu: ở vi xử lí 8086 thì bus dữ liệu giao tiếp bên trong và bên ngoài đều là 16 bit trong khi đó vi xử lí 8088 thì bus bên trong là 16bit còn bus bên ngoài chỉ có 8 bit.

  pdf42p hoangtuanthien 10-09-2011 143 65   Download

 • Cấu trúc tất cả các vi xử lí đều có các khối giống nhau như ALU, các thanh ghi, khối điều khiển là các mạch logic. Để nắm rõ nguyên lí làm việc của vi xử lí cần phải khảo sát nguyên lí kết hợp các khối với nhau để xử lí một thanh chương trình.

  pdf65p hoangtuanthien 10-09-2011 99 41   Download

 • Ý NGHĨA CÂU LỆNH  Nếu biểu thức nguyên có giá trị bằng nhãn ni - nhảy đến thực hiện các lệnh của nhãn đó Nếu không bằng - nhảy đến thực hiện các lệnh trong thành phần tùy chọn default  Ra khỏi toán tử switch khi - gặp câu lệnh break - hoặc gặp dấu “}” của câu lệnh switch

  ppt36p deptraidapxichlo 24-05-2011 96 27   Download

 • Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 2: Ngôn ngữ máy - Tập lệnh" cung cấp cho người học các kiến thức: Các thành phần và cấu trúc máy tính; tập lệnh (Instruction Set), tập lệnh MIPS, phép tính số học, số nguyên nhị phân không dấu, tác tác vụ luận lý, biên dịch các phát biểu IF, khối căn bản (Basic Blocks),... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf68p tsmttc_007 11-09-2015 30 8   Download

 • Sơ lược lại 1 số lệnh! Part1: System information arch hiển thị cấu trúc của máy(1) uname -m hiển thị cấu trúc của máy(2) uname -r hiển thị phiên bản kernel đang sử dụng dmidecode -q Hiển thị hệ thống phần cứng - (SMBIOS / DMI) hdparm -i /dev/hda trình bày những đặc trưng của 1 ổ cứng ( lưu ý, hard disk cap ATA là hda còn SATA là sda ) hdparm -tT /dev/sda test thử ổ cứng cat /proc/cpu hiển thị thông tin CPU cat /proc/interrupts hiển thị sự ngắt của các tiến trình cat /proc/meminf...

  doc35p anhchangxuixeo1002 14-03-2013 28 3   Download

 • Chương 3 gồm có những nội dung chính sau: Tìm hiểu quá trình khởi động đến dấu nhắc lệnh của PC, tạo và sử dụng đĩa cứu nạnWindows 9x (rescue disks), sử dụng một số lệnh từ dấu nhắc lệnh. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt44p nhanmotchut_1 04-10-2016 11 2   Download

 • Tài liệu tham khảo Giáo trình vi điều khiển - Chương 2: Cấu trúc bên trong vầ lệnh của vi xử lý,Cấu trúc của tât cả các vi xử lý đều có các khối bảng giống nhau như ALU, các thanh ghi,khối điều khiển là các mạch logic.

  pdf20p anhkhai2020 20-10-2010 555 371   Download

 • Cấu trúc của tất cả các vi xử lí đều có các khối cơ bản giống nhau như ALU, các thanh ghi, khối diều khiển là các mạch logic

  pdf20p nho_m52 28-10-2009 435 208   Download

 • Cấu trúc của tất cả các vi xử lý đều có các khối cơ bản giống nhau như ALU, các thanh ghi, khối điều khiển là các mạch logic. Để nắm rõ nguyên lý làm việc của vi xử lý cần phải khảo sát nguyên lý kết hợp các khối với nhau để xử lý một chương trình. Sơ đồ khối của vi xử lý sẽ trình bày cấu trúc của một vi xử lý. Mỗi một vi xử lý khác nhau sẽ có cấu trúc khác nhau. Ví dụ vi xử lý 8 bit sẽ có cấu trúc khác với vi xử lý...

  pdf64p meoconlylom 05-07-2011 420 191   Download

 • Cấu trúc cơ bản CPU. Lõi gồm một bộ thực thi lệnh-là trái tim của bộ xử lý cho phép đọc,thông dịch, thi hành và gửi lệnh. Bộ đoán rẽ nhánh: quản lý các tiến trình xảy ra khi chương trình đang thực hiện một lệnh rẽ nhánh sao chó nó cso thể lấy và giải mã các lệnh này trước

  pdf33p vienduong14 18-06-2011 210 76   Download

 • Chương 6 Ngôn ngữ PL/SQL nằm trong bộ bài giảng Quản trị cơ sở dữ liệu Oracle trình bày PL/SQL là gì? Cấu trúc khối lệnh của PL/SQL, biến số, hằng số Phép gán, các phép toán, cấu trúc điều khiển: điều kiện rẽ nhánh, lặp Con trỏ Hàm và thủ tục Trigger Package.

  pdf43p model_12 23-04-2014 96 59   Download

Đồng bộ tài khoản