intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Đề thi kinh tế vi mô

Xem 1-20 trên 2288 kết quả Đề thi kinh tế vi mô
 • Giáo trình "Kinh tế vĩ mô (Ngành: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được các kiến thức về: Các kiến thức cơ bản về kinh tế học nói chung và kinh tế vĩ mô nói riêng; sử dụng một số phương pháp phân tích tối ưu, phân tích cân bằng để đánh giá tình kinh tế xã hội ở tầm vĩ mô;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf59p gaupanda035 03-06-2024 0 0   Download

 • Giáo trình "Kinh tế vi mô 1" Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Nền kinh tế và Kinh tế học; Những vấn đề cơ bản về cung và cầu; Co giãn cung cầu và chính sách của Chính phủ; Lý thuyết về hành vi người tiêu dùng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf133p khanhchi2590 10-06-2024 7 2   Download

 • Thị trường bất động sản là một trong những thị trường có vị trí và vai trò quan trọng đối với nền kinh tế, có quan hệ trực tiếp với các thị trường tài chính tiền tệ, thị trường xây dựng, thị trường vật liệu xây dựng, thị trường lao động. Bài viết làm rõ các vấn đề của thị trường bất động sản ở Việt Nam hiện nay và tác động của thị trường này đến ổn định kinh tế vĩ mô.

  pdf3p viamancio 04-06-2024 1 1   Download

 • Giáo trình "Kinh tế vi mô (Ngành: Kế toán/Thương mại điện tử - Trung cấp)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày được những vấn đề cơ bản về kinh tế học và kinh tế học vi mô; nắm được những vấn đề cơ bản về sản xuất, chi phí, lựa chọn tối ưu của doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf89p gaupanda035 27-05-2024 2 1   Download

 • Giáo trình "Kinh tế vi mô (Ngành: Thương mại điện tử - Trung cấp)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được các kiến thức về: Kinh tế học và kinh tế học vi mô; những vấn đề cơ bản về sản xuất, chi phí, lựa chọn tối ưu của doanh nghiệp; giải thích được sự vận động của cung và cầu trong nền kinh tế, cách thức lựa chọn sản lượng và các yếu tố đầu vào của doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf89p gaupanda035 27-05-2024 1 0   Download

 • Giáo trình "Kinh tế vi mô" Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: kinh tế vi mô và những vấn đề cơ bản của nền kinh tế; lý thuyết cung cầu về hàng hoá, dịch vụ; độ co giãn; lý thuyết hành vi người tiêu dùng; lý thuyết hành vi người sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf160p khanhchi2560 17-05-2024 4 2   Download

 • gồm có những nội dung: Chương 1 những vấn đề cơ bản về kinh tế, chương 2 cung cầu và giá thị trường, chương 3 lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng, chương 4 lý thuyết về sản xuất và chi phí, chương 5 thị trường cạnh tranh hoàn toàn, chương 6 thị trường độc quyền hoàn toàn, chương 7 thị trường cạnh tranh không hoàn toàn, chương 8 thị trường các yếu tố sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf73p zizaybay1101 09-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô 1 - Chương 3: Tổng cầu và chính sách tài khoá, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên tổng chi tiêu dự kiến, bao gồm: Các thành tố của tổng chi tiêu, và vai trò tổng chi tiêu trong xác định sản lượng của nền kinh tế; Cơ chế tác động của chính sách tài khoá đối với tổng chi tiêu nhằm đạt các mục tiêu kinh tế vĩ mô; Các vấn đề thường gặp trên thực tế của chính sách tài khoá. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf19p khanhchi2550 10-05-2024 2 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế vi mô - Chương 1: Giới thiệu chung, cung cấp cho người học những kiến thức như Vấn đề cơ bản của các chủ thể trong nền kinh tế; Kinh tế học; Những kiến thức cần có khi học Kinh tế vi mô; Khung chương trình môn học Kinh tế vi mô. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf22p khanhchi2550 10-05-2024 2 1   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô 1 - Chương 4: Tiền tệ và chính sách tiền tệ, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên hiểu về khái niệm; chức năng và phân loại tiền tệ; hiểu về Cung - cầu tiền tệ; thị trường tiền tệ và quá trình tạo tiền của hệ thống ngân hàng thương mại; hiểu được vai trò và chức năng của NHTW; các công cụ mà NHTW sử dụng để thực hiện chính sách tiền tệ; tác động của CSTT đối với sản lượng, việc làm và giá cả.

  pdf13p khanhchi2550 10-05-2024 1 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế vi mô - Chương 2.2: Cung cầu và giá cả thị trường, cung cấp cho người học những kiến thức như Trạng thái cân bằng thị trường; Trạng thái dư thừa hay thiếu hụt của thị trường; Sự thay đổi trạng thái cân bằng; Vấn đề kiểm soát giá. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf31p khanhchi2550 10-05-2024 1 1   Download

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 1: Những vấn đề cơ bản về Kinh tế học vĩ mô, cung cấp cho người học những kiến thức như Các khái niệm cơ bản của kinh tế học; Các nguyên lý của kinh tế học; Tư duy của nhà kinh tế; Cung, cầu và sự cân bằng của thị trường. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf28p khanhchi2550 10-05-2024 2 1   Download

