Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 78

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
78
lượt xem
35
download

Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 78

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong suốt phần hỏi và trả lời hãy tắt máy chiếu (slide projector, overhead, LCD projector hoặc màn hình máy tính) để giúp người nghe tập trung vào câu hỏi và diễn giả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 78

  1. PowerPoint 2010 Phụ lục n tập hợp những điểm cần lưu ý trong quá trình ng m t i thu ết trình. B t - - - - t v t c  ? 1
  2. PowerPoint 2010  ?  ? ?  ? ?  ? ?  ?  ?  ?  ?  ? ? u t t t S . t u t t u t  D ứ ắ ắ , t u V ù  Dù ử ỉ ể ỗ trợ ọ ó ủa ạ ba ù ừ ù hai  Đừ ọ t uộ ò t u t  N ợ ạ,p t u t trì ứ ê ọ từ ủa ạ ừ ừ ừ 2
  3. PowerPoint 2010  K t u t ắt v tờ Dù  ọ ọ ột v ờ ở vị tr au tr p ò v ù ắt a t p trự t p v ọ .  Đừ ạ tạ ừ t u t ừ  K ì ằ ằ ặ ọ s e ‎ ‎oàv‎nạb‎aủc ừ ĩ  N ạ ộ từ tr t u t trì ợ v ộ u  .   ù  hai Trong suốt phần hỏi và trả lời hãy tắt máy chiếu (slide projector, overhead, LCD projector hoặc màn hình máy tính) để giúp người nghe tập trung vào câu hỏi và diễn giả. Nếu không thể tắt máy chiếu thì bạn có thể tạo thêm một slide đơn giản với tựa đề “Hỏi đáp” và chiếu slide này trong suốt quá trình này. 3
  4. PowerPoint 2010 1. Template, Themes v a r u ột số đ a ch cho ph p tải o er oint emplate heme và ackground  http://office.microsoft.com  http://powerbacks.com  http://www.presentationhelper.co.uk  http://www.poweredtemplates.com  http://www.ppted.com  http://www.indezine.com  www.powerpointbackgrounds.com/  www.powerfinish.com/  www.graphicsland.com/powerpoint-templates.htm  www.powerpointtemplatespro.com/  www.abetterpresentation.com/  www.slidesdirect.com/  www.zapitmedia.com  www.digitaljuice.com  http://www.echosvoice.com 2. Add-Ins v t ut a  2007 Microsoft Office Add-in: Microsoft Save as PDF or XPS http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=4D95191 1-3E7E-4AE6-B059-A2E79ED87041&displaylang=en 4
  5. PowerPoint 2010 Add- ns giúp chuyển đ i tập tin o er oint sang đ nh dạng hoặc XPS.  Thermometer Add-in for PowerPoint http://www.indezine.com/addin/thermometer/index.html ạo thêm một thanh công c phía dưới màn hình trình chiếu để cho biết bạn đã báo cáo đư c bao nhiêu và c n lại bao nhiêu.  WebAIM: PowerPoint Accessibility Techniques www.webaim.org/techniques/powerpoint/ Office Accessibility Wizard giúp chuyển đ i tập tin o er oint thành đ nh dạng eb r t ti n l i và dễ s d ng.  Steve Rindsberg/RDP www.rdpslides.com/ rang này c a một PowerPoint MVP và có ch a nhiều add-ins h u ích.  Crystal Graphics www.crystalgraphics.com/ dd- ns cung c p thêm các hi u ng hoạt cảnh - hi u ng chuyển cảnh đ th  Office Tips www.mvps.org/skp ung c p các add-ins cho PowerPoint và nhiều tài li u tham khảo phong phú đặc bi t là cho o er oint.  The PowerPoint FAQ - PowerPoint Help www.pptfaq.com 5
  6. PowerPoint 2010 Giải đáp các câu hỏi liên quan tới PowerPoint mọi phiên bản.  PowerPoint Heaven - The Power to Animate http://pptheaven.mvps.org/ Bộ sưu tập các tr chơi slide giải trí đư c xây dựng trên o er oint và r t nhiều bài viết hướng dẫn s d ng chương trình này. 6
Đồng bộ tài khoản