intTypePromotion=1

Giáo án môn học: Nghệ thuật quân sự Miền Nam

Chia sẻ: Nguyen Hoai Hung Hung | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:34

0
173
lượt xem
54
download

Giáo án môn học: Nghệ thuật quân sự Miền Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TÀI LIỆU NHẰM BỒI DƯỠNG CHO SINH VIÊN NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ NGHỆ THUẬT ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC CỦA TỔ TIÊN VÀ NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ VIỆT NAM TỪ KHI CÓ ĐẢNG LÃNH ĐẠO, QUA ĐÓ GÓP PHẦN NÂNG CAO LÒNG YÊU NƯỚC, TINH THẦN TỰ HÀO DÂN TỘC CỦA MỖI NGƯỜI. - YÊU CẦU: QUÁ TRÌNH HỌC TẬP, PHÁT HUY TRÍ SÁNG TẠO, HAM HIỂU BIẾT CỦA TUỔI TRẺ, GÓP PHẦN GÌN GIỮ, KẾ THỪA PHÁT TRIỂN KINH NGHIỆM DỰNG VÀ GIỮ NƯỚC CỦA DÂN TỘC VÀO SỰ NGHIỆP BẢO VỆ TỔ QUỐC....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án môn học: Nghệ thuật quân sự Miền Nam

