intTypePromotion=1

Đề thi tín dụng ACB 10/10/2009

Chia sẻ: Nguyễn Minh Sơn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
496
lượt xem
186
download

Đề thi tín dụng ACB 10/10/2009

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi tín dụng acb 10/10/2009', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi tín dụng ACB 10/10/2009

  1. HOC KINH DOANH BLOG – http://www.nghoangvan137.tk THI NGHI P V TÍN D NG ACB (NGÀY 10/10/09) PH N I: Thi IQ (30 phút) 50 câu h i tr c nghi m IQ ( tham kh o http://www.nghoangvan137.tk ) Ví d : Tính t ng các s l t 1 n 19 PHÂN II: TI NG ANH (25 phút) G m 50 câu h i ( tham kh o http://www.nghoangvan137.tk ) PH N III: NGHI P V (20 phút) G m 09 Câu h i nghi p v tín d ng Câu 1: Nêu s n ph m huy ng v n t ti n nhàn r i c a dân cư? Câu 2: Khách hàng A bán 5000$ bi t giá mua VND/USD =15.910, giá bán VND/USD = 15.960, tính s ti n chi tr cho khách hàng? Câu 3: Lo i hình thanh toán hàng hóa d ch v thông qua ngân hàng ph bi n các NHTM ? 1. y nhi m thu 2. y nhi m chi 3. Nh thu 4. Séc thanh toán 5. Gi y b o lãnh ti n m t 6. Thanh toán bù tr 7. Séc b o chi Câu 4: Thanh toán gi a các NHTM 1. y nhi m chi 2. y nhi m thu 3. Chi h 4. Bù tr gi a các ngân hàng 5. Liên ngân hàng 6. Thanh toán n i b
  2. HOC KINH DOANH BLOG – http://www.nghoangvan137.tk Câu 5: Sau khi nh n ch ng t tt c a khách hàng trong ó s ti n l n hơn ch ghi trong ch ng t 1. C h p nh n 2. Không ch p nh n 3. Yêu c u s a l i và ch p nh n Câu 6: Nêu các m c chuy n ti n ra nư c ngoài c a ngư i cư trú là công dân Vi t Nam theo lu t. Câu 7, Câu 8, Câu 9: Tính toán lãi ti n g i ph i chi cho khách hàng g i theo kỳ h n 3 tháng, 6 tháng và không kỳ h n…. Hockinh doanhBlog
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2