Luận văn báo cáo: Báo cáo chuyên đề địa chỉ IPv4, địa chỉ IPv6

Chia sẻ: Nguyen Minh Khang Khang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:22

1
943
lượt xem
304
download

Luận văn báo cáo: Báo cáo chuyên đề địa chỉ IPv4, địa chỉ IPv6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngày nay, một liên mạng có thể lớn đến mức một giao thức định tuyến không thể xử lý công việc cập nhập các bảng định tuyến của tất cả các bộ định tuyến. Vì lý do này, liên mạng được chia thành nhiều hệ thống tự trị ( AS- Autonomous System). Hệ thống tự trị là một nhóm các mạng và bộ định tuyến có chung chính sách quản trị.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn báo cáo: Báo cáo chuyên đề địa chỉ IPv4, địa chỉ IPv6

 1. ĐỊA CHỈ IPv4/ IPv6 SV: Phạm Hoàng Đức- A06734 GVHD: Hoàng Trọng Minh Luận Văn Báo Cáo Báo cáo chuyên đề Địa chỉ IPv4 Địa chỉ IPv6 1
 2. ĐỊA CHỈ IPv4/ IPv6 SV: Phạm Hoàng Đức- A06734 GVHD: Hoàng Trọng Minh MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU ...........................................................................................................4 THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT ............................................................................5 Chương 1: CẤU TRÚC ĐỊA CHỈ IPv4. ..................................................................6 1.1. Cấu trúc địa chỉ IP. ............................................................................................6 1.1.1. Thành phần và khuôn dạng của địa chỉ IP. ....................................................... 6 1.1.2. Đánh địa chỉ IP. ................................................................................................. 7 1.1.3. Địa chỉ mạng con và mặt nạ mạng con. .......................................................... 10 1.1.3.1. Phương pháp phân chia địa chỉ mạng con .................................................. 10 1.1.3.2. Một số địa chỉ đặc biệt ................................................................................. 11 1.2. Khuôn dạng của gói tin IP. ............................................................................ 12 1.3. Giải pháp định tuyến theo địa chỉ IP. ............................................................ 15 1.3.1. Các phần tử cơ bản của một hệ thống định tuyến. .......................................... 15 1.3.2. Xử lý gói tin ở bộ định tuyến. ......................................................................... 16 1.3.3. Xử lý gói tin khi tới đích. ................................................................................ 17 1.3.4. Định tuyến trên mạng Internet (IP Routing). .................................................. 17 1.4. Kết luận............................................................................................................ 18 Chương 2: CẤU TRÚC ĐỊA CHỈ IPv6. ............................................................... 20 2.1. Đặc điểm của IPv6. ......................................................................................... 20 2.1.1. Kiểu định dạng tiêu đề mới. ............................................................................ 20 2.1.2. Không gian địa chỉ mở rộng. ........................................................................... 20 2.1.3. Cơ sở hạ tầng định tuyến và đánh địa chỉ phân cấp và hiệu quả. ................... 21 2.1.4. Cấu hình địa chỉ Stateful và Stateless. ............................................................ 21 2.1.5. Bảo mật. .......................................................................................................... 21 2.1.6. Hỗ trợ tốt hơn cho QoS. .................................................................................. 21 2.1.7. Giao thức mới cho sự tương tác Node láng giềng........................................... 21 2
