Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 66

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
121
lượt xem
45
download

Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 66

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tùy biến nội dung báo cáo Cách ẩn các slide sẽ không được linh động vì vẫn phải thực hiện các công đoạn điều chỉnh mỗi khi báo cáo. Tính năng tùy biến nội dung báo cáo (Custom Show) là một sự lựa chọn hoàn hảo vì bạn chi cần làm sẵn các Custom show cho các nhóm khán giả khác nhau và mỗi khi trình chiếu bài thuyết trình cho nhóm khán giả nào thì bạn chỉ cần chọn Custom show của đối tượng đó ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 66

  1. PowerPoint 2010 nn un o o Cách ẩn các slide sẽ không được linh động vì vẫn phải thực hiện các công đoạn điều chỉnh mỗi khi báo cáo. Tính năng tùy biến nội dung báo cáo (Custom Show) là một sự lựa chọn hoàn hảo vì bạn chi cần làm sẵn các Custom show cho các nhóm khán giả khác nhau và mỗi khi trình chiếu bài thuyết trình cho nhóm khán giả nào thì bạn chỉ cần chọn Custom show của đối tượng đó. ạo mớ Custom Show Các bước thực hành như sau: 1. Mở bài thuyết trình cần tùy biến nội dung báo cáo. 2. Vào ngăn Slide Show, nhóm Start Slide Show, chọn nút Custom Slide Show và chọn tiếp Custom Shows.... Hộp thoại Custom Shows xuất hiện. 1
  2. PowerPoint 2010 ình . Lệnh Custom Slide Show 3. h p nút New đ tạo Custom Show mới hộp thoại Define Custom Show xu t hiện. ình . Hộp thoại Define Custom Show  Tại hộp Slide show name: đ t t n cho Custom Show ví dụ bạn đ t t n là “Giới thiệu PowerPoint 2010”  Tại Slides in presentation chọn các slide và nh n nút Add đ th m vào Custom Show này. uốn b bớt slide ra kh i Custom Show thì chọn các slide t danh mục khung Slides in custom show và nh n nút Remove. Ví dụ bạn chọn các slide 1 3 4 7 8 10 và 11 cho vào Custom show này. 2
  3. PowerPoint 2010 ình . Chọn các slide cho vào Custom Show  Dùng 2 nút m i t n hướng l n và hướng xuống đ s p xếp trình tự của các slide trong Custom Show.  h n OK đ tr về hộp thoại Custom Shows 4. h n Close đ hoàn t t. H ệu hỉnh và quản lý Custom Show Các bước thực hành như sau 1. Mở bài thuyết trình có Custom Show. 2. Vào ngăn Slide Show, nhóm Start Slide Show, chọn nút Custom Slide Show và chọn tiếp Custom Shows.... ình . Danh sách các Custom Show 3
  4. PowerPoint 2010 3. Hộp thoại Custom Shows xuất hiện.  Tại hộp Custom shows: liệt kê danh sách các Custom Show đang có trong bài thuyết trình.  Chọn một Custom show trong danh sách:  Nhấn nút Edit... để mở hộp thoại Define Custom Show và thực hiện hiệu chỉnh lại Custom show.  Nhấn nút Remove: để xóa bỏ Custom Show  Nhấn nút Copy để sao chép Custom Show đang chọn thành một bản sao và bạn có thể tiến hành hiệu chỉnh trên bản sao này.  Nhấn nút Show sẽ trình chiếu Custom Show đang chọn. 4. h n Close đ hoàn t t. 7. Thi t lập tuỳ chọn ho k ểu o o Thi t lập t họn cho loạ trình h u ó n ười thuy t trình PowerPoint cung c p nhiều tùy chọn cho việc trình chiếu báo cáo. Khi không muốn trình chiếu toàn bộ báo cáo thì bạn có th qui định các slide sẽ báo cáo ho c ẩn đi bớt các slide. Bạn còn có th thiết lập cho bài báo cáo trình chiếu thực thi một cách tự động hay có người điều khi n. Các bước thực hành như sau 1. Mở bài thuyết trình cần thiết lập các tùy chọn báo cáo. 2. Vào ngăn Slide Show, nhóm Set Up, chọn nút Set Up Slide Show. 4
  5. PowerPoint 2010 ình . Thiết lập các tùy chọn trình chiếu bài thuyết trình 3. Hộp thoại Set Up Show xuất hiện.  Tại Show type: chọn loại trình chiếu phù hợp  Presented by a speaker (full screen): trình chiếu ở chế độ toàn màn hình và có người báo cáo.  Browsed by an individual (window): trình chiếu trong cửa sổ và cho phép truy cập một vài lệnh của PowerPoint.  Browsed at a kiosk (full screen): trình chiếu tự hành không có người điều khiển.  Tại Show options:  Loop continuously until 'Esc': trình chiếu báo cáo và tự động phát lặp lại cho đến khi nhấn phím ESCm để kết thúc.  Show without narration: trình chiếu không có thuyết minh.  Show without animation: trình chiếu không có các hiệu ứng và hoạt cảnh.  Tại Show slide: qui định các slide hay Custom show sẽ được trình chiếu 5
  6. PowerPoint 2010  All: Trình chiếu tất cả các slide  From … o… : trình chiếu từ slide … đến slide …  Custom show: chọn Custom Show cần trình chiếu (nếu có).  Tại Advance slides:  Manually: điều khiển các slide bằng cách kích chuột  Using timings, if present: các slide tự động thực thi theo thời gian thiết lập trước hoặc bằng cách kích chuột.  Tại Multiple monitors:  Display slide show on: chọn màn hình để trình chiếu báo cáo tại  Show Presenter View: nếu chọn sẽ bật chế độ báo cáo có màn hình dành riêng cho người thuyết trình. 4. Nhấp OK để hoàn tất việc thiếp lập trình chiếu báo cáo. 6
Đồng bộ tài khoản