intTypePromotion=1
ADSENSE

Lí thuyết và suy luận trong mạch điện xoay chiều

Chia sẻ: Nguyen Van Duc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

462
lượt xem
198
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo bài tập Vật lý chuyên đề Lí thuyết và suy luận trong mạch điện xoay chiều

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lí thuyết và suy luận trong mạch điện xoay chiều

  1. Tài liệu khóa học Luyện kĩ năng trắc nghiệm Vật lí LÍ THUYẾT VÀ SUY LUẬN TRONG MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU Câu 1. Điều nào sau đây là đúng khi nói về cường độ dòng điện và hiệu điện thế tức thời: A. Giá trị trung bình của dòng điện xoay chiều trong một chu kỳ bằng không. B. Có thể sử dụng Ampe kế, Vôn kế khung quay để đo cường độ hay hiệu điện thế tức thời. C. Mọi tác dụng của dòng điện xoay chiều đều giống dòng điện không đổi. D. Mọi điểm trên đoạn mạch không phân nhánh có cường độ dòng điện như nhau vì hạt mang điện chuyển động với vận tốc ánh sáng (cỡ 3.108 m/s). Câu 2. Dòng điện xoay chiều có i = 2cos(314t + π/4) (A; s). Tìm phát biểu sai. A. Cường độ cực đại là 2 A B. Tần số dòng điện là 50 Hz C. Cường độ hiệu dụng là 2 2 A D. Chu kì dòng điện là 0,02 s Câu 3. Chọn câu đúng trong các câu sau: A. Dòng điện có cường độ biến đổi tuần hoàn theo thời gian là dòng điện xoay chiều. B. Dòng điện có chiều thay đổi theo thời gian là dòng điện xoay chiều. C. Dòng điện có cường độ biến đổi điều hoà theo thời gian là dòng điện xoay chiều. D. Dòng điện và hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch xoay chiều luôn luôn lệch pha nhau. Câu 4. Hiệu điện thế ở hai đầu mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở thuần u = U 0cos(ω t + π /2) V. Biểu thức cường độ dòng điện qua đoạn mạch trên là biểu thức nào sau đây? A. i = I0cos(ω t + π /2) (A). B. i = I0cos(ω t - π /2) (A). C. i = I0cosω t (A). D. i = I0cos(ω t + π /4) (A). Câu 5. Một đoạn mạch xoay chiều gồm một điện trở thuần R = 100 Ω mắc giữa hai điểm có hiệu điện thế u = 200 2 cos (100πt - π /4) (V). Biểu thức tức thời cường độ dòng điện qua mạch là: A. i = 2 2 cos(100πt - π /4) (A) B. i = 2cos(100πt - π /4) (A) C. i = 2cos100πt + π /4) (A) D. i = 2 2 cos(100πt + π /4) (A) Câu 6. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hiệu điện thế dao động điều hoà? A. Hiệu điện thế dao động điều hoà là hiệu điện thế biến thiên điều hoà theo thời gian. B. Hiệu điện thế dao động điều hoà ở hai đầu khung dây có tần số góc đúng bằng vận tốc góc của khung dây đó khi nó quay trong từ trường. C. Biểu thức hiệu điện thế dao động điều hoà có dạng u = Uocos(ωt + φ). D. A , B và C đều đúng. Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Trang 1
  2. Tài liệu khóa học Luyện kĩ năng trắc nghiệm Vật lí Câu 7. Nguyên tắc tạo dòng điện xoay chiều dựa trên: A. Hiện tượng tự cảm. B. Hiện tượng cảm ứng điện từ. C. Từ trường quay. D. Hiện tượng quang điện. Câu 8. Trong đoạn mạch xoay chiều chỉ có điện trở thuần thì hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch cùng ........... với cường độ dòng điện. Trong các cụm từ sau đây, cụm từ nào là thích hợp để khi điền vào chỗ trống thành câu đúng nghĩa vật lí . A. Tần số. B. Pha. C. Chu kì. D. A hoặc B hoặc C đều đúng. Câu 9. Một thiết bị điện xoay chiều có các giá trị định mức ghi trên thiết bị là 110 V. Thiết bị đó phải chịu được hiệu điện thế tối thiểu là: A. 220 2 V. B. 220 V. C. 110 2 V. D. 110 V. Câu 10. I) Có thể đo cường độ dòng điện hiệu dụng bằng Ampe kế nhiệt vì II) Về phương diện tác dụng nhiệt, dòng điện xoay chiều tương đương dòng điện không đổi. A. Phát biểu I đúng. Phát biểu II đúng. Hai phát biểu có tương quan. B. Phát biểu I đúng. Phát biểu II đúng. Hai phát biểu không có tương quan. C. Phát biểu I đúng. Phát biểu II sai. D. Phát biểu I sai. Phát biểu II đúng. Câu 11. Đoạn mạch xoay chiều chỉ có tụ điện C, phát biểu nào sau đây đúng: A. u sớm pha π/2 so với i. B. Dung kháng của tụ tỉ lệ với tần số dòng điện. C. U = Cω I. D. Tụ điện cho dòng điện xoay chiều đi qua vì có sự nạp và phóng điện liên tục của tụ điện. Câu 12. Đoạn mạch xoay chiều chỉ có cuộn dây thuần cảm, phát biểu nào sau đây là đúng: A. i trễ pha π/2 so với u. B. U = Lω I. C. Do hiện tượng tự cảm nên trong cuộn dây có điện trở phụ gọi là cảm kháng. D. Tất cả các phát biểu trên đều đúng. Câu 13. Một đèn ống có chấn lưu ghi 220 V – 50 Hz. Điều nào sau đây đúng: A. Đèn sáng hơn nếu mắc vào đèn mạng điện 220 V – 60 Hz. B. Đèn tối hơn nếu mắc đèn vào mạng điện 220 V – 60 Hz. C. Đèn sáng bình thường khi mắc đèn vào nguồn điện không đổi có U = 200V. D. Tất cả các phát biểu trên đều đúng. Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Trang 2
  3. Tài liệu khóa học Luyện kĩ năng trắc nghiệm Vật lí Câu 14. Ảnh hưởng của tụ điện C trong mạch điện không đổi và trong mạch điện xoay chiều. Phát biểu nào sau đây sai: A. Dòng điện không đổi không đi qua được đoạn mạch có chứa tụ điện. B. Với mạch xoay chiều, hiệu điện thế hai đầu tụ trễ pha π/2 so với i. C. Khi C có giá trị rất lớn dòng điện xoay chiều qua tụ dễ dàng. D. Ba nhận định trên sai. Câu 15. Để làm tăng dung kháng của một tụ điện phẳng có điện môi là không khí thì phải: A. Tăng tần số của hiệu điện thế đặt vào hai bản tụ điện. B. Tăng khoảng cách giữa hai bản tụ điện. C. Giảm hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai bản tụ điện. D. Đưa thêm bản điện môi vào trong lòng tụ điện. Câu 16. Phát biểu nào sau đây đúng đối với cuộn cảm? A. Cuộn cảm có tác dụng cản trở dòng điện xoay chiều, không có tác dụng cản trở dòng điện một chiều. B. Cảm kháng của cuộn cảm thuần tỉ lệ nghịch với chu kỳ dòng điện xoay chiều. C. Hiệu điện thế ở hai đầu cuộn cảm thuần cùng pha với cường độ dòng điện. D. Cường độ dòng điện qua cuộn cảm tỉ lệ với tần số dòng điện Câu 17. Hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong đoạn mạch chỉ có cuộn dây thuần cảm có dạng u = U0cos(ω t + α) và i = I0cos(ω t - π /4). I0 và α có giá trị nào sau đây? U0 A. I0 = U0Lω ; α = π /4 rad. π B. I0 = ; α = π /4 rad. Lω U0 C. I0 = ; α = π /2 rad. D. I0 = U0Lω ; α = - π /2 rad. Lω Câu 18. Hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong đoạn mạch chỉ có tụ điện có dạng u = U0cos(ω t + π /4) và i = I0cos(ω t + α). I0 và α có giá trị nào sau đây: U0 A. I0 = ; α = 3 π /4 rad. B. I0 =U0Cω ; α = - π /2 rad. Cω U0 C. I0 = U0Cω ; α = 3 π /4 rad. D. I0 = ; α = - π /2 rad. Cω Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Trang 3
  4. Tài liệu khóa học Luyện kĩ năng trắc nghiệm Vật lí Câu 19. Dòng điện xoay chiều i = I0cos(ω t + π /4) qua cuộn dây thuần cảm L. Hiệu điện thế giữa 2 đầu cuộn dây là u = U0cos(ω t + ϕ). U0 và ϕ có các giá trị nào sau đây? Lϖ A. U0 = ; ϕ = π /2 rad. B. U0 = Lω I0; ϕ = 3 π /4 rad. I0 I0 C. U0 = ; ϕ = 3 π /4 rad. D. U0 = Lω I0; ϕ = - π /4 rad. Lϖ Câu 20. Công thức nào sau đây không đúng đối với mạch RLC mắc nối tiếp? A. U= UR+ UL +UC B. u= uR+ uL +uC C. U = U R + U L + U C D. U = U R + (U L − U C ) 2 2 Câu 21. Chọn câu sai. Đối với đoạn mạch RLC mắc nối tiếp ta luôn thấy: A. độ tự cảm L tăng thì tổng trở của đoạn mạch tăng. B. điện trở R tăng thì tổng trở của đoạn mạch tăng. C. cảm kháng bằng dung kháng thì tổng trở của đoạn mạch bằng điện trở R. D. điện dung C của đoạn mạch tăng thì dung kháng của đoạn mạch giảm. Câu 22. Một đoạn mạch gồm một điện trở thuần R nối tiếp với một tụ điện có điện dung C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều u = Uosinωt. Cường độ hiệu dụng của dòng điện qua mạch được xác định bằng hiệu thức nào sau đây: U Uo A. I = B. I= R +ω C 2 2 2 2 R 2 + ω 2C 2 Uo Uo C. I = D. I = 1 2R 2 + ω 2C 2 2 R2 + ω C2 2 Câu 23. Điều nào sau đây là đúng khi nói về đoạn mạch điện xoay chiều có điện trở thuần mắc nối tiếp với cuộn dây thuần cảm kháng. R 2 + ( ωL ) 2 A. Tổng trở của đoạn mạch tính bởi Z = . B. Dòng điện nhanh pha hơn so với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch. C. Điện năng tiêu hao trên cả điện trở lẫn cuộn dây. D. Hiệu điện thế tức thời qua điện trở và qua cuộn dây là như nhau. Câu 24. Một đoạn mạch điện RLC mắc nối tiếp, trong đó UoL = U0C/2. So với cường độ dòng điện i thì hiệu điện thế tức thời hai đầu đoạn mạch: A. sớm pha. B. vuông pha. C. trễ pha. D. cùng pha. Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Trang 4
  5. Tài liệu khóa học Luyện kĩ năng trắc nghiệm Vật lí Câu 25. Số đo của vôn kế xoay chiều chỉ A. giá trị tức thời của hiệu điện thế xoay chiều. B. giá trị trung bình của hiệu điện thế xoay chiều. C. giá trị cực đại của hiệu điện thế xoay chiều. D. giá trị hiệu dụng của hiệu điện thế xoay chiều. Câu 26. Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp, độ lệch pha giữa hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R và hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là ϕ = - π/3. Chọn kết luận đúng. A. mạch có tính dung kháng. B. mạch có tính cảm kháng. C. mạch có tính trở kháng. D. mạch cộng hưởng điện. Câu 27. Nếu đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện thì: A. dòng điện tức thời nhanh pha hơn hiệu điện thế tức thời một lượng π/2. B. cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch tỉ lệ thuận với điện dung của tụ. C. công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng 0. D. cả A, B và C đều đúng. Câu 28. Cho dòng điện xoay chiều i = I0sinω t chạy qua mạch gồm R và cuộn dây thuần cảm L mắc nối tiếp. Kết luận nào sau đây là đúng? A. uL sớm pha hơn uR một góc π/2 B. u L cùng pha với u giữa hai đầu đoạn mạch. C. u giữa hai đầu đoạn mạch chậm pha hơn i. D. uL chậm pha so với i một góc π/2. Câu 29. Một mạch điện có 3 phần tử mắc nối tiếp là điện trở R, tụ điện C và cuộn dây thuần cảm L. Mạch có cộng hưởng điện. Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu của cuộn dây thuần cảm bằng hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu của phần tử nào. A. Điện trở R B. Tụ điện C C. Điện trở R và tụ C D. Toàn mạch điện. Câu 30. Đặt một hiệu điện thế xoay chiều u = U0sinω t vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện C. Gọi U là hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch; i, I0, I lần lượt là giá trị tức thời, giá trị cực đại và giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện trong mạch. Hệ thức liên lạc nào sau đây đúng? u 2 i2 u 2 i2 u 2 i2 U I A. − 2 = 1. B. 2 + 2 = 1 . C. + 2 = 1 . D. + =1. 2 U 0 I0 U 0 I0 U2 I U 0 I0 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Trang 5
  6. Tài liệu khóa học Luyện kĩ năng trắc nghiệm Vật lí Câu 31: Đối với đoạn mạch R và C ghép nối tiếp thì: A. Cường độ dòng điện luôn luôn nhanh pha hơn hiệu điện thế. B. Cường độ dòng điện nhanh pha hơn hiệu điện thế một góc π/2. C. Cường độ dòng điện cùng pha với hiệu điện thế. D. Cường độ dòng điện trễ pha hơn hiệu điện thế một góc π/4 Câu 32: Một đoạn mạch gồm ba thành phần R, L, C có dòng điện xoay chiều i = I 0 sin ωt chạy qua, những phần tử nào không tiêu thụ điện năng? A. R và C B. L và C C. L và R D. Chỉ có L. Câu 33: Chọn câu sai trong các câu sau: Một đoạn mạch có ba thành phần R, L, C mắc nối tiếp nhau, mắc vào hiệu điện thế xoay chiều u = U 0 sin ωt khi có cộng hưởng thì: 1 2 A. LCω 2 = 1 B. R = R 2 + ( Lω − ) Cω U0 C. i = I 0 sin ωt và I 0 = D. U R = UC R Câu 34: Một đoạn mạch gồm R, L, C mắc nối tiếp trong đó có Z L > Z C . So với dòng điện, hiệu điện thế hai đầu mạch sẽ: A. Cùng pha B. Chậm pha C. Nhanh pha D. Lệch pha π/2 rad Câu 35: Tác dụng của cuộn cảm đối với dòng điện xoay chiều: A. Cản trở dòng điện, dòng điện có tần số càng lớn càng bị cản trở. B. Cản trở dòng điện, dòng điện có tần số càng nhỏ bị cản trở càng nhiều. C. Cản trở dòng điện, cuộn cảm có độ tụ cảm càng bé thì cản trở dòng điện càng nhiều. D. Cản trở dòng điện, dòng điện có tần số càng lớn thì ít bị cản trở. Câu 36: Một đoạn mạch không phân nhánh có dòng điện sớm pha hơn hiệu điện thế một góc nhỏ hơn π/2. Kết luận nào sau đây là đúng: A. Trong đoạn mạch không thể có cuộn cảm. B. Trong đoạn mạch không thể có điện trở thuần C. Hệ số công suất của mạch bằng 1 D. Hệ số công suất của mạch nhỏ hơn 1 Câu 37: Trong đoạn mạch RLC nối tiếp đang xảy ra cộng hưởng. Tăng dần tần số của dòng điện và giữ nguyên các thông số khác của mạch, kết luận nào sau đây không đúng? A. Cường độ hiệu dụng của dòng điện giảm B. Hệ số công suất của đoạn mạch giảm. Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Trang 6
  7. Tài liệu khóa học Luyện kĩ năng trắc nghiệm Vật lí C. Hiệu điện thế hiệu dụng trên tụ điện tăng. D.Hiệu điện thế hiệu dụng trên điện trở giảm. π Câu 38. Một dòng điện xoay chiều có cường độ i = 2 2 cos(100 π t+ ) (A) thì trong 1 s 2 dòng điện đổi chiều: A. 100 lần. B. 50 lần. C. 25 lần. D. 2 lần. Câu 39. Cho dòng điện xoay chiều hình sin qua mạch điện chỉ có điện trở thuần thì điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở: A. chậm pha đối với dòng điện. B. nhanh pha với dòng điện. π C. cùng pha với dòng điện. D. lệch pha đối với dòng điện . 2 Câu 40. Một đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Biết UOL = 1/2 UOC. So với điện áp u ở hai đầu đoạn mạch, cường độ dòng điện i qua mạch sẽ A. cùng pha. B. sớm pha. C. trễ pha. D. vuông pha. Câu 41. Chọn câu phát biểu sai. Dung kháng của tụ điện: A. tỉ lệ thuận với chu kì của dòng điện xoay chiều qua nó. B. tỉ lệ thuận với điện dung của tụ. C. tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện xoay chiều qua nó. D. tỉ lệ thuận với điện áp xoay chiều áp vào nó. Câu 42. Mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây có điện trở thuần r và độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C ghép nối tiếp nhau. Tổng trở của đoạn mạch được tính theo biểu thức A. Z = R 2 + ( Z L − Z C ) 2 ( B. Z = R 2 + Z L − Z C 2 2 ) C. Z = ( R + r) 2 + ( Z L − ZC ) 2 D. Z = (R 2 ) + r2 + ( Z L − ZC ) 2 Câu 43. Nếu dòng điện xoay chiều chạy qua một cuộn dây chậm pha hơn điện áp ở hai đầu của nó một góc π/4 thì chứng tỏ cuộn dây: A. chỉ có cảm kháng. B. có cảm kháng lớn hơn điện trở hoạt động. C. có cảm kháng bằng với điện trở hoạt động. D. có cảm kháng nhỏ hơn điện trở hoạt động. Câu 44. Với mạch điện xoay chiều chỉ chứa tụ C và cuộn cảm L thì: Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Trang 7
  8. Tài liệu khóa học Luyện kĩ năng trắc nghiệm Vật lí A. i và u luôn vuông pha với nhau. B. i và u luôn ngược pha. C. i luôn sớm pha hơn u góc π/2. D. u và i luôn lệch pha góc π/4. Câu 45. Khi mắc nối tiếp một đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh gồm R, L và C vào một điện áp xoay chiều U, nếu ZL = ZC thì khi đó: A. UR = UL B. UR = U C. UR = UC D. UR = 0 Câu 46. Kết luận nào dưới đây là sai khi nói về hệ số công suất cosφ của một mạch điện xoay chiều ? A. Mạch R, L nối tiếp: cosφ > 0 B. Mạch R, C nối tiếp: cosφ < 0 C. Mạch L, C nối tiếp: cosφ = 0 D. Mạch chỉ có R: cosφ = 1 Câu 47. Dòng điện xoay chiều có tần số góc ω qua đoạn mạch gồm một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và một tụ điện có điện dung C nối tiếp. Điện áp ở hai đầu đoạn mạch sớm pha hơn cường độ dòng điện. Vậy ta có thể kết luận rằng: A. LCω > 1 B. LCω2 > 1 C. LCω < 1 D. LCω2 < 1 Câu 48: Chọn câu đúng trong các câu sau: Dòng điện xoay chiều là dòng điện có: A. Cường độ biến đổi tuần hoàn theo thời gian. B. Chiều luôn luôn thay đổi theo thời gian. C. Cường độ biến đổi điều hòa theo thời gian. D. Pha dao động luôn lệch pha với điện áp. Câu 49: Chọn câu đúng. Đối với đoạn mạch R và C ghép nối tiếp thì: A. Cường độ dòng điện luôn luôn nhanh pha hơn điện áp. π B. Cường độ dòng điện nhanh pha hơn điện áp một góc . 2 C. Cường độ dòng điện cùng pha với điện áp. π D. Cường độ dòng điện trễ pha hơn điện áp một góc . 4 Câu 50: Điện áp và cường độ dòng điện trong đoạn mạch chỉ có cuộn dây thuần cảm có π dạng u = U0cos( ωt + ). và i = I0cos( ωt + ϕ ). U0 và ϕ có giá trị nào sau đây? 6 ZL π π A. U0 = ; ϕ =- B. U0 = ZLI0 ; ϕ = - I0 3 3 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Trang 8
  9. Tài liệu khóa học Luyện kĩ năng trắc nghiệm Vật lí ZL π π C. U0 = ; ϕ =+ D. U0 = ZLI0 ; ϕ = + I0 3 3 Câu 51: Trong mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp, phát biểu nào sau đây là đúng? Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch: A. có thể nhỏ hơn điện áp hiệu dụng trên mỗi phần tử. B. không thể nhỏ hơn điện áp hiệu dụng trên điện trở thuần R. C. luôn nhanh pha hơn cường độ dòng điện trong đoạn mạch. D. luôn lớn hơn điện áp hiệu dụng trên mỗi phần tử. Câu 52: Trong mạch RLC mắc nối tiếp độ lệch pha giữa dòng điện và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch phụ thuộc vào: A.Cường độ hiệu dụng trong mạch. B. Điện áp hiệu dụng trong mạch. C. Cách chọn gốc tính thời gian. D.Tính chất của đoạn mạch Giáo viên:Phạm Trung Dũng Nguồn: Hocmai.vn Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Trang 9
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2