Độ độc cấp tính và mãn tính của NH3 lên ấu trùng cua biển Scylla serrata (Forsskål, 1755)

Chia sẻ: Huynh Thi Lucky | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
8
download

Độ độc cấp tính và mãn tính của NH3 lên ấu trùng cua biển Scylla serrata (Forsskål, 1755)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong khi ảnh hưởng của NH3 lên cá và ấu trùng tôm nước ngọt đã được nghiên cứu nhiều thì những nghiên cứu trên ấu trùng cua biển Scylla serrata (Forsskål, 1755) vẫn còn rất ít. Hai thí nghiệm được thực hiện trong bể nhựa 5 lít có hình bán cầu, chứa 3 lít nước biển đã qua lắng lọc đã được thực hiện.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Độ độc cấp tính và mãn tính của NH3 lên ấu trùng cua biển Scylla serrata (Forsskål, 1755)

  1. Độ độc cấp tính và mãn tính của NH3 lên ấu trùng cua biển Scylla serrata (Forsskål, 1755) Trong khi ảnh hưởng của NH3 lên cá và ấu trùng tôm nước ngọt đã được nghiên cứu nhiều thì những nghiên cứu trên ấu trùng cua biển Scylla serrata (Forsskål, 1755) vẫn còn rất ít. Hai thí nghiệm được thực hiện trong bể nhựa 5 lít có hình bán cầu, chứa 3 lít nước biển đã qua lắng lọc đã được thực hiện. Mục đích của thí nghiệm này nhằm: (i) xác định LC50 (median lethal concentration) cấp tính của NH3 và (ii) xác định ảnh hưởng mãn tính của NH3 lên tỉ lệ sống, lột xác của cua biển ở giai đoạn zoea và giai đoạn megalop.
  2. Kết quả thí nghiệm cho thấy LC50 của ấu trùng cua sau 24 giờ là 4,05 mg /L NH3 giai đoạn zoea 1, trong khi đó LC50 24 giờ ở zoea 5 là 6,64 mg/L NH3. Giai đoạn megalop có LC50 thấp nhất tại thời điểm 24 và 48 giờ, giai đoạn ấu trùng có khả năng chịu đựng cao nhất đối với TAN, ở hàm lượng 6,54 mg/L NH3 thì 100% ấu trùng bị chết sau 24 giờ. Kết quả cho thấy NH3 không ảnh hưởng đến sự phát triển của các giai của cua. Các nồng độ gây độc cấp tính và mãn tính của TAN đối với ấu trùng cua biển trong thí nghiệm cao hơn rất nhiều đối với tiêu chuẩn (0 – 0,5 mg/LTAN) của các hệ thống sản xuất cua giống tại Australia. Người dịch: Ks. Huỳnh Trường Giang (htgiang@ctu.edu.vn), BM Thủy sinh học Ứng dụng, Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ. Nguồn tin: Luke L Neil, Ravi Fotedar & Colin C Shelley. Effects of acute and chronic toxicity of unionized ammonia on mud crab, Scylla serrata (Forsskål, 1755) larvae. Volume 36 (9) 927-932 2005.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản