intTypePromotion=1
ADSENSE

Lập trình iSO (Module 2) - TTTH ĐH KHTN

Chia sẻ: Hải Ke | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:143

71
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cùng nắm kiến thức trong slide bài giảng Lập trình iSO (Module 2) thông qua việc tìm hiểu nội dung các bài học sau: Bài 1 Tính kế thừa, Protocol & Delegate; Bài 2 Các kiểu dữ liệu cơ sở trong Objective-C; Bài 3 Vấn đề cấp phát và thu hồi bộ nhớ; Bài 4 Mô hình MVC; Bài 5 Các điều khiển lựa chọn và điều hướng; Bài 6 Dữ liệu dạng tập hợp nâng cao; Bài 7 Tạo và đọc ghi trên thư mục dự án; Bài 8 Xây dựng giao diện mới với các controller; Bài 9 Các điều khiển trạng thái và điều chỉnh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lập trình iSO (Module 2) - TTTH ĐH KHTN

 1. LẬP TRÌNH iOS Module 2  Click vào phụ lục để chuyển tới bài cần đọc Phụ lục Bài 1 Tính kế thừa, Protocol & Delegate ............................... 2 Bài 2 Các kiểu dữ liệu cơ sở trong Objective-C.................... 13 Bài 3 Vấn đề cấp phát và thu hồi bộ nhớ ............................ 27 Bài 4 Mô hình MVC .............................................................. 39 Bài 5 Các điều khiển lựa chọn và điều hướng ..................... 51 Bài 6 Dữ liệu dạng tập hợp nâng cao .................................. 70 Bài 7 Tạo và đọc ghi trên thư mục dự án ............................ 90 Bài 8 Xây dựng giao diện mới với các controller ............... 112 Bài 9 Các điều khiển trạng thái và điều chỉnh ................... 132
 2. Lập trình viên iOS – Module 2 – Tải về trọn bộ tại . Bài 1 Tính kế thừa, Protocol & Delegate Bản quyền © Trung Tâm Tin Học - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên | Xuất bản bởi ®Công GMC Trang 2
 3. Lập trình viên iOS – Module 2 – Tải về trọn bộ tại . Bản quyền © Trung Tâm Tin Học - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên | Xuất bản bởi ®Công GMC Trang 3
 4. Lập trình viên iOS – Module 2 – Tải về trọn bộ tại . Bản quyền © Trung Tâm Tin Học - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên | Xuất bản bởi ®Công GMC Trang 4
 5. Lập trình viên iOS – Module 2 – Tải về trọn bộ tại . Bản quyền © Trung Tâm Tin Học - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên | Xuất bản bởi ®Công GMC Trang 5
 6. Lập trình viên iOS – Module 2 – Tải về trọn bộ tại . Bản quyền © Trung Tâm Tin Học - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên | Xuất bản bởi ®Công GMC Trang 6
 7. Lập trình viên iOS – Module 2 – Tải về trọn bộ tại . Bản quyền © Trung Tâm Tin Học - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên | Xuất bản bởi ®Công GMC Trang 7
 8. Lập trình viên iOS – Module 2 – Tải về trọn bộ tại . Bản quyền © Trung Tâm Tin Học - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên | Xuất bản bởi ®Công GMC Trang 8
 9. Lập trình viên iOS – Module 2 – Tải về trọn bộ tại . Bản quyền © Trung Tâm Tin Học - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên | Xuất bản bởi ®Công GMC Trang 9
 10. Lập trình viên iOS – Module 2 – Tải về trọn bộ tại . Bản quyền © Trung Tâm Tin Học - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên | Xuất bản bởi ®Công GMC Trang 10
 11. Lập trình viên iOS – Module 2 – Tải về trọn bộ tại . Bản quyền © Trung Tâm Tin Học - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên | Xuất bản bởi ®Công GMC Trang 11
 12. Lập trình viên iOS – Module 2 – Tải về trọn bộ tại . Bản quyền © Trung Tâm Tin Học - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên | Xuất bản bởi ®Công GMC Trang 12
 13. Lập trình viên iOS – Module 2 – Tải về trọn bộ tại . Bài 2 Các kiểu dữ liệu cơ sở trong Objective-C Bản quyền © Trung Tâm Tin Học - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên | Xuất bản bởi ®Công GMC Trang 13
 14. Lập trình viên iOS – Module 2 – Tải về trọn bộ tại . Bản quyền © Trung Tâm Tin Học - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên | Xuất bản bởi ®Công GMC Trang 14
 15. Lập trình viên iOS – Module 2 – Tải về trọn bộ tại . Bản quyền © Trung Tâm Tin Học - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên | Xuất bản bởi ®Công GMC Trang 15
 16. Lập trình viên iOS – Module 2 – Tải về trọn bộ tại . Bản quyền © Trung Tâm Tin Học - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên | Xuất bản bởi ®Công GMC Trang 16
 17. Lập trình viên iOS – Module 2 – Tải về trọn bộ tại . Bản quyền © Trung Tâm Tin Học - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên | Xuất bản bởi ®Công GMC Trang 17
 18. Lập trình viên iOS – Module 2 – Tải về trọn bộ tại . Bản quyền © Trung Tâm Tin Học - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên | Xuất bản bởi ®Công GMC Trang 18
 19. Lập trình viên iOS – Module 2 – Tải về trọn bộ tại . Bản quyền © Trung Tâm Tin Học - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên | Xuất bản bởi ®Công GMC Trang 19
 20. Lập trình viên iOS – Module 2 – Tải về trọn bộ tại . Bản quyền © Trung Tâm Tin Học - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên | Xuất bản bởi ®Công GMC Trang 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2