 1. ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG GIÁO ÁN GIÁO MÔN HỌC : GIÁO DỤC PHÒNG – AN NINH ( HỌC PHẦN I - ĐƯỜNG LỐI QUÂN SỰ CỦA ĐẢNG ) BÀI : NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ VIỆT NAM ( GIÁO ÁN TRINH CHIẾU) GIẢNG VIÊN SOẠN BÀI : PHƯƠNG BÁ THIẾT. GI CẤP BẬC: THƯỢNG TÁ. CHỨC VỤ: TRƯỞNG KHOA GIÁO VIÊN CHÍNH TRỊ. CH
 2.    Trung t©m GDQP §¹i Häc –THÁI ng uyªn PHƯƠNG BÁ THIẾT PH Mơn:Giáo dục Quốc Phịng Thân chào
 3. A- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: - MỤC ĐÍCH: BỒI DƯỠNG CHO SINH VIÊN NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ NGHỆ THUẬT ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC CỦA TỔ TIÊN VÀ NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ VIỆT NAM TỪ KHI CÓ ĐẢNG LÃNH ĐẠO, QUA ĐÓ GÓP PHẦN NÂNG CAO LÒNG YÊU NƯỚC, TINH THẦN TỰ HÀO DÂN TỘC CỦA MỖI NGƯỜI. - YÊU CẦU: QUÁ TRÌNH HỌC TẬP, PHÁT YÊU HUY TRÍ SÁNG TẠO, HAM HIỂU BIẾT CỦA TUỔI TRẺ, GÓP PHẦN GÌN GIỮ, KẾ THỪA PHÁT TRIỂN KINH NGHIỆM DỰNG VÀ GIỮ NƯỚC CỦA DÂN TỘC VÀO SỰ NGHIỆP BẢO VỆ TỔ QUỐC.
 4. B- NỘI DUNG: ( GỒM 3 PHẦN ) I- TRUYỀN THỐNG VÀ NGHỆ THUẬT ĐÁNH GIẶC CỦA ÔNG I- CHA TA. II- NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ VIỆT NAM TỪ KHI CÓ ĐẢNG II- LÃNH ĐẠO. III- VẬN DỤNG MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ NGHỆ III- THUẬT QUÂN SỰ VÀO SỰ NGHIỆP BẢO VỆ TỔ QUỐC TRONG THỜI KỲ MỚI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA SINH VIÊN C- THỜI GIAN: 5 TIẾT C- TH D- TỔ CHỨC PHƯƠNG PHÁP: D- CH - TỔ CHỨC LÊN LỚP TRÊN GIẢNG ĐƯỜNG THEO LỚP HỌC. - PHƯƠNG PHÁP: DIỄN GIẢI, KẾT HỢP VỚI CHỨNG MINH BẰNG VÍ DỤ THỰC TIỄN, THẢO LUẬN. E- TÀI LIỆU THAM KHẢO: E- TÀI - GIÁO TRÌNH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG- AN NINH CỦA BỘ GIÁO DỤC 8/2008. - GIÁO TRÌNH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG CỦA TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG NĂM 2005. - CHIẾN LỆ CHIẾN DỊCH TÂY NGUYÊN, HỒ CHÍ MINH…
 5. I- NGHỆ THUẬT ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC CỦA TỔ TIÊN TA. NGH 1- NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC HÌNH THÀNH NGHỆ THUẬT ĐÁNH GIẶC CỦA TỔ TIÊN TA. a- YẾU TỐ ĐỊA LÝ: a- - VIIỆT NAM CÓ VỊ TRÍ CHIẾN LƯỢC QUAN TRỌNG, LÀ V CỬA NGÕ ĐI VÀO LỤC ĐỊA CHÂU Á, ĐI RA BIỂN THÁI BÌNH DƯƠNG RẤT THUẬN LỢI, VÌ VẬY MÀ THƯỜNG BỊ KẺ THÙ NHÒM NGÓ. - VIỆT NAM CÓ NÚI SÔNG HIỂM TRỞ, THUẬN LỢI CHO VIỆC HÌNH THÀNH THẾ TRẬN HIỂM HÓC ĐỂ ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC.
 6. b- Yếu tố kinh tế: b- - Dân tộc Việt có nền kinh tế nông nghiệp tự cung, tự cấp, lấy trồng trọt và chăn nuôi là chủ yếu. - Là nền kinh tế khép kín, ít bị biến động bởi yếu tố khách quan từ bên ngoài, phát huy sức mạnh tự chủ, tự lực, tự cường cao. - Để bảo đảm cho chiến tranh, tổ tiên ta đã kết hợp tư tưởng dựng nước đi đôi với giữ nước: “ Phú quốc binh cường”, “ Ngụ binh ư nông”…
 7. c- Yếu tố Chính trị, Văn hoá- Xã hội: c- **Về chính trị: - Việt Nam có khoảng hơn 54 dân tộc anh em cùng chung sống hoà thuận, đoàn kết nhất trí cao đây là nội dung quan trọng để hình thành sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. - Quá trình dựng nước, dân tộc ta đã sớm xây dựng nhà nước, xác định chủ quyền lãnh thổ, tổ chức ra quân đội để cùng toàn dân đánh giặc giữ nước. ** Về văn hoá - xã hội: văn - Văn hoá Việt nam là nền văn hoá bản địa xuất hiện sớm từ thời tiền sử, được kết cấu vững chắc. - Văn hoá làng xã Việt Nam là cơ sở quan trọng để hình thành thế trận “ Làng nước Việt Nam” .
 8. - Gắn kết được trách nhiệm của mỗi công dân với gia đình, dòng họ, quê hương, xóm làng và với Tổ quốc Việt Nam. - Quá trình dựng nước và giữ nước dân tộc ta đã xây dựng được nền văn hoá truyền thống đó là:“ Yêu nước, thương nòi, đoàn kết, sống hoà là:“ Yêu thuận, thủy chung, lao động cần cù sáng tạo, đấu tranh anh dũng, kiên cường, bất khuất”. - Mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, sức mạnh truyền thống đại đoàn kết của dân tộc sẵn sàng nhấn chìm bè lũ cướp nước và bán nước.
