intTypePromotion=1
ADSENSE

Lab 8: Tạo trang hiển thị chi tiết

Chia sẻ: Nong Mai Thang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

539
lượt xem
88
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu: Xây dựng trang web có sử dụng query string để hiển thị bản tin chi tiết. Sử dụng SqlDataSource để khai báo nguồn dữ liệu Liên kết giữa trang tóm tắt và trang hiển thị chi tiết o Sử dụng thuộc tính NavigateUrl trong hyperlink. Nội dung: Tiếp tục phát triển từ bài Lab 6 và Lab 7, trong phần này ta sẽ xây dựng trang gọi là bantin.aspx, Trong phần bài Lab 7 hiển thị phần tóm tắt cả các bản tin theo từng thể loại, mỗi bản tin khi user kích vào tiêu đề sẽ liên kết...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lab 8: Tạo trang hiển thị chi tiết

  1. Lập trình ASP.NET Khoa CNTT Lab 8: TẠO TRANG HIỂN THỊ CHI TIẾT Mục tiêu Xây dựng trang web có sử dụng query string để hiển thị bản tin chi tiết. Sử dụng SqlDataSource để khai báo nguồn dữ liệu Liên kết giữa trang tóm tắt và trang hiển thị chi tiết o Sử dụng thuộc tính NavigateUrl trong hyperlink Bài 8.1: Tạo trang chi tiết Nội dung: Tiếp tục phát triển từ bài Lab 6 và Lab 7, trong phần này ta sẽ xây dựng trang gọi là bantin.aspx, Trong phần bài Lab 7 hiển thị phần tóm tắt cả các bản tin theo từng thể loại, mỗi bản tin khi user kích vào tiêu đề sẽ liên kết đến trang hiển thị chi tiết. Phần bài Lab 8 này ta sẽ xây dựng trang chi tiết và liên kết với phần hiển thị tóm tắt. Hình: Giao diện trang bản tin chi tiết 1
  2. Lập trình ASP.NET Khoa CNTT Hư ng d n 1. Bước 1, mở lại project của bài lab 6, lab 7 buổi trước 2. Tạo trang web tên BanTin.aspx là trang nội dung, có sử dụng master page đã tạo của hôm trước. 3. Trong màn hình thiết kế của trang BanTin.aspx kéo thả SqlDataSource, sinh viên thiết kế chuỗi kết nối đến tương tự như các bài trước. Ở bước Configure the Select Statement, ta thực hiện theo mô tả sau Hình: Cấu hình câu Select, chọn điều kiện Where 2
  3. Lập trình ASP.NET Khoa CNTT Hình: Khai báo điều kiện truy vấn so sánh với tham số MaBanTin trong query string 4. Bước tiếp theo tạo một DataList chứa nội dung bản tin a. Kéo thả DataList vào vùng nội dung của trang BanTin.aspx b. Thiết lập DataSource đến SqlDataSource1 đã tạo trong bước trước c. Thiết kế lại DataList để hiển thị bản tin theo mẫu sau 3
  4. Lập trình ASP.NET Khoa CNTT Hình: Tổ chức các control để hiển thị chi tiết bản tin 5. Thực hiện DataBinding dữ liệu trong data source cho các control trong DataList. Sinh viên làm tương tự như trong bài tập Lab 7. 6. Thực hiện phần liên kết giữa trang tóm tắt tin và trang chi tiết. a. Mở lại trang GameOnline.aspx chọn phần edit template của DataList, chọn control hyperlink hiển thị tiêu đề. b. Khai báo thuộc tính NavigateUrl với Field binding: là MaBanTin và thuộc tính format như sau: bantin.aspx?MaBanTin={0}. Ý nghĩa tạo ra link đến trang bantin.aspx với tham số mã bản tin chính là mã bản tin mà user kích vào. Kết quả lúc này trên mỗi tiêu đề của bản tin tóm tắt, có hyperlink đến trang xem chi tiết, hyperlink này có tham số đi kèm là mã bản tin cần xem. 4
  5. Lập trình ASP.NET Khoa CNTT Hình: Các tiêu đề có chứa hyperlink đến trang xem tin chi tiết 7. Chạy và kiểm tra kết quả đạt được. Bài 8.2: 1. Sinh viên bổ sung các phần tương tự trên cho các trang tóm tắt theo chuyên mục khác: GamePC.aspx, GameConsole, GameMobile, GameESport. 2. Xây dựng lại hoàn chỉnh trang web tin tức game =oOo= 5
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2