Hướng dẫn Cài đặt SAV 10.0 Server & Client

Chia sẻ: Hehe Hheheehe | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:16

0
169
lượt xem
41
download

Hướng dẫn Cài đặt SAV 10.0 Server & Client

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Symantec Antivirus 10.0 dành cho hệ thống mạng với máy chủ Virus làm nhiệm vụ phòng và chống virus tự động. Chế độ update của Symantec Server sẽ tự động update các phiên bản mới nhất và thông báo và biết được hệ thống Scanvirus của các máy cũng như tình trạng nhiễm virus ở các máy Client

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn Cài đặt SAV 10.0 Server & Client

 1. VNPT Đồng Tháp Hướng dẫn cài đặt Symantec Antivirus Server & Client Hướng dẫn Cài đặt SAV 10.0 Server & Client Symantec Antivirus 10.0 dành cho hệ thống mạng với máy chủ Virus làm nhiệm vụ phòng và chống virus tự động. Chế độ update của Symantec Server sẽ tự động update các phiên bản mới nhất và thông báo và biết được hệ thống Scanvirus của  các máy cũng như tình trạng nhiễm virus ở các máy Client Hướng dẫn Cài đặt SAV 10.0 Server Cài đặt SAV 10.0 Server ­ Cài đặt SAV 10.0 server phải cài trên máy có cấu hình cao hoặc máy server  ­ Sử dụng disk cài Symantec antivirus 10.0 chạy file Setup màn hình hiện ra cửa sổ  ­ Khi đã lựa chòn xong Install Symatec AntiVirus sẽ có 3 lựa chọn nữa để chúng ta cài đặt, tiếp tục ta chọn tiếp Install Symatec  AntiVirus ­ Cửa sổ hiển thị như sau kích chọn Next để tiếp tục cài đặt  1
 2. VNPT Đồng Tháp Hướng dẫn cài đặt Symantec Antivirus Server & Client ­ Tới đây chương trình sẽ hỏi người cài đặt có tiếp tục cài đặt chương trình không ­ Nếu chọn (I do not accept tenms in the license agreement) Nghĩa bạn không muốn cài đặt chương trình này vào máy của  mình ­ Chon I accept the tenms in the license agreement (Đồng ý cài đặt chương trình)  2
 3. VNPT Đồng Tháp Hướng dẫn cài đặt Symantec Antivirus Server & Client ­ Kích chọn Next cửa sổ hiện ra để ta lựa chọn cài đặt cho máy Server hay Client. Chọn Server Install và kích chọn Next 3
 4. VNPT Đồng Tháp Hướng dẫn cài đặt Symantec Antivirus Server & Client - Kích chon Next ­ Lựa chọn Group cho Symantec antivirus Server ở đây chọn Server Group là Symantec AntiVirus  4
 5. VNPT Đồng Tháp Hướng dẫn cài đặt Symantec Antivirus Server & Client ­ Ở phần Username và mật khẩu này có tác dụng để đăng nhập vào để update bằng tay và xem log của các máy trạm được nối với  máy chủ ­ Phần chữ Username là: Adminitrator  5
 6. VNPT Đồng Tháp Hướng dẫn cài đặt Symantec Antivirus Server & Client ­ Mật khẩu : Các bạn có thể đánh theo mật khẩu mà mình muốn đặt ­ Cửa sổ hiện thi đánh pasword để xác nhận lại mật khẩu vừa đánh ở trên 6
 7. VNPT Đồng Tháp Hướng dẫn cài đặt Symantec Antivirus Server & Client ­ Kích chọn Next để tiếp tục cài đặt ­ Bấm vào Install để cài đặt chương trình ­ Khi màm hình hiện thị cửa sổ dưới đây bầm vào Finish để kết thúc cài đặt. 7
 8. VNPT Đồng Tháp Hướng dẫn cài đặt Symantec Antivirus Server & Client - Để Symantec Server tự động cập nhật phiên bản mới ta thao tác như sau: Mở chương trình Symantec Server lên: nhập username và password trong quá trình cài đặt vào. - Tiếp theo ta chọn: File – Schedule Updates..... - Một bảng thông báo mới sẽ hiện ra ta chọn nút : Schedule và chọn thời gian cho chương trình Symantec Server tự động cập nhật dữ liệu diệt virus mới và cuối cùng nhấn OK 8
 9. VNPT Đồng Tháp Hướng dẫn cài đặt Symantec Antivirus Server & Client - Để Symantec không bảo vệ một file hoặc thư mục nào đó ta thao tác như sau: Mở Symantec lên chọn Configure, chọn File System Auto-Protect, chọn vào ô vuông có chữ: Exclude selected files and folders, tiếp theo bấm vào nút: Exclusions - Xuất hiện bảng thông báo sau: Ta chọn tiếp: Files/Folders để dẫn đến Files hoặc Thư mục ta muốn Symantec không bảo vệ. 9
 10. VNPT Đồng Tháp Hướng dẫn cài đặt Symantec Antivirus Server & Client - Tiếp theo ta chọn files hoặc thư mục ta không muốn Symantec quét, sau đó nhấn OK 10
 11. VNPT Đồng Tháp Hướng dẫn cài đặt Symantec Antivirus Server & Client Symantec Antivirus 10.0 Client dành cho PC Symantec Antivirus 10.0 Client làm nhiệm vụ phòng và chống virus tự động. Chế độ update của Symantec Client sẽ tự động update các phiên bản mới nhất và thông báo và biết được hệ thống Scanvirus của  các máy cũng như tình trạng nhiễm virus ở máy Client Hướng dẫn Cài đặt SAV 10.0 Client Cài đặt SAV 10.0 Client ­ Sử dụng disk cài Symantec antivirus 10.0 chạy file Setup màn hình hiện ra cửa sổ  ­ Khi đã lựa chòn xong Install Symatec AntiVirus sẽ có 3 lựa chọn nữa để chúng ta cài đặt, tiếp tục ta chọn tiếp Install Symatec  AntiVirus 11
 12. VNPT Đồng Tháp Hướng dẫn cài đặt Symantec Antivirus Server & Client ­ Cửa sổ hiển thị như sau kích chọn Next để tiếp tục cài đặt  ­ Tới đây chương trình sẽ hỏi người cài đặt có tiếp tục cài đặt chương trình không ­ Nếu chọn (I do not accept tenms in the license agreement) Nghĩa bạn không muốn cài đặt chương trình này vào máy của  mình 12
 13. VNPT Đồng Tháp Hướng dẫn cài đặt Symantec Antivirus Server & Client ­ Chon I accept the tenms in the license agreement (Đồng ý cài đặt chương trình)  ­ Kích chọn Next cửa sổ hiện ra để ta lựa chọn cài đặt cho máy Server hay Client. ChọnClient Install và kích chọn Next 13
 14. VNPT Đồng Tháp Hướng dẫn cài đặt Symantec Antivirus Server & Client - Kích chon Next ­ Kích chọn Next để tiếp tục cài đặt 14
 15. VNPT Đồng Tháp Hướng dẫn cài đặt Symantec Antivirus Server & Client ­ Bấm vào Install để cài đặt chương trình ­ Khi màn hình hiện thị cửa sổ dưới đây bầm vào Finish để kết thúc cài đặt. 15
 16. VNPT Đồng Tháp Hướng dẫn cài đặt Symantec Antivirus Server & Client 16
Đồng bộ tài khoản