 3. ĐỊA CHỈ IPv4/ IPv6 SV: Phạm Hoàng Đức- A06734 GVHD: Hoàng Trọng Minh 2.1.8. Có khả năng mở rộng. ..................................................................................... 22 2.2. Sự khác biệt giữa IPv4 và IPv6. ..................................................................... 22 2.3. Đánh địa chỉ IPv6. .......................................................................................... 23 2.3.1. Không gian địa chỉ IPv6. ................................................................................. 23 2.3.2. Cú pháp địa chỉ IPv6. ...................................................................................... 24 2.3.3. Prefix của IPv6. ............................................................................................... 25 2.3.4. Các dạng địa chỉ IPv6. .................................................................................... 25 2.3.5. Sự tương thích địa chỉ. .................................................................................... 30 2.3.6. Địa chỉ IPv4 và sự tương đương IPv6 ............................................................. 32 2.4. Khuôn dạng của gói tin IPv6.......................................................................... 33 2.4.1. Khuôn dạng gói tin IPv6. ................................................................................ 33 2.4.2. So sánh khuôn dạng IPv4 và IPv6................................................................... 34 2.4.3. Các tiêu đề mở rộng của IPv6. ........................................................................ 35 2.5. Kết Luận. ......................................................................................................... 36 Chương 3: TRIỂN KHAI MẠNG IPv6 ................................................................ 37 3.1. Triển khai mạng IPv6 trên nền IPv4. ............................................................ 37 3.1.1. Các vấn đề chung. ........................................................................................... 37 3.1.2. Mục đích. ......................................................................................................... 37 3.2. Các cơ chế chuyển đổi. ................................................................................... 38 3.2.1. Lớp IP song song ( Dual IP layer)................................................................... 39 3.2.2. Đường hầm IPv6 qua IPv4. ............................................................................. 40 3.2.3. 6to4. ................................................................................................................. 42 3.3. Kết Luận .......................................................................................................... 43 KẾT LUẬN ............................................................................................................. 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................................... 45 3
