Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 76

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
86
lượt xem
34
download

Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 76

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cách tạo bài thuyết trình chuyên nghiệp Phụ lục này tập hợp những điểm cần lưu ý trong quá trình xây dựng một bài thuyết trình. 1. Một bài trình diễn hiệu quả Một bài trình diễn hiệu quả thì phải như thế nào:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 76

  1. PowerPoint 2010 Phụ lục n tập hợp những điểm cần lưu ý trong quá trình ng m t i thu ết trình.  chung quanh.   PowerPoint    1
  2. PowerPoint 2010    .   .   . 2
  3. PowerPoint 2010  ,    :   .   . 3
  4. PowerPoint 2010 speaker-led, self-running, -  Speaker-Led): ,  -Running):  -interactive): PowerPoint  PowerPoint. speaker-led, self-running, user-interactive. 4
  5. PowerPoint 2010  c speaker-led, self-running, user- interactive self- running user-interactive.  . PowerPoint Viewer. self-running user-interactive.  Overhead. overhead. overhead.  35mm. o  . 5
Đồng bộ tài khoản