intTypePromotion=1

Đề thi tuyển chuyên viên tín dụng BIDV

Chia sẻ: Nguyễn Minh Sơn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
553
lượt xem
214
download

Đề thi tuyển chuyên viên tín dụng BIDV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi tuyển chuyên viên tín dụng bidv', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi tuyển chuyên viên tín dụng BIDV

  1. H C KINH DOANH bLOG THI TUY N D NG V trí: Chuyên viên Tín d ng ( Th i gian làm bài: 90 phút) Lưu ý: Thí sinh không ư c s d ng tài li u trong quá trình làm bài Câu 1: Anh (Ch ) hãy trình bày các phương th c cho vay c a T ch c tín d ng i v i khách hàng. Câu 2: Anh (Ch ) hãy nêu khái ni m h p ng b o lãnh; Các hình th c và n i dung b o lãnh c a Ngân hàng. Câu 3: Theo quy nh c a Lu t các T ch c tín d ng, nh ng n i dung nào t ch c tín d ng ph i th c hi n khi c p tín d ng i v i khách hàng. Câu 4: M t doanh nghi p l p k ho ch kinh doanh 2009 và ngh BIDV c p h n m c tín d ng ng n h n như sau: - Giá tr s n lư ng: 178 t ng - Doanh thu: 160 t ng - Vòng quay v n lưu ng năm 2009 b ng 2008 - V n t có và coi như t có là 5% doanh thu - Kh u hao cơ b n 5% doanh thu - Thu các lo i 3% doanh thu - Chi phí qu n tr i u hành 2% doanh thu - L i nhu n 2% doanh thu Doanh nghi p ư c ngân hàng ng trư c ti n thanh toán bình quân là 10 t ng và ph i tr nhà cung c p nguyên v t li u ư c duy trì n nh là 6 t ng. Ngoài ra doanh nghi p ang ư c Ngân hàng công thương c p h n m c tín d ng năm 2009 là 10 t ng. Hãy tính toán h n m c tín d ng ng n h n BIDV s c p cho doanh nghi p năm 2009, bi t r ng tình hình s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p năm 2008 như sau: http://www.kienthucquantri.tk
  2. H C KINH DOANH bLOG : 162 t ng - S n lư ng th c hi n : 150 t ng - Doanh thu thu n : 4,2 t ng - Thu các lo i : 3t ng - L i nhu n: - Tài s n lưu ng bình qu n 2008: 50 t ng. Tham kh o thêm: K năng làm bài các thi tuy n d ng c a các ngân hàng và L i gi i các b n tham kh o t i khóa h c ào t o thi tuy n vào ngân hàng c a Trung ăng t i website: tâm REALIFE t ch c hàng tháng. (Thông tin http://www.hockinhdoanh.tk) http://www.kienthucquantri.tk
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2