Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 65

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
129
lượt xem
33
download

Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 65

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thực hiện in ấn Handout Khi in Handout, bạn có thể chọn chọn in 1, 2, 3, 4, 6 hoặc 9 slide trên một trang handout. Chiều của trang handout và slide nằm trong nó bạn có thể chọn là nằm ngang hoặc dọc. Thông thường, người ta in handout là 2 slide trên một trang giấy khổ A4 với chiều dọc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 65

  1. PowerPoint 2010 Thực hiện in ấn Handout á c thự : 1. Mở bài thuyết trình cần in Handout. 2. Vào ngăn File, chọn Print. 3. Vào phần Settings, tại Print Layout, nhóm Handouts và chọn kiểu 2 Slides. Các tùy chọn khác thực hiện tương tự như phần in Notes Pages. 1
  2. PowerPoint 2010 ình Chọn kiểu in 2 slide trên một trang handout 4. Nhấn nút Print để gửi lệnh in ra máy in Thực hiện in ấn Slide Ki ẽ in mỗ Đối v i nhữ ế ì quan tr ng sử dụng ki đ á đ đ ợc dễ ản in. á c thự : 1. Mở bài thuyết trình cần in Handout. 2. Vào ngăn File, chọn Print. 3. Vào phần Settings, tại Print Layout, chọn Full Page Slides. Các tùy chọn khác thực hiện tương tự như phần in Notes Pages. 2
  3. PowerPoint 2010 ình 2 Chọn kiểu layout Full Page Slides Nhấn nút Print để gửi lệnh in ra máy in. Tùy biến nội dung cho các buổi báo cáo Bạn đã biên soạn hoàn chỉnh một bài thuyết trình có nội dung rất đầy đủ về một đề tài nào đó và bạn sử dụng nó để báo cáo hay giảng dạy cho nhiều khách hàng khác nhau, nhiều nhóm người xem khác nhau. Đối với mỗi nhóm đối tượng, đôi khi bạn không muốn báo cáo hết tất cả các nội dung có trong bài thuyết trình. Khi đó, bạn không cần phải mất thời gian để sửa lại bài thuyết trình mỗi khi báo cáo mà hãy sử dụng các tính năng có sẵn của PowerPoint để là điều này. n hi ncác lide ú ẩn ho c cho hiện l á ì ế á á Nếu cảm th y m t số ế ì ần thiết phả á á ì ú ú ẩ đ ì ếu v á á ực kỳ đơ giả á c thự : 1. Mở bài thuyết trình cần tùy biến nội dung báo cáo 3
  4. PowerPoint 2010 2. Vào ngăn View, nhóm Presentation Views, chọn chế độ màn hình là Normal, Slide Sorter hoặc Notes Page đều được Nhưng làm nhanh nhất là trong chế độ màn hình Slide Sorter. 3. Chọn các slide cần làm ẩn ình Chọn slide cần ẩn 4. Vào ngăn Slide Show, nhóm Set Up và chọn lệnh Hide Slide Các slide đang ẩn thì số thứ tự của slide sẽ có biểu tượng bị gạch chéo 4
  5. PowerPoint 2010 ình Slide 5 đang ẩn 5. Để cho hiện lại slide, bạn chọn slide đang ẩn và vào ngăn Slide Show và chọn lại nút Hide Slide từ nhóm Set Up. 5
Đồng bộ tài khoản