 9. 2- Nội dung nghệ thuật đánh giặc giữ nước của tổ tiên ta. a- Tư tưởng và kế sách: ** Tư tưởng: ** - Tích cực chủ động tiến công là tư tưởng xuyên suốt trong nghệ thuật đánh giặc, là yếu tố cơ bản có tính quyết định thắng lợi trong chiến tranh giữ nước. - Có tư tưởng tích cực, chủ động tiến công mới có hành động tiến công. - Tích cực chủ động tiến công được thể hiện ở tinh thần cảnh giác, tích cực chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, giữ quyền chủ động đánh địch, tìm địch mà đánh.ế sách : ** K ** -Khôn khéo mềm dẻo , tránh chỗ mạnh đánh vào chỗ yếu
 10. Chiến thắng Bạch Đằng (938)
 11. SƠ ĐỒ TRẬN BẠCH ĐẰNG NĂM 938
 12. - Tiến công liên tục từ nhỏ Ti đến lớn, từ cục bộ đến toàn bộ làm thay đổi so sánh tương quan lực lượng trên chiến trường, thay đổi cục diện của chiến tranh để đi đến thắng lợi. - Cha ông ta vận dụng linh hoạt tư tưởng tích cực, chủ động tiến công để giành thắng lợi trong chiến tranh đánh bại quân giặc. - Tích cực chủ động tiến công không có nghĩa là loại trừ phòng ngự mà tổ tiên ta thực hiện “Phòng ngự thế công” trong trường hợp không thể thực hiện được các hành động tiến công địch. Cuộc khởi nghĩa hai Bà Trưng
 13. b- Nghệ thuật chiến tranh nhân dân toàn dân b- đánh giặc. - Toàn dân đánh giặc là truyền thống và là nét độc đáo của nghệ thuật quân sự Việt nam. - Cả nước đánh giặc, đánh giặc rộng khắp, có lực lượng vũ trang của nhiều thứ quân làm nòng cốt (quân triều đình, quân các phủ, lộ và dân binh làng xã). - Thực hiện chia cắt bao vây, kéo mỏng lực lượng giặc ra mà đánh; đánh bằng mọi thứ vũ khí, mọi quy mô với nhiều hình thức đa dạng, làm cho quân giặc mệt mỏi, lúng túng “ Tiến thoái lưỡng nan”, sa lầy.
 14. Ba lần kháng chiến chống quân Nguyên
 15. - Biến chúng đông mà hóa ít, mạnh mà hóa Bi yếu, bị căng mỏng không gian, kéo dài thời gian dẫn đến thất bại. - Nghệ thuật chiến tranh nhân dân, toàn dân đánh giặc tạo ra thế có lợi cho ta, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp toàn dân, toàn diện, bám đất, bám làng, tìm giặc mà đánh. - Phát huy hết hiệu lực của cách đánh truyền thống nhỏ lẻ phân tán, du kích và các loại vũ khí thô sơ của ta, hạn chế được ưu thế, sức mạnh của quân giặc. Không cho chúng phát huy được cách đánh sở trường theo quy luật thông thường quy ước. - Buộc quân địch không thể phát huy được cách sở trường theo quy luật thông thường, quy ước. c.
 16. c- Nghệ thuật lấy nhỏ đánh lớn, lấy ít địch c- nhiều, lấy yếu chống mạnh. - Nước ta đất không rộng, người không đông trong quá trình chống xâm lược luôn phải đương đầu với kẻ thù luôn hùng mạnh hơn, buộc ông cha ta phải lấy nhỏ thắng lớn, lấy ít địch nhiều, lấy yếu chống mạnh. - Nghệ thuật lấy nhỏ thắng lớn, lấy ít địch nhiều, lấy yếu chống mạnh dựa trên mối quan hệ giữa thế và lực, tạo thế có lợi, kết hợp “ Mưu- Thời-Thế -Lực” - Nghệ thuật lập thế và tạo thế trong chiến tranh, là sản phẩm của nghệ thuật quân sự thế
 17. - Sức mạnh của chiến tranh là sức mạnh tổng hợp, sức mạnh có chuyển hoá và phát triển chứ không đơn thuần là sự so sánh tương quan lực lượng và phương tiện của mỗi bên tham chiến. - Triều Lý: 10 vạn quân thắng 30 vạn quân Tống. “ Triều Lý thực hiện “ Tiên phát chế nhân ” Tri - Triều Trần: 15 vạn - 60 vạn Nguyên Mông. “ Lấy đoản binh, chế trường trận ” - Triều Lê: 10 vạn - 80 vạn quân Minh. “ Vây thành, diệt viện”, “QT: đánh bất ngờ” Vây - Quang Trung: 10 vạn – 29 vạn quân Thanh.
 18. d- Nghệ thuật kết hợp đấu tranh giữa các mặt d- trận quân sự, chính trị, ngoại giao, binh vận. - Quy luật của chiến tranh là mạnh được, yếu thua. Sức mạnh trong chiến tranh là sức mạnh tổng hợp có chuyển hóa và phát triển chứ không đơn thuần là sự hơn kém về quân số, vũ khí trang bị của mỗi bên tham chiến. - Để tạo ra sức mạnh tổng hợp lớn nhất, phải phát huy hết tiềm năng về con người và tiềm lực về vật chất, phải kết hợp chặt chẽ giữa các mặt trận đấu tranh: Quân sự, chính trị, ngoại giao, binh vận…mỗi mặt trận có vai trò riêng, phối hợp hỗ trợ lẫn nhau, trong đó mặt trận quân sự giữ vai trò
 19. II- Nghệ thuật quân sự việt nam từ khi có đảng lãnh đạo. Ngh 1- Cơ sở hình thành nghệ thuật quân sự Việt nam. 1- a- Chủ nghĩa Mác - LêNin. - Đảng cộng sản Việt nam từ khi ra đời cho đến ngày nay luôn lấy lý luận chủ nghĩa Mác- Lênin làm nền tảng tư tưởng và là kim chỉ nam cho mọi hành động . - Là cơ sở để đề ra đường lối chủ trương đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như bảo vệ Tổ quốc XHCN ngày nay.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản