intTypePromotion=1
ADSENSE

Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 39

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

96
lượt xem
34
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Định dạng bảng biểu Thay đổi kiểu định dạng của bảng Các bước thực như sau: 1. Chọn bảng cần thay đổi kiểu định dạng. Ví dụ bạn chọn bảng trong slide 10.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 39

  1. PowerPoint 2010 Định dạng bảng biểu Thay đổi kiểu định dạng của bảng Các bước thực như sau: 1. Chọn bảng cần thay đổi kiểu định dạng. Ví dụ bạn chọn bảng trong slide 10. nh . Chọn bảng 1
  2. PowerPoint 2010 2. Vào Table Tools, ngăn Design, chọn nhóm Table Styles và nhấp chuột vào nút More để mở rộng danh sách các kiểu định dạng. nh . Chọn Table Styles 3. Ví dụ, bạn chọn kiểu là Dark Style Accent / Accent nh . Chọn kiểu định dạng bảng 4. Để trang trí thêm cho bảng, bạn vào nút Effects, chọn nhóm Shadow và chọn kiểu bóng mờ là Offset Diagonal Bottom Right. nh . Thêm bóng mờ cho bảng 2
  3. PowerPoint 2010 Thêm hoặc xóa dòng, cột của bảng Các bước thực như sau: 1. Chọn bảng cần thay đổi kiểu định dạng. Ví dụ bạn chọn bảng trong slide 10. 2. Chọn vào một ô trong bảng mà bạn dự định chèn thêm dòng, cột vào bên trái hoặc bên phải ô chọn. Ví dụ, bạn chọn ô Flash ’ nh . Chọn ô trong bảng 3. Vào Table Tools, ngăn Layout, nhóm Rows & Columns và chọn lệnh:  Insert Above: Chèn dòng ngay trên ô đang chọn  Insert Below: Chèn dòng ngay dưới ô đang chọn  Insert Left: Chèn cột bên trái ô đang chọn  Insert Right: Chèn cột bên phải ô đang chọn nh . Chọn lệnh chèn hoặc xóa dòng, cột 4. Muốn xóa dòng hoặc cột th nhấn vào nút Delete và chọn lệnh:  Delete Columns: Xóa các cột đang chọn 3
  4. PowerPoint 2010  Delete Rows: Xóa các dòng đang chọn  Delete Table: Xóa cả bảng chứa ô đang chọn Định dạng đồ thị Cập nhật thông tin cho đồ thị Đôi khi chúng ta cần phải cập nhật hoặc xóa bớt các số liệu cho đồ thị đã trên slide. Phiên bản PowerPoint 2010 hỗ trợ rất mạnh về mảng vẽ đồ thị nên các thao thác thực hiện rất đơn giản. Các bước thực như sau: 1. Chọn đồ thị trên slide cần hiệu chỉnh số liệu. Ví dụ bạn chọn đồ thị trong slide 11. 2. Vào Chart Tools, ngăn Design, nhóm Data và chọn lệnh Edit Data nh . Lệnh Edit Data 3. Trong cửa sổ Excel xuất hiện, bạn tiến hành thay đổi số liệu, thêm dòng số liệu hoặc xóa bớt số liệu của đồ thị. Bạn đóng cửa sổ Excel khi hoàn thành các thay đổi bằng cách vào ngăn File chọn Exit. 4
  5. PowerPoint 2010 nh . Cập nhật số liệu trong cửa sổ Excel 5
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2