intTypePromotion=1
ADSENSE

ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN LẦN 1 TIN HỌC DẠI CƯƠNG

Chia sẻ: Lanngoc Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

72
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Yêu cầu tính toán và rút trích (sheet BANG_DU LIEU) - Dựa vào bảng 1 điền giá trị vào cột Tên đối tượng. - Dựa vào bảng 2 điền giá trị vào cột Tên vật tư. - Dựa vào bảng 2 và 3 ký tự cuối của số chứng từ điền giá trị vào cột Đơn giá chuẩn. - Dựa vào bảng 1 điền giá trị vào cột Tỷ lệ trợ giá. - Tính giá trị cột

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN LẦN 1 TIN HỌC DẠI CƯƠNG

  1. ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN LẦN 1 Môn: TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG Mã số đề: IT001.0809.11.11 Trường đại học ngân hang tp. hcm 1
  2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TPHCM ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN LẦN 1 KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Thời gian: 60 phút (Không sử dụng tài liệu) Môn: TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG Lớp: ___________________– Mã số đề: IT001.0809.11.11 Họ và tên: _____________________ MSSV: ___________ Số BD: ___________ THỰC HIỆN BÀI TẬP EXCEL TRÊN MÁY TÍNH: Lưu tệp tin tenlop_tensinhvien.xls (tên tệp tin là tiếng Việt – không dấu) và thực hiện các yêu cầu sau: Yêu cầu thiết kế: - Thiết kế bảng tính theo mẫu cho sẵn (trang sau). Yêu cầu tính toán và rút trích (sheet BANG_DU LIEU) - Dựa vào bảng 1 điền giá trị vào cột Tên đối tượng. - Dựa vào bảng 2 điền giá trị vào cột Tên vật tư. - Dựa vào bảng 2 và 3 ký tự cuối của số chứng từ điền giá trị vào cột Đơn giá chuẩn. - Dựa vào bảng 1 điền giá trị vào cột Tỷ lệ trợ giá. - Tính giá trị cột Đơn giá giảm theo công thức: Đơn giá giảm = Đơn giá chuẩn * (1- tỷ lệ trợ giá) - Tính Thành tiền = Số lượng * Đơn giá giảm. 2
  3. - Tính Thuế = Thành tiền * Tỷ lệ thuế với (Tỷ lệ thuế = 10%- tỷ lệ trợ giá). - Rút trích danh sách (kèm bảng kết quả chi tiết) các chứng từ có số lượng trên 100 và tỷ lệ trợ giá từ 7% trở lên - Rút trích danh sách (kèm bảng kết quả chi tiết) những Tập thể nộp thuế trên 1000USD CHÚ Ý: Điều kiện, kết quả rút trích được thể hiện trên những vùng riêng biệt Yêu cầu thống kê (trang tính: THONG_KE) - Thống kê tổng thuế thu theo từng loại vật tư và vẽ đồ thị cột. - Thống kê tỷ trọng thuế theo từng đối tượng. Vẽ biểu đồ tròn (pie-chart) ---- HẾT --- 3
  4. BẢNG CHIẾT TÍNH THUẾ THÁNG 4/2007 Số Số Tỷ lệ Đơn Thành Thuế ST Tên Đối Đơn giá Chứng Tên vật tư lượ trợ giá tiền (US T tượng chuẩn từ ng giá giảm (USD) D) 1 AM01 MONITOR Quốc doanh 50 2 BM01 MONITOR Tập thể 120 3 CC02 CPU Tư nhân 70 Đối tượng 4 DM01 MONITOR khác 150 KEYBOA Đối tượng 5 DK03 RD khác 40 6 BP04 PRINTER Tập thể 30 7 BC02 CPU Tập thể 175 KEYBOA 8 CK03 RD Tư nhân 580 Đối tượng 9 DP04 PRINTER khác 30 10 CP04 PRINTER Tư nhân 60 4
  5. Bảng Bảng 1 2 Đơn Tên đối Tỷ lệ trợ giá Mã Tên vật tư giá Mã tượng (%) chuẩn Quốc MONITO A doanh 10% M01 R 200 B Tập thể 7% C02 CPU 400 KEYBO C Tư nhân 0% K03 ARD 20 Đối tượng PRINTE D khác 5% P04 R 300 5
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2