Hướng dẫn sử dụng Visio 2010 part 30

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
144
lượt xem
83
download

Hướng dẫn sử dụng Visio 2010 part 30

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

LÀM VIỆC VỚI BẢN VẼ Chia sẻ sơ đồ MS Visio 2010 hỗ trợ bạn hai kiểu chia sẻ qua email và ứng dụng sharepoint. Với kiểu chia sẻ qua email,bạn có 4 tùy chọn:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng Visio 2010 part 30

  1. Visio 2010 LÀM VIỆC VỚI BẢN VẼ . Chia sẻ sơ đồ MS Visio 2010 hỗ trợ bạn hai kiểu chia sẻ qua email và ứng dụng sharepoint. Hình V-16.1 : hai kiểu chia sẻ trong MS Visio 2010 Với kiểu chia sẻ qua email,bạn có 4 tùy chọn:
  2. Visio 2010 Hình V-16.2 : kiểu chia sẻ qua email.  Attach a copy of this drawing to an e-mail : đính kèm bản sao chép của sơ đồ vào mail.  Create an e-mail that contains a link to this drawing : tạo một mail mới bao gồm nội dung và đường dẫn tới sơ đồ.  Attach a PDF copy of this drawing to an e-mail : đính kèm sơ đồ định dạng *.pdf vào mail.  Attach a XPS copy of this drawing to an e-mail: đính kèm sơ đồ định dạng *.xps vào mail. Với kiểu chia sẻ qua Shapoint có 2 tùy chọn:
  3. Visio 2010 Hình V-16.3 : kiểu chia sẻ qua ứng dụng Sharepoint  Drawing : giữ nguyên sơ đồ khi chia sẻ  Web Draawing : chia sẻ sơ đồ ở định dạng website. DỮ LIỆU. 1. Dữ liệu thông tin của mô hình. Với mỗi mô hình,bạn có thể xem được thông tin của mô hình đó.Ví dụ với mô hình phân cấp chức vụ,khi bạn click vào vị trí giám đốc,thông tin về giám đốc này sẽ cho bạn biết tên,tuổi,nơi làm việc,phòng làm việc…v…
  4. Visio 2010 Hinh VI-1.1 : dữ liệu thông tin mô hình. Dữ liệu mô hình chỉ được sử dụng ở những sơ đồ thực tế như sơ đồ phân cấp chức vụ,sơ đồ mạng máy tính,sơ đồ kiến trúc mặt bằng….ở sơ đồ cơ bản General sẽ không thể hiện bảng dữ liệu,nếu bạn muốn có thông tin dữ liệu thị phải tạo các đề mục . Mở mẫu chủ đề Business ,đưa mô hình vào bản vẽ.Click chuột phải vào mô hình và chọn Data Shape Data
  5. Visio 2010 Hình VI-1.2: mở bảng dữ liệu Lúc này sẽ xuất hiện bảng dữ liệu Shape Data.Tại đây bạn có thể nhập các thông tin về mô hình.
  6. Visio 2010 Hình VI-1.3 : nhập dữ liệu thông tin . Lưu ý : với mỗi mẫu chủ đề khác nhau ( Business,Network,Building….) thì các đề mục trong Shape Data sẽ phù hợp với chủ đề đó. Hình VI-1.4: bảng dữ liệu thông tin cho sơ đồ Network.
Đồng bộ tài khoản