intTypePromotion=1

Đề thi giao dịch viên Eximbank (22/8/2010)

Chia sẻ: Nguyen Thi Kim Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
305
lượt xem
37
download

Đề thi giao dịch viên Eximbank (22/8/2010)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bạn đang cần muốn thi vào làm giao dịch viên tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu VN (Eximbank)? Đây là bộ tài liệu rất hay giúp bạn tự tin hơn trong kì thi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi giao dịch viên Eximbank (22/8/2010)

  1. Đề thi giao dịch viên Eximbank (22/8/2010) I. Trắc nghiệm 1. Khi mở TK khách hàng doanh nghiệp cầ cung cấp giấy tờ gì ? 2. Việc phong tỏa tài khoản chấm dứt khi nào? 3. NH được quyền chủ động trích từ TKTG của khách hàng trong trường hợp nào. 4. Ngân hàng không cung cấp thông tin tài khỏan của khách hàng trong những trường hợp nào ? 5. Khi thực hiện kết toán cuối tháng NH áp dụng tỷ giá nào để quy đổi? II. Bài tập 1. Công ty có 1.000.000 USD trong tài khoản tiền gửi. Công ty muốn chuyển sang kỳ hạn 03 tháng. Công ty đang xem xét gửi bằng VNĐ hay USD để có lợi tức cao nhất. Biết lãi suất huy động tiền gửi 03 tháng hiện hành VNĐ = 11%/ năm, USD = 1%/năm. Tỷ giá hiện hành 19.1 VNĐ/USD. Anh chị sẽ tư vấn như thế nào cho khách hàng????? 2. Cho biết tình hình tài sản và nguồn vốn của NHTM mới thành lập đầu kỳ kế toán như sau: (DVT: triệu đồng) - Cho vay: 15755 - Các khoản phải thu: 32 - Các khoản phải trả :51 - Các nguồn vốn khác: 192 - Chi phí chờ phân bỏ :64 - TSCĐ và công cụ lao động: 202 - TG các TCTD khác: 500
  2. - Các loại tài sản có khác: 2834 - Tiền mặt :1821 - Tiền gửi các tổ chức kinh tế dân cư: 31194 - Dự phòng phải thu khó đòi: 1 - Lỗ chưa phân bổ:1190 - TK tại các tổ chức tín dụng khác : 10040 Trong kỳ có các nghiệp vụ phát sinh sau: 1. Thu lãi tiền vay 137 trong đó 70 = Tiền mặt còn lại qua tài khoản tiền gửi của khách hàng 2. Thu lãi tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác số lãi 6 qua TG tại các tổ chức tín dụngh khác 3. Trả lãi tiền gửi dân cư và tổ chức kinh tế khác: 56 bằng tiền mặt và 100 qua tài khoản tiền gửi thanh toán 4 Trả lương 90 vào TKTG trong kỳ nhân viên rút 20 bằng tiền mặt 5 Trả lãi tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác qua TKTG Y/C: 1 Lập bảng cân đối kế toán đầu kỳ 2 Hách toán các nghiệp vụ phát sinh 3 Lập bảng cân đối kế toán cuối kỳ
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2