 • Bài giảng "Kinh tế vĩ mô" Chương 4 Nền kinh tế mở - Một số vấn đề cơ bản, cung cấp cho người học những kiến thức như Nền kinh tế mở: Các đồng nhất thức; Thị trường ngoại hối và tỷ giá;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf20p khanhchi2520 20-04-2024 3 3   Download

 • Trong bối cảnh hiện nay, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của nước ta gặp vô vàn khó khăn khi sức mua của thị trường thế giới suy giảm, lạm phát và suy thoái kinh tế diễn ra trên phạm vi toàn cầu thì trong lĩnh vực bảo hiểm, việc nghiên cứu, thiết kế và cung cấp một gói bảo hiểm xuất khẩu mở rộng là một trong những giải pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu của Việt Nam. Bài viết này nhằm mục đích góp thêm một tiếng nói để làm rõ câu trả lời cho vấn đề đặt ra ở trên với mong muốn trở thành một giải pháp bảo hiểm hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam khi xuất khẩu sang Hoa Kỳ.

  pdf8p longtimenosee09 08-04-2024 5 2   Download

 • Trong những năm gần đây, trước sự bùng nổ của công nghệ số, hoạt động thương mại điện tử đã và đang làm thay đổi đáng kể hành vi tiêu dùng. Kết quả điều tra của trang Wearesocial thực hiện trong tháng 02/2021 cho thấy, gần 75% người dùng có thói quen mua sản phẩm qua ứng dụng trực tuyến. Kết quả này cho thấy, người tiêu dùng đang có xu hướng chuyển qua mua bán sản phẩm qua ứng dụng trực tuyến. Tuy nhiên, cần phải nhìn thực tế rằng, tại Việt Nam, xu thế mua bán trực tuyến chưa thể lấn át và thay thế hoàn toàn kênh bán hàng trực tiếp.

  pdf3p longtimenosee09 08-04-2024 1 0   Download

 • Sự kết hợp giữa kinh tế tuần hoàn và mô hình xã thương mại điện tử tại Cần Giờ không chỉ hứa hẹn tạo ra giá trị gia tăng cho nông sản địa phương, mà còn góp phần vào việc bảo vệ môi trường, tạo dựng một nền nông nghiệp sinh thái và nông thôn hiện đại. Mô hình này cần huy động sự tham gia của cả cộng đồng, doanh nghiệp và chính quyền địa phương để mô hình này có thể được triển khai một cách hiệu quả và bền vững.

  pdf5p longtimenosee09 08-04-2024 2 2   Download

 • Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán - Kỳ 2 tháng 11 (số 252) - 2023 bao gồm các bài viết như: Phát triển hệ thống trung gian kết nối cung - cầu trên thị trường sức lao động ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế; Phát triển nguồn nhân lực số để đáp ứng yêu cầu của kinh tế số ở Việt Nam hiện nay; Quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng số ở thành phố Hà Nội; Tiêu chí của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay;... Mời các bạn cùng đón đọc để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf96p longtimenosee09 08-04-2024 1 0   Download

 • Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán - Kỳ 2 tháng 9 (số 248) - 2023 bao gồm các bài viết/nghiên cứu liên quan đến các vấn đề tài chính vĩ mô, tài chính doanh nghiệp, tài chính quốc tế và các vấn đề kinh tế nổi bật khác như: Chống gian lận thuế nhập khẩu - Những vấn đề lý thuyết; Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân đối với quản lý nhà nước về đất đai tại thành phố Hải Phòng; Chính sách làm mượt cổ tức: Bằng chứng thực nghiệm từ các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt ...

  pdf96p longtimenosee09 08-04-2024 1 0   Download

 • Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán - Kỳ 1 tháng 9 (số 247) - 2023 bao gồm các bài viết/nghiên cứu liên quan đến các vấn đề tài chính vĩ mô, tài chính doanh nghiệp, tài chính quốc tế và các vấn đề kinh tế nổi bật khác như: Giải pháp triển khai giao nhiệm vụ, đặt hàng và đấu thầu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Quản lý thuế đối với hoạt động kinh tế phi chính thức tại Việt Nam trong điều kiện chuyển đổi số hiện nay; Xuất khẩu của Việt Nam trong thời kỳ Đổi mới và một số đề xuất trong thời gian tới; Mối quan hệ nhà nước, thị trường và xã hội tr...

  pdf96p longtimenosee09 08-04-2024 0 0   Download

 • Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán - Số 02 (235) - 2023 bao gồm các bài viết/nghiên cứu liên quan đến các vấn đề tài chính vĩ mô, tài chính doanh nghiệp, tài chính quốc tế và các vấn đề kinh tế nổi bật khác như: Kế toán quản trị công nâng cao hiệu quả hiệu lực tài chính công, Dự báo xu hướng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam vào thị trường EU đến năm 2030, Trao đổi về nâng cao hiệu quả công tác kiểm định tại Học viện Tài chính giai đoạn hiện nay, Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế ở tỉnh Bắc Ninh, Hoàn thiện việc trình bày báo cáo tài chính của doanh nghiệp theo chuẩn...

  pdf96p longtimenosee09 08-04-2024 2 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2