Đề thi hoc sinh gioi ĐHSP

Chia sẻ: Chu Văn Kiền | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
55
lượt xem
6
download

Đề thi hoc sinh gioi ĐHSP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

câu 1: a, Hãy nêu các đặc tính của nước? b, Tại sao nhiệt độ trên bề mặt quả dưa chuột tươi lại luôn thấp hơn nhiệt đọ không khí xung quanh 1-2độ c câu 2: Hãy phân biệt quá trình quang hợp và hô hấp về các đặc điểm:phương trình tổng quát,bộ máy và hệ sắc tố,nguồn năng lượng để hình thành ATP và vai trò của các quá trình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi hoc sinh gioi ĐHSP

  1. đề thi học sinh giỏi môn sinh ĐHSP hà nội] câu 1: a, Hãy nêu các đặc tính của nước? b, Tại sao nhiệt độ trên bề mặt quả dưa chuột tươi lại luôn thấp hơn nhiệt đọ không khí xung quanh 1-2độ c câu 2: Hãy phân biệt quá trình quang hợp và hô hấp về các đặc điểm:phương trình tổng quát,bộ máy và hệ sắc tố,nguồn năng lượng để hình thành ATP và vai trò của các quá trình. câu 3: Trong tế bào thực vật có 2 loại bào quan thực hiện chức năng tổng hợp ATP . a, Đó là hai loại bào quan nào? b, Trong điều kiện naò thì ATP được tổng hợp tại các bào quan đó? câu 4: ở động âật có 3 tổ chức dưới tế bào có axit nucleic đó là 3 tổ chức nào?phân biệt axit nu của 3 tổ chức đó? câu 5: a, mô tả cấu chúc và nêu chức năng của peroxixom và qua đó giải thích tại sao TB nhân thực lại cần các bào quan có màng bao bọc . b, Hãy cho biết các loại TB nào của cơ thể người có hệ thống mạng lưới nội chất trơn phát triển và giải thích rõ lý do? câu 6: vì sao thẩm thấu xảy ra chỉ khi dung dịch được ngăn cách bởi màng bán thấm ?điều gì sẽ xảy ra khi dung dịch không được ngăn cách bởi màng bán thấm? câu 7: phân biêt đường phân chu trình crep và chuỗi chuyền e ở sinh vật nhan chuẩn về :vị trí, nguyên liệu và sản phẩm. câu 8: a, thế nào là chu kì tế bào ? b, hãy nêu 3 sự kiện xảy ra trong giảm phân dẫn đến việc hình thành các tổ hợp NST khác nhau trong giao tử. câu 9 : Thành tế bào vi khuẩn có thể bị phá hủy bởi các tác nhân nào ?nêu cơ chế phá hủy cuả các tác nhân đó . câu 10: Cho 3 loại vi khuẩn sau :cầu khuẩn ,phẩy khuẩn ,trực khuẩn . a. Xác định hình dạng của vi khuẩn trong các môi trường sau , giải thích; - Moi trường 1: nước sinh lý. - Môi trường 2:nước sinh lí có bổ sung 2 ml/l NaCl và lyzozym. - Môi trường 3: nước nguyên chất có bổ sung lyzozym. b, từ kết quả sự thay đổi hình dạng của vi khuẩn ở môi thường trên hãy xác định chức năng của thành tế bào. câu 11: a, một sai khác cơ bản của màng sinh chất của vi khuẩn so với màng sinh chất của tế bào nhân thực là gì?
  2. b,Màng sinh chất của vi khuẩn có những kiểu biến thái nào ? những kiểu biến thái đó thực hiên nhuwnhs chức năng gì? câu 12: hãy viết sơ đò các bước hoạt động chính của nấm men rượu khi phân giải glucozo . a,khi không có oxi phân tử. b, khi có oxi phân tử. câu 13: a, Nêu các tiêu chuẩn để xây dựng 1 typ dinh dưỡng .Typ dinh dưỡng nào chỉ có ở vi khuẩn? b, cho các VSV sau :trùng đế giày ,vi tảo ,vi khuẩn oxi hóa lưu huỳnh ,vi khuẩn không lưu huỳnh màu lục.HÃy xắp xếp chúng vào các typ dinh dưỡng thích hợp . câu 14: mô tả quá trình lên men lactic đồng hình và lên men rượu từ glucozo câu 15: quá trình tự nhân đoi của ADN 2 mạch diễn ra theo những nguyên tắc nào? câu 16: a, Muốn gây đọt biến gen trên tế bào thì sử dụng tác nhan gây đột biến vào giai đoaạn nào của chu kì TB sẽ đạt hiệu quả cao nhất? b,Muốn gây đột biến số lượngNST trên tế bào thì sử dụng tác nhan gây đột biến vào giai đoaạn nào của chu kì TB sẽ đạt hiệu quả cao nhất? câu 17: a, Khái niệm thể dị bội ,thể đa bội ./ b, nêu cơ chế hình thành thể 2n-1 và 2n+1 câu 18: biết mỗi tính trạng do một gen quy dinh và trội hoàn toàn .F1 mang 3 tính trạng nói trên và tự thụ phấn được tỉ lệ phân tính là F2;(3:1)(1:2:1).hãy viết kiểu gen của F1(chỉ xét trên NST thường) câu 19 : cho lai hai thứ đậu hà lan thuần chủng hạt vàng xanh .xác định tỉ lệ màu xawcshatj ở cây F1 và cây F2. câu 20: Một quần thể có cấu trúc di truyền như sau :0,4AA:0,2Aa:0,4aa. a,cấu trúc di thuyền của quần thể trên có ở trạng thái cân bằng di truyền hay không? giải thích? b, Xác địnhcấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ tiếp theo khi diễn ra sự giao phối ngẫu nhiên của quần thể ban đầu?

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản