Khi nào có thể cho bé dùng gối?

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
71
lượt xem
6
download

Khi nào có thể cho bé dùng gối?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mặc dù trong cửa hàng đồ dùng cho trẻ sơ sinh, gối luôn được bày bán với nhiều hình dạng, màu sắc rất xinh xắn, nhưng thực chất nó không được khuyên dùng cho trẻ dưới 2 tuổi. Trẻ có thể bị ngạt thở một cách dễ dàng khi sử dụng chúng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khi nào có thể cho bé dùng gối?

  1. Khi nào có th cho bé dùng g i? Tr quá nh không n m g i s an toàn hơn. M c dù trong c a hàng dùng cho tr sơ sinh, g i luôn ư c bày bán v i nhi u hình d ng, màu s c r t xinh x n, nhưng th c ch t nó không ư c khuyên dùng cho tr dư i 2 tu i. Tr có th b ng t th m t cách d dàng khi s d ng chúng.
  2. Th t v y, ch có ba m tr hay nghĩ chi c g i s làm cho con mình c m th y d ch u, ch th c ch t tr không h c n chúng. V i em bé m i sinh thì bé chưa bi t c m giác d ch u c a chi c g i như ngư i l n hay nghĩ. Nhi u kinh nghi m c a các bà m còn cho th y, tr sơ sinh n m g i không úng cách có th gây ra ch ng b p u, xương u b méo. Do lúc này, xương s c a bé còn r t m m, l i thư ng xuyên n m trên g i nên d dàng b bi n d ng. N u bé là a tr hay b nôn tr sau khi bú, b n cũng có th bé n m trên g i, nhưng ch nên h n ch trong kho ng th i gian sau khi bé bú no. V i tr l n hơn, 1 tu i ch ng h n, bé l i thư ng xuyên n m ch ch kh i g i trong êm, và vi c bé n m lên g i dư ng như là m t hành ng b t chư c ngư i l n mà thôi. N u b n mu n cho bé dùng g i, t t hơn h t là hãy i bé l n hơn, khi có th chuy n bé t cũi qua giư ng ho c khi bé ã bi t ph n v trư c m t vài nguy hi m nh . Nhưng
  3. n u b n v n mu n cho bé con c a mình m t chi c g i thì hãy l a cho bé m t cái nh , th p và không quá m m lún. Tuy t i không nh ng chi c g i b ng lông chim hay g i c a ngư i l n cho bé n m, nó v a sai quy cách, v a r t m m, có th gây d ng và cũng có th gây ng t th khi u tr lún vào g i trong lúc ng .
Đồng bộ tài khoản