Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 59

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
110
lượt xem
35
download

Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 59

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ghi chú và nhận xét cho các slide Ghi chú cho slide Dưới mỗi slide trong chế độ Normal View là một khung trống dùng để nhập các thông tin ghi chú (notes) về nội dung trong slide đó. Ngoài ra, chúng ta có thể chuyển sang chế độ Notes Page để nhập thông tin ghi chú cho slide. Bạn có thể thêm các ghi chú vào vùng Notes trong chế độ Normal nhưng để xem hình dáng thực sự của trang in Notes Page thì bạn phải chuyển sang chế độ màn hình Notes Page vì trong chế độ Normal...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 59

  1. PowerPoint 2010 Ghi chú và nhận xét cho các slide Ghi chú cho slide Dưới mỗi slide trong chế độ Normal View là một khung trống dùng để nhập các thông tin ghi chú (notes) về nội dung trong slide đó. Ngoài ra, chúng ta có thể chuyển sang chế độ Notes Page để nhập thông tin ghi chú cho slide. Bạn có thể thêm các ghi chú vào vùng Notes trong chế độ Normal nhưng để xem hình dáng thực sự của trang in Notes Page thì bạn phải chuyển sang chế độ màn hình Notes Page vì trong chế độ Normal View bạn sẽ không thấy được các định dạng về màu sắc, hình ảnh, ... trong khung Notes. Trong chế độ Notes page, mỗi trang bao gồm một hình thu nhỏ của slide nằm bên và bên dưới là hộp văn bản dùng để nhập thông tin ghi chú vào. Ngoài văn bản, bạn có thể thêm vào trang ghi chú các đối tượng khác như đồ thị, hình, bảng biểu, shape, ... 1
  2. PowerPoint 2010 n Notes trong Normal View và Notes Page Ghi chú trong chế độ Normal View Các bước thực hành như sau: 1. Chọn slide cần t êm g i c ú Ví dụ bạn chọn slide số 3 2. Trong chế độ slide, bạn nhấp chuột vào k ung Notes nằm bên dưới slide và n ập vào và định dạng t ông tin g i c ú c o slide n ư n sau:  Quét c ọn văn bản trong k ung Notes và vào ngăn ome, n óm Font và Paragrap để định dạng. 2
  3. PowerPoint 2010 n Nhập ghi c ú c o slide 3. Thực hiện lại t ao tác này c o các slide cần t êm t ông tin g i c ú Ghi chú trong chế độ Notes Page Ghi chú trong Normal View không thể thêm vào hình ảnh, đồ thị, ... nên chúng ta cần phải vào Notes Page để thêm các thông tin này. Các bước thực hành như sau: 1. Vào ngăn View, n óm Presentation Views, chọn Notes Page n Chuyển sang chế độ Notes Page 2. Dùng t an cuốn dọc để di chuyển đến slide cần t êm g i c ú Ví dụ, bạn chọn slide số 3. 3
  4. PowerPoint 2010 3. Bạn có t ể nhập t êm các t ông tin, định dạng văn bản hoặc vào ngăn Insert để c èn các n ản , đồ thị, shape, bảng biểu vào trong trang Làm việc với Comment Comment thường được chèn vào các slide để nhận xét hoặc đánh giá về nội dung, hình thức,... của bài thuyết trình nào đó. Đôi khi, comment là của chính tác giả bài thuyết trình thêm vào để yêu cầu người khác nhận xét giúp mình về bài thuyết trình. Chúng ta có thể thêm và hi u ch nh, sao ch p hoặc xóa các comment trên các slide. Thêm comment Các bước thực hành như sau: 1. Chọn slide cần t êm comment Ví dụ bạn chọn slide số 8 2. Vào ngăn Review, n óm Comments, chọn New Comment 4
  5. PowerPoint 2010 n Lệnh New Comment 3. Bạn nhập vào nội dung cần nhận xét trong ộp comment vừa c èn vào 4. Nhấp chuột ra khỏi hộp comment để oàn tất. Bạn có t ể di chuyển comment đến gần đối tượng trên slide mà nó n ận xét Hiệu chỉnh comment Các bước thực hành như sau: 1. Chọn slide có comment cần hiệu chỉn Ví dụ là slide số 8. 2. Vào ngăn Review, n óm Comments, chọn Show Markup để hiện các comment trên slide. Nếu slide có n iều comment t : 5
  6. PowerPoint 2010  Nhấn nút Next để di chuyển đến comment kế tiếp  Nhấn nút Previuos để di chuyển về comment liền trước 3. Chọn comment cần hiệu chỉn Ví dụ bạn chọn comment vừa tạo. 4. Chọn lệnh Edit Comment n Lệnh Edit Comment 5. Nhập nội dung hiệu chỉn vào ộp comment 6. Nhấp chuột ra ngoài ộp comment để oàn tất. o chép nội dung comment Các bước thực hành như sau: 1. Chọn slide có comment cần sao c ép nội dung. Ví dụ là slide số 8. 2. Chọn comment cần sao c ép nội dung, Ví dụ chọn comment vừa tạo ở trên 3. Nhấp phải chuột lên comment và c ọn lệnh Copy Text n Sao c ép nội dung trong hộp comment 4. Chọn nới để dán nội dung sao c ép vào và vào ngăn ome, n óm Clipboard, nhấn nút Paste 6
  7. PowerPoint 2010 Xó comment Các bước thực hành như sau: 1. Chọn slide có comment cần xóa Ví dụ là slide số 8. 2. Chọn comment cần xóa Ví dụ chọn comment vừa tạo ở trên 3. Nhấn p ím Delete trên bàn p ím để xóa oặc vào ngăn Review, n óm Comment, chọn Delete với các tùy c ọn sau:  Delete: xóa comment đang ch n.  Delete All Markup on the Current Slide: xóa tất cả comment trên slide hi n hành.  Delete All Markup in this Presentation: xóa tất cả comment trong bài thuyết trình này. n Lệnh Delete 3. Chuyển định dạng củ bài thuyết trình Chuyển định dạng bài thuyết trình đã hoàn thành sang các định dạng khác như là Acrobat (PDF), Word, Video, ... hoặc là lưu bài thuyết trình sang định dạng PowerPoint ở các phiên bản trước sẽ giúp cho vi c chia sẽ được dễ dàng hơn. 7
Đồng bộ tài khoản