intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Lê Thạch

Chia sẻ: Tran Vu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

116
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lê Thạch (?-1421) là tướng tham gia cuộc khởi nghĩa Lam Sơn trong lịch sử Việt Nam, người Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa, Việt Nam. Sưu tầm từ Internet

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lê Thạch

  1. Lê Thạch Lê Thạch (?-1421) là tướng tham gia cuộc khởi nghĩa Lam Sơn trong lịch sử Việt Nam, người Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa, Việt Nam. Tiểu sử Lê Thạch là con của Lê Học – anh cả Lê Lợi, tức là cháu gọi Lê Lợi bằng chú. Khi Lê Lợi còn nhỏ được anh nuôi dạy nên sau này lúc Lê Học mất, Lê Lợi nuôi Lê Thạch, thương yêu như con. Theo Đại Việt thông sử, Lê Thạch là người nhân ái, ham đọc sách, dũng lược hơn người, khéo nuôi sĩ tốt. Tướng tiên phong của quân Lam Sơn Lê Thạch theo Lê Lợi khởi nghĩa ở Lam Sơn từ buổi đầu. Do Lê Thạch trẻ trung và có lòng dũng cảm, Lê Lợi thường sai ông làm tiên phong, đánh thắng quân Minh nhiều trận. Năm 1418, tướng Minh là Mã Kỳ mang quân vây đánh Lam Sơn, Lê Lợi rút về Lạc Thuỷ đặt phục binh để chờ địch. Khi quân Mã Kỳ tiến đến, Lê Thạch và Lê Ngân xông lên trước đón đánh, chém được hơn 3000 quân địch, thu được nhiều chiến lợi phẩm. Sau đó, ông theo Lê Lợi về Mường Thú đánh trại Nga Lạc, rồi lại tiến đến trại A Đả, đánh nhau với quân Minh ở Mỹ Canh, bắt được tướng giặc là Nguyễn Sao và chém hơn 300 quân địch. Mùa đông năm 1421, tướng Minh là Trần Trí kéo quân đến đánh Ba Lẫm ải Kình Lộng. Trần Trí mở đường núi tiến lên, Lê Lợi đặt phục binh, sai Lê Thạch đi đầu đánh tan quân Minh ở Úng Ải. Do lập được công, Lê Thạch được phong làm thứ thủ quân thiết đột, tước Lương Nghĩa hầu. Tử chiến với Ai Lao Vua Ai Lao ban đầu hợp tác với quân Lam Sơn đánh quân Minh, nhưng sau nghe theo sự xúi giục của quân Minh, bèn mang 3 vạn quân đến giúp quân Minh đánh quân Lam Sơn. Vua Ai Lao nói dối là đến giúp đánh quân Minh như trước. Khi quân Ai Lao tiến đến, quân Lam Sơn không kịp phòng bị, bị quân Ai Lao đánh úp vào trại. Lê Lợi thân ra đốc chiến. Lê Thạch dũng cảm đi đầu, quân Lam Sơn chém hơn 1 vạn địch. Quân Ai Lao thua to, bỏ chạy, quân Lam Sơn đuổi theo suốt 4 ngày đêm, đến tận sào huyệt của địch. Tù trưởng bản địa là Man Sát xin cầu hoà, Lê Lợi biết là quân địch trá hàng để hoãn binh nên không cho. Các tướng Lam Sơn cho rằng quân sĩ đánh trận mấy ngày, đã mỏi mệt, nên cho nghỉ. Lê Thạch vì ham lập công giết địch, không nghe theo các tướng, tự mình dẫn quân xông lên trước, bất ngờ bị trúng tên bắn ngầm của địch và tử trận. Truy tặng Được tin ông tử trận, Lê Lợi rất thương xót. Năm 1428 khi khởi nghĩa thắng lợi, ông được truy tặng làm “Nhập nội kiểm hiệu thái uý Bình chương quân quốc trọng sự”, lại phong là Trung Vũ đại vương và thờ phối ở tẩm miếu. Năm 1440, Lê Thái Tông truy tặng ông làm Lương quận Trung Vũ vương.
  2. Năm 1454, Lê Nhân Tông gia tặng ông làm Quận công Trung dũng Anh nghị Chân Hiến đại vương. Tới năm 1487, Lê Thánh Tông truy tặng ông làm Lương quốc công, thuỵ là Chân Hiến Túc vương. Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2