Đề thi môn truyền nhiệt

Chia sẻ: Tran Huu Hieu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
395
lượt xem
116
download

Đề thi môn truyền nhiệt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về đề thi môn truyền nhiệt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi môn truyền nhiệt

  1. BỘ CÔNG THƯƠNG Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Độc lập-Tự do-Hạnh phúc ĐỀ THI Môn Truyền nhiệt Thời gian:90 phút Bài 1:(2đ) Một thanh đồng có đường kính d =2cm ,hệ số dẫn nhiệt của vật liệu λ =377W/ m.K đặt trong môi trường không khí có nhiệt độ tf =200c ,nhiệt độ ở gốc thanh là 1500C.Hệ số tỏa nhiệt giữa bề mặt thanh và môi trường là α =400W/m2K.Hệ số tỏa nhiệt ở đỉnh thanh α=12W/m2K. Tính nhiệt lượng thanh truyền khi chiều dài là 8cm. Bài 2(3đ) Một tấm cao su dầy 30mm,nhiệt độ ban đầu to=150oC được làm nguội trong môi trường không khí có nhiệt độ tf=15oC.Biết hệ số dẫn nhiệt của cao su λ=0,175W/mK.Hệ số dẫn nhiệt độ a=8,33.10-8m2/s,hệ số tỏa nhiệt từ bề mặt tấm cao su đến môi trường α=70W/m2K. Hỏi sau bao lâu thì nhiệt độ tại tâm của tấm cao su đạt 80oC. Bài 3:(2đ) Phương trình của TĐN đối lưu cưỡng bức khi chất lỏng chảy rối trong ống : Pr f Nuf=0,021Ref0,8Prf0,43( Pr w )0,25ε1εR α Sẽ thay đổi như thế nào khi: a.ω tăng 3 lần (các điều kiện khác không đổi) b.Đường kính ống tăng lên 3 lần (các điều kiện khác không đổi) Bài 4:(3đ) Một thiết bị trao đổi nhiệt mỗi giờ làm lạnh được 350 lít chất lỏng nóng từ nhiệt độ 150oC xuống 50oC.Chất lỏng nóng có ρ1=1100 kg/m3 nhiệt dung riêng Cp1=3kJ/kg.K.Nước vào làm lạnh có lưu lượng 1200 lít /giờ ,có ρ2=996 kg/m3 , nhiệt dung riêng Cp2=4,18kJ/kg.K và có nhiệt độ vào bằng 20oC.Diện tích truyền nhiệt của thiết bị là F=0,26m2.Xác định nhiệt độ nước ra và hệ số truyền nhiệt của thiết bị trao đổi nhiệt khi môi chất chuyển động song song cùng chiều . Ngày 10 tháng 11 năm 2008 Người lập đề
  2. Nguyễn Bá Lâng
Đồng bộ tài khoản