 4. ĐỊA CHỈ IPv4/ IPv6 SV: Phạm Hoàng Đức- A06734 GVHD: Hoàng Trọng Minh LỜI NÓI ĐẦU Như chúng ta đã biết Internet là một mạng máy tính toàn cầu, do hàng nghìn mạng máy tính từ khắp mọi nơi nối lại tạo nên. Trên đó ta có thể tìm hiểu mọi thứ từ văn học, nghệ thuật, lịch sử, khoa học, v..v... Đã khi nào chúng ta tự hỏi vì sao ta chỉ cần ngồi nhà “ click chuột” là có thể tìm thấy mọi thứ, các tài liệu đấy từ đâu ra và làm thế nào ta có thể liên kết được với chúng. Câu trả lời thật đơn giản, mỗi một trang web chứa thông tin đều có một địa chỉ Internet để các trang web khác có thể tìm đến chúng. Vậy địa chỉ Internet là gì? Cấu trúc ra sao và nó làm việc thế nào? Các mạng máy tính dù nhỏ dù to khi nối vào Internet đều bình đẳng với nhau. Do cách tổ chức như vậy nên trên Internet có cấu trúc địa chỉ, cách đánh địa chỉ đặc biệt. Mỗi khách hàng hay một máy chủ (Host) hoặc Bộ định tuyến đều có một địa chỉ Internet duy nhất mà không được phép trùng với bất kì ai. Do vậy mà địa chỉ Internet thực sự là một tài nguyên. Để địa chỉ không được trùng nhau cần phải có một cấu trúc địa chỉ đặc biệt quản lý thống nhất và một tổ chức Internet gọi là Trung tâm thông tin mạng Internet- Network Information Center (NIC) chủ trì phân phối, NIC chỉ phân địa chỉ mạng (Net ID) còn địa chỉ máy chủ trên mạng đó (Host ID) do các tổ chức quản lý Internet của từng quốc gia phân phối. Trong bài tiểu luận này đề cập đến một số vấn đề cần nghiên cứu: địa chỉ IPv4/IPv6, cấu trúc, phương pháp đánh địa chỉ, cách thức sử dụng trên Internet. Cách thức và các vấn đề triển khai IPv6 - IPv4 như thế nào. Bố cục bài tiểu luận được chia ra làm 3 chương: Chương 1: Cấu trúc địa chỉ IPv4. Chương 2: Cấu trúc địa chỉ IPv6. Chương 3: Triển khai mạng IPv6. 4
 5. ĐỊA CHỈ IPv4/ IPv6 SV: Phạm Hoàng Đức- A06734 GVHD: Hoàng Trọng Minh THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT Viết tắt Chú giải tiếng Anh Chú giải tiếng Việt DNS Domain Name System Hệ thống tên miền. DHCP Dynamic Host Configuration Protocol Giao thức cấu hình địa chỉ động. ARP Address Resolution Protocol Giao thức phân giải địa chỉ. ICMP Internet Control Message Protocol Giao thức thông điệp điều khiển. IGMP Internet Group Management Protocol Giao thức Internet để các host kết nối, hủy kết nối từ các nhóm multicast. IPSec IP Security Một công nghệ cung cấp bảo mật. MTU Maximum Transmission Unit Đơn vị truyền tối đa. QoS Quality of Service Chất lượng dịch vụ. TCP/IP Transmission Control Protocol/IP Giao thức dùng cho quá trình truyền và sửa lỗi đối với các d liệu. IPv4 Internet Protocol Version 4 Phiên bản 4 của giao thức Internet. IPv6 Internet Protocol Version 6 Phiên bản 6 của giao thức Internet. Tunnel Đường hầm. RFC Request For Comments Tài liệu chuẩn cho Internet 6Bone Mạng thử nghiệm về IPv6. BGP Border Gateway Protocol Giao thức cổng biên NAT Network Address Translation Công nghệ thay thế địa chỉ ISP Internet Service Provider Cung cấp dịch vụ Internet 5
 6. ĐỊA CHỈ IPv4/ IPv6 SV: Phạm Hoàng Đức- A06734 GVHD: Hoàng Trọng Minh Chương 1: CẤU TRÚC ĐỊA CHỈ IPv4. 1.1. Cấu trúc địa chỉ IP. 1.1.1. Thành phần và khuôn dạng của địa chỉ IP. Địa chỉ IP đang được sử dụng hiện tại ( IPv4) có 32 bit chia thành 4 Octet ( mỗi Octet có 8 bit tương đương 1 byte), cách đếm đều từ trái qua phải từ bit 1 cho đến bit 32. Các Octet cách biệt nhau bằng một dấu chấm (.). Hình 1.1: Khuôn dạng tiêu đề địa chỉ IPv4 * Địa chỉ biểu hiện ở dạng bit nhị phân: xyxyxyxy. xyxyxyxy. xyxyxyxy. xyxyxyxy x, y = 0 hoặc 1. * Địa chỉ biểu hiện ở dạng thập phân: xxx.xxx.xxx.xxx Ví dụ: 146.123.110.224 Dạng viết đầy đủ của địa chỉ IP là 3 con số trong từng Octet. Địa chỉ IP thường thấy trên thực tế có thể là 53.143.10.2 nhưng dạng đầy đủ là: 053.143.010.002 * Bao gồm có 3 thành phần chính. Bit 1…………………………………………..32 - Bit nhận dạng lớp (Class bit), để phân biệt địa chỉ ở lớp nào. - Địa chỉ của mạng ( Net ID). - Địa chỉ của máy chủ ( Host ID). 6
 7. ĐỊA CHỈ IPv4/ IPv6 SV: Phạm Hoàng Đức- A06734 GVHD: Hoàng Trọng Minh Ghi chú: Tên là Địa chỉ máy chủ nhưng thực tế không chỉ có máy chủ mà tất cả các trạm làm việc, các cổng truy nhập, v..v.. đều cần có địa chỉ để nhận dạng. 1.1.2. Đánh địa chỉ IP. Một bộ định tuyến sử dụng địa chỉ IP để chuyển tiếp gói tin từ mạng nguồn tới mạng đích. Gói tin phải chỉ ra cả địa chỉ mạng nguồn và mạng đích. Khi một gói được nhận tại bộ định tuyến, nó sẽ xác định địa chỉ mạng đích và xác định đường đi của gói tin và chuyển tiếp gói tin qua cổng tương ứng. Mỗi địa chỉ Ip cũng gồm có 2 phần: nhận dạng địa chỉ mạng- chỉ ra mạng, và nhận dạng địa chỉ host - chỉ ra host. Mỗi octet đều có thể chia thành nh ng nhóm địa chỉ mạng khác nhau, quá trình chia địa chỉ có thể được thực hiện theo mô hình phân cấp. Hình 1.2: Mô hình phân cấp địa chỉ Các địa chỉ được thực hiện theo mô hình phân cấp bởi nó chứa nhiều mức khác nhau. Một địa chỉ IP thực hiện 2 chỉ số về địa chỉ mạng và địa chỉ host trong cùng một địa chỉ. Địa chỉ này phải là duy nhất, bởi khi thực hiện một địa chỉ trùng lặp sẽ dẫn đến nh ng vấn đề về định tuyến. Phần đầu là địa chỉ mạng (hay địa chỉ của hệ thống), phần thứ 2 là địa chỉ host trong mạng. Địa chỉ IP được chia thành các lớp, A, B, C, D, E. Hiện tại đã dùng hết lớp A, B và gần hết lớp C, còn lớp D và E Tổ chức Internet đang để dành cho mục đích khác không phân, nên chúng ta chỉ nghiên cứu 3 lớp đầu. 7
 8. ĐỊA CHỈ IPv4/ IPv6 SV: Phạm Hoàng Đức- A06734 GVHD: Hoàng Trọng Minh Hình 1.3: Cấu trúc các lớp địa chỉ IP Qua cấu trúc các lớp địa chỉ IP chúng ta có nhận xét sau: - Bit nhận dạng là nh ng bit đầu tiên: của lớp A là 0, của lớp B là 10, của lớp C là 110. - Lớp D có 4 bit đầu tiên để nhận dạng là 1110, còn lớp E có 5 bit đầu tiên để nhận dạng là 11110. - Địa chỉ lớp A: Địa chỉ mạng ít và địa chỉ máy chủ trên từng mạng nhiều. - Địa chỉ lớp B: Địa chỉ mạng vừa phải và địa chỉ máy chủ trên từng mạng vừa phải. - Địa chỉ lớp C: Địa chỉ mạng nhiều và địa chỉ máy chủ trên từng mạng ít. Để thực hiện nh ng mạng với quy mô khác nhau, trước hết ta phải hiểu được cơ chế phân lớp trong mạng, địa chỉ IP được chia thành nh ng nhóm được gọi là nh ng lớp. Các nhóm ban đầu được gọi là địa chỉ phân lớp đầy đủ. Mỗi địa chỉ IP bao gồm 32 bit được chia thành 4 phần, mỗi phần 8 bit và số thứ tự của các bit sử dụng cho việc xác định địa chỉ mạng và địa chỉ host tùy theo lớp mà nó thuộc về. 8
 9. ĐỊA CHỈ IPv4/ IPv6 SV: Phạm Hoàng Đức- A06734 GVHD: Hoàng Trọng Minh Lớp A thực hiện trong nh ng mạng lớn có khả năng hỗ trợ trên 16 triệu máy. Chỉ bao gồm octet đầu tiên được sử dụng để chỉ ra địa chỉ mạng, 3 octet còn lại sử dụng để xác định địa chỉ của host trong mạng. Bit đầu tiên của lớp A luôn bằng 0. số thấp nhất của octet đầu tiên có thể thể hiện là 0, và giá trị lớn nhất là 127. Tuy nhiên giá trị 0 và 127 của octet đầu tiên không được sử dụng trong việc định địa chỉ mạng, do đó tất cả các địa chỉ mạng của lớp A sẽ thực hiện giá trị từ 1 tới 126 của octet đầu tiên. Địa chỉ lớp B được thiết kế để hỗ trợ nh ng nhu cầu cho nh ng mạng lớn. Địa chỉ lớp B sử dụng 2 trong số 4 octet đầu tiên làm địa chỉ mạng, 2 octet còn lại được sử dụng để chỉ ra địa chỉ host. Hai bit đầu tiên của octet đầu tiên của một địa chỉ thuộc về lớp B luôn là 10, 6 bit còn lại của octet đầu tiên có thể thay đổi là 0 hoặc 1. Do đó giá trị nhỏ nhất của octet đầu tiên của một địa chỉ lớp B sẽ là 10000000 = 128, giá trị lớn nhất sẽ là 10111111 = 191. Bất cứ địa chỉ nào có giá trị của octet đầu tiên nằm trong khoảng từ 128 – 191 đều là nh ng địa chỉ mạng của lớp B. Địa chỉ lớp C cũng có quy luật tương tự được thực hiện, giá trị 3 bit đầu tiên của một địa chỉ lớp C luôn là 110. Do đó giá trị nhỏ nhất của octet đầu tiên của một địa chỉ lớp C 9
 10. ĐỊA CHỈ IPv4/ IPv6 SV: Phạm Hoàng Đức- A06734 GVHD: Hoàng Trọng Minh có thể là 11000000 = 192, giá trị lớn nhất là 11011111 = 223. Nếu một địa chỉ mạng có giá trị của octet đầu tiên rơi vào trong khoảng 191 – 223 thì đó là một địa chỉ IP thuôc lớp C. Lớp C thực hiện 3 octet là địa chỉ mạng còn 1 octet còn lại được sử dụng làm địa chỉ host. Nó có khả năng hỗ trợ 254 địa chỉ host cho mỗi mạng thuộc về lớp C. Địa chỉ lớp D được tạo ra để tạo khả năng về địa chỉ multicast. Một địa chỉ IP multicast là một địa chỉ có khả năng thực hiện việc truyền thông tin tới một nhóm các máy trạm với địa chỉ IP unicast. Do đó, một máy trạm khi sử dụng địa chỉ multicast có khả năng truyền đồng thời một gói tin tới nhiều người nhận. Bốn bit đầu tiên của một địa chỉ IP của lớp D luôn là 1110. Do đó octet đầu tiên của một địa chỉ mạng thuộc về lớp C có giá trị nhỏ nhất là: 11100000 = 224 và giá trị lớn nhất sẽ là 11101111 = 239. Địa chỉ lớp E thực hiện trong phòng thí nghiệm phục vụ mục đích nghiên cứu. Bốn bit đầu tiên của một địa chỉ của lớp E là 1111. Do đó khoảng giá trị của octet đầu tiên của một địa chỉ lớp E sẽ là: 240 – 255. 1.1.3. Địa chỉ mạng con và mặt nạ mạng con. 1.1.3.1. Phương pháp phân chia địa chỉ mạng con Trước khi nghiên cứu vấn đề này chúng ta cần phải hiểu qua một số khái niệm liên quan tới việc phân địa chỉ các mạng con. 1/ Mặt nạ mặc định: ( Default Mask) được định nghĩa trước cho từng lớp địa chỉ A,B,C. Thực chất là giá trị thập phân cao nhất ( khi tất cả 8 bit đều bằng 1) trong các Octet dành cho địa chỉ mạng – Net ID. Mặt nạ mặc định: Lớp A: 255.0.0.0 Lớp B: 255.255.0.0 Lớp C: 255.255.255.0 10
 11. ĐỊA CHỈ IPv4/ IPv6 SV: Phạm Hoàng Đức- A06734 GVHD: Hoàng Trọng Minh 2/ Mặt nạ mạng con: ( Subnet Mask) Mặt nạ mạng con là kết hợp của Mặt nạ mặc định với giá trị thập phân cao nhất của các bit lấy từ các Octet của địa chỉ máy chủ sang phần địa chỉ mạng để tạo địa chỉ mạng con. Mặt nạ mạng con bao giờ cũng đi kèm với địa chỉ mạng tiêu chuẩn để cho người đọc biết địa chỉ mạng tiêu chuẩn này dùng cả cho 254 máy chủ hay chia ra thành các mạng con. Mặt khác nó còn giúp bộ định tuyến trong việc định tuyến cuộc gọi. Nguyên tắc chung - Lấy bớt một số bit của phần địa chỉ máy chủ để tạo địa chỉ mạng con. - Lấy đi bao nhiêu bit phụ thuộc vào số mạng con cần thiết mà nhà khai thác mạng quyết định sẽ tao ra. 1.1.3.2. Một số địa chỉ đặc biệt - Địa chỉ mạng IP là địa chỉ IP mà tất cả các bit thuộc phần định danh máy ( host ID) = 0. - Địa chỉ quảng bá tới tất cả các máy trong mạng LAN. VD: 255.255.255.255 - Địa chỉ tất cả các máy của mạng X.Y.Z ở xa. VD: X.Y.Z.255 - Địa chỉ Loopback có số 127 ở đầu 127.X.Y.Z Mục đích để thử tại chỗ các phần mềm IP. - Địa chỉ 0.0.0.0 dùng để chỉ mạng này. Địa chỉ 0.0.0.5 dùng để chỉ máy số 5 ở mạng này (mạng đang cài đặt). -Địa chỉ mạng sử dụng cho mạng riêng (mạng nội bộ, không sử dụng làm địa chỉ internet) + Lớp A: 10.0.0.0 + Lớp B: 172.16.0.0 to 172.31.255.255 + Lớp C: 192.168.0.0 to 192.168.255.255 11
 12. ĐỊA CHỈ IPv4/ IPv6 SV: Phạm Hoàng Đức- A06734 GVHD: Hoàng Trọng Minh 1.2. Khuôn dạng của gói tin IP. Hình 1.4: Khuôn dạng của gói tin IPv4  Version IP-V4: Khi gói tin tới bộ định tuyến, bộ định tuyến sẽ phân tích nếu thấy phiên bản cũ hơn thì bộ định tuyến sẽ hủy bỏ gói tin và thông báo cho trạm nguồn biết.  Header length: độ dài của gói tin tính theo đơn vị 32 bit.  Type of service: Kiểu dịch vụ được sử dụng trong tiêu đề gói tin IP để chỉ ra quan hệ ưu tiên cho việc chuyển các gói tin, thông thường các gói tin IP được xử lý theo nguyên tắc FIFO, các bit 0,1,1 trong trường kiểu dịch vụ chỉ ra các thông tin về trễ, thông lượng và độ tin cậy. Thông thường 2 trong số 3 thông tin đó sẽ được đặt, nhưng trường chức năng này không buộc tất cả các bộ định tuyến phải xử lý. 12
 13. ĐỊA CHỈ IPv4/ IPv6 SV: Phạm Hoàng Đức- A06734 GVHD: Hoàng Trọng Minh - D ( Delay): độ trễ D=0: yêu cầu truyền trễ bình thường. D=1: yêu cầu trễ thấp. - T ( Throughput): thông lượng T=0: thông lượng bình thường. T=1: thông lượng cao. - R ( Reliability): độ tin cậy R=0: độ tin cậy bình thường. R=1: độ tin cậy cao.  Total length: độ dài toàn bộ của gói tin Max 216=64 KB, thông thường ngắn hơn.  ID: số định danh của gói tin. Nếu 1 gói tin phải phân thành nhiều mảnh để truyền đi thì tất cả các mảnh phải có cùng định danh.  Flag: 1 bit d tr DF (don’t Fragment) DF=1: không được phép phân gói tin thành mảnh tin. DF=0: cho phép phân mảnh để truyền. MF (More Fragment) MF=1: cho biết còn có các mảnh tin tiếp theo thuộc cùng một gói tin. MF=0: đây là mảnh tin cuối cùng của gói tin hoặc gói tin không phân mảnh.  Offset: Cho biết vị trí của mảnh tin trong gói tin, đơn vị tính là 8 byte. Tại tram thu, 3 trường (5), (6), (7) cho phép ghép các mảnh tin thành gói tin. VD: gói tin 3000 byte mà Bộ định tuyến chỉ chuyển gói tin 1000byte một lần thì phải phân mảnh tin. ID DF MF offset 400 0 1 0 400 0 1 125 400 0 0 250 13
 14. ĐỊA CHỈ IPv4/ IPv6 SV: Phạm Hoàng Đức- A06734 GVHD: Hoàng Trọng Minh Ghi chú : Trong trường hợp truyền không phân mảnh thì không cần các thông tin nhưng gói tin vẫn phải chứa thêm 32 bit này. Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6) sẽ khắc phục điều này.  Time to live (TTL): Thời gian sống của gói tin. Trường này có 8bit ban đầu tính đơn vị là giây, vậy thời gian gói tin được phép tồn tại trên mạng là: 28=256 giây > 4 phút Trong thực tế trường này chứa số bước nhảy chính là số bộ định tuyến mà gói tin được phép đi qua. Cứ mỗi lần gói tin qua một bộ định tuyến thì TTL sẽ trừ đi 1 và khi bằng 0 thì gói tin sẽ bị hủy và thông báo cho trạm nguồn. Đây là giải pháp để điều khiển tắc nghẽn.  Protocol: Cho biết giao thức được sử dụng ở tầng trên. - Nếu tầng giao vận là TCP thì có mã là 6. - Nếu tầng giao vận là UDP thì có mã là 17. - Nếu là ICMP thì có mã là 1.  Heder checksum: Kiểm tra lỗi cho đầu gói tin.  Soure Address: Địa chỉ nguồn.  Destination Address: Địa chỉ đích. Các địa chỉ này được dùng để định đường trên mạng Internet nên còn gọi là IP address. Địa chỉ dài 32 bit được chia thành 4 byte, mỗi byte được thể hiện bằng một số thập phân và cách nhau bởi dấu chấm.  Option: Lựa chọn. - Record Route: ghi lại địa chỉ của tất cả các bộ định tuyến mà gói tin đi qua. Độ dài của trường lựa chọn này do trạm nguồn quy định. Nếu số bộ định tuyến mà gói tin đi qua quá nhiều thì địa chỉ của các bộ định tuyến sau sẽ không được ghi vào gói tin. - Time Stamp (nhãn thời gian): ghi lại thời gian mà gói tin đi qua bộ định tuyến. Có 3 cách ghi. . Khi gói tin đi qua bộ định tuyến, ghi lại danh sách thời gian gói tin qua bộ định tuyến. . Ghi địa chỉ IP và thời gian tương ứng khi gói tin đi qua. . Trạm nguồn sẽ ghi sẵn một số địa chỉ cần đo thời gian và gói tin tới bộ định tuyến có địa chỉ tương ứng thì sẽ được ghi thời gian vào. 14
 15. ĐỊA CHỈ IPv4/ IPv6 SV: Phạm Hoàng Đức- A06734 GVHD: Hoàng Trọng Minh 1.3. Giải pháp định tuyến theo địa chỉ IP. 1.3.1. Các phần tử cơ bản của một hệ thống định tuyến. Bộ định tuyến là một thiết bị lớp 3 trong mô hình OSI 7 lớp. Nó có hai chức năng cơ bản đó là định tuyến và chuyển mạch gói tin IP từ đầu vào đến đầu ra. Quá trình định tuyến là quá trình tập hợp các thông tin về cấu trúc topo mạng nhằm tạo ra một bảng định tuyến. Quá trình chuyển mạch gói tin là sao chép một gói từ một giao diện đầu vào tới một giao diện đầu ra thích hợp dựa trên thông tin chứa trong bảng chuyển tiếp gói. Bất kỳ hệ thống định tuyến nào đều cần 4 phần tử cơ bản để thực hiện quá trình định tuyến và chuyển mạch gói tin đó là:  Các phần mềm định tuyến.  Bộ phận xử lý gói.  Một ma trận chuyển mạch.  Card đường truyền. Bốn phần tử cơ bản này cấu thành một bộ định tuyến theo cấu trúc như sau: Bộ xử lý chính thi hành phần mềm định tuyến, phần mềm định tuyến này thực hiện các chức năng định tuyến và duy trì các thông tin về cấu trúc mạng Internet thông qua các giao thức định tuyến. Ma trận chuyển mạch thực hiện hoạt động chuyển mạch gói tin bằng cách sử dụng bộ xử lý gói, bộ xử lý này thường là một ASIC ( Application Specific Intergrated Circuit-Mạch tích hợp đặc trưng cho ứng dụng) được tối ưu để thực hiện nhiệm vụ cụ thể với tốc độ cao. Ở điểm này thì nó phù hợp với bộ định tuyến trên đường trục hiện nay. Ngoài ra bộ định tuyến thường xuyên duy trì một bảng khác gọi là bảng 15
 16. ĐỊA CHỈ IPv4/ IPv6 SV: Phạm Hoàng Đức- A06734 GVHD: Hoàng Trọng Minh chuyển gói, bảng này có trong các bộ máy chuyển tiếp gói ( FE-Forwarding Engine). FE thực hiện việc đọc địa chỉ đích từ tiêu đề gói đến, thực hiện việc tìm kiếm tuyến, tìm tiền tố phù hợp dài nhất ( Longest Prefix Matching) và chuyển gói đến giao diện đầu ra đã được xác định. Về cơ bản thì bảng chuyển gói bắt nguồn từ bảng định tuyến nhưng nó ít được cập nhật hơn. Bảng định tuyến được duy trì bởi phần mềm định tuyến, phần mềm này thực hiện quá trình xử lý tương đối chậm trong khi cập nhật bảng và khi bảng đã được cập nhật, bản sao của nó sẽ được chuyển đến bộ máy chuyển gói. Bản sao này có thể là một tập hợp con của toàn bộ bảng định tuyến và có thể được biến đổi để phù hợp với phiên bản nhỏ hơn. Ma trận chuyển mạch là thành phần cốt yếu của một bộ máy chuyển gói. Về bản chất, một bộ định tuyến bao gồm phương tiện định tuyến được thực hiện trong phần mềm và sử dụng CPU chính của bộ định tuyến để tiến hành hoạt động phức tạp hơn như thực hiện các giao thức định tuyến, các đặc điểm kĩ thuật lưu lượng, đảm bảo QoS, biến đổi tiêu đề gói trước khi truyền đi và các đặc điểm dựa trên các phần mềm khác của bộ định tuyến. Ngoài ra, FE còn tiến hành các nhiệm vụ đơn giản hơn tại tốc độ cao. 1.3.2. Xử lý gói tin ở bộ định tuyến. Các gói tin ở bộ định tuyến căn cứ vào bộ đệm của bộ định tuyến và các thông số ở phần tiêu đề của gói IP để đưa ra các quyết định phù hợp với gói tin.  Kiểm tra gói tin IP - Header checksum nếu có lỗi thì bộ định tuyến hủy gói tin. - Kiểm tra 1 số thông số : Version, Header length, Total length, Protocol nếu sai hủy bỏ gói tin. - Kiểm tra xem nếu TTL=0 thì hủy gói tin. - Nếu bộ đệm của bộ định tuyến đầy không chứa được gói tin thì hủy gói tin.  Chuẩn bị truyền : - Phân tích trường (Type of service) để tìm ra đường đi tương ứng. - Xác định gói tin có phân mảnh không? + Nếu phân mảnh thì thực hiện chia gói tin. + Nếu không được phân mảnh nhưng bộ định tuyến lại không có khả năng truyền cả gói tin thì sẽ hỏi các bộ định tuyến láng giềng và nhờ bộ định tuyến láng giềng chuyển gói tin. Nếu không có bộ định tuyến láng giềng nào chuyển được gói tin thì bộ định tuyến sẽ hủy gói tin và thông báo cho trạm nguồn.  Tính toán lại một số thống số của gói tin: 16
 17. ĐỊA CHỈ IPv4/ IPv6 SV: Phạm Hoàng Đức- A06734 GVHD: Hoàng Trọng Minh - TTL - 1 (khi qua 1 bộ định tuyến). - Điền các thông số cho trường hợp phân mảnh . - Điền các thông số cho trường lựa chọn (Option). - Tính lại Header checksum. 1.3.3. Xử lý gói tin khi tới đích.  Kiểm tra gói tin IP. - Header checksum: Nếu có lỗi thì máy đích hủy gói tin. - Kiểm tra 1 số thông số: Version, Header length, Total length, Protocol nếu sai hủy bỏ gói tin. - Kiểm tra xem nếu TTL=0 thì hủy gói tin. - Nếu bộ đệm của bộ định tuyến đầy không chứa được gói tin thì hủy gói tin.  Chuẩn bị - Không kiểm tra Type of service vì đây là trạm đích nên không cần chuyển đến trạm khác. - Kiểm tra xem gói tin có phân mảnh? Khi nhận được mảnh tin đầu tiên của gói tin phân mảnh, trạm đích sẽ khởi động một đồng hồ thời gian, nếu hết thời gian quy định mà mảnh tin cuối cùng chưa đến thì trạm đích sẽ hủy bỏ tất cả các mảnh tin đã nhận. Nếu các mảnh tin đến đúng giờ thì trạm đích sẽ ghép các mảnh tin thành gói tin gốc.  Chuyển gói tin lên tầng trên để xử lý tiếp. 1.3.4. Định tuyến trên mạng Internet (IP Routing). 1.3.3.1. Bảng tìm đường. 1.3.3.2. Giao thức tìm đường (IP Protocol). Chức năng của giao thức tìm đường - Thiết lập bảng tìm đường. 17
 18. ĐỊA CHỈ IPv4/ IPv6 SV: Phạm Hoàng Đức- A06734 GVHD: Hoàng Trọng Minh - Cập nhật bảng tìm đường. - Tính toán quãng đường đi ngắn nhất để chọn địa chỉ của bộ định tuyến tiếp theo nhằm chuyển gói tin đi nhanh nhất. Giao thức tìm đường đơn giản là giao thức dựa vào topo mạng để lập bảng tìm đường bằng tay và cập nhật bằng tay nhằm tìm đường ngắn nhất. Giao thức này chỉ sử dụng cho mạng đơn giản. Giao thức tìm đường trên Internet, sử dụng trong mạng phức tạp. - Cập nhật tự động. - Tự động tính toán để tìm ra bộ định tuyến tiếp theo dựa trên hiện trạng của mạng. Tiêu chuẩn đánh giá giao thức tìm đường: + Thích nghi rất nhanh với thay đổi của mạng. + Tính được con đường tối ưu. + Dễ dàng nâng cấp khi mạng phát triển. + Tiết kiệm tài nguyên của máy. + Băng thông tiết kiệm nhất. 1.3.3.3. Số đo được sử dụng trong Internet. Số đo được tính như sau: - Số bước nhảy mà gói tin đi qua. - Số bước nhảy mà gói tin đi qua nhưng có trọng số. - Tổng hợp từ nhiều thông số như băng thông, độ trễ, tải hiện tại, giá thành.... - Thuật toán dựa trên số đo để tính đường đi ngắn nhất gọi là DVA ( Distance Vector Algorithm). Giao thức RIP sử dụng thuật toán DVA. - Thuật toán trạng thái liên kết gọi là LSA ( Link State Algorithm). Giao thức OSPF sử dụng thuật toán LSA. 1.4. Kết luận. Trong chương này, bài tiểu luận đã đề cập tới cấu trúc địa chỉ IPv4. Địa chỉ IPv4 có hai chức năng cơ bản: địa chỉ các giao diên mạng ( cung cấp một địa chỉ duy nhất cho nhưng giao diện khi tham gia vào mạng Internet), hỗ trợ cho định tuyến ( để truyền tải thông tin từ mạng này sang mạng khác). Chương tiếp theo sẽ trình bầy về địa chỉ Internet 18
 19. ĐỊA CHỈ IPv4/ IPv6 SV: Phạm Hoàng Đức- A06734 GVHD: Hoàng Trọng Minh phiên bản 6 - IPv6, đây là phiên bản được thiết kế nhằm khắc phục nh ng hạn chế của giao thức Internet IPv4. 19
 20. ĐỊA CHỈ IPv4/ IPv6 SV: Phạm Hoàng Đức- A06734 GVHD: Hoàng Trọng Minh Chương 2: CẤU TRÚC ĐỊA CHỈ IPv6. 2.1. Đặc điểm của IPv6. Giao thức Internet phiên bản 4 ( IPv4) tuy đang được sử dụng rỗng rãi hiện nay nhưng có một số nhược điểm : + Địa chỉ Ip có 32 bit, cho tới nay đã gần cạn kiệt, cần phải được mở rộng . + Phần đầu ( phần tiêu đề) của khuôn dạng gói tin IPv4 có nh ng thông tin dư thừa. + An ninh thông tin chưa thật đảm bảo, còn thiếu. + Chưa hỗ trợ tốt cho việc truyền thông đa phương tiện ( multimedia). Sự ra đời của IPv6 sẽ khắc phục những nhược điểm trên. - Định dạng Tiêu đề mới. - Không gian địa chỉ rộng. - Cơ sở hạ tầng định tuyến và đánh địa chỉ phân cấp và hiệu quả. - Cấu hình địa chỉ Stateful và Stateless. - Bảo mật. - Hỗ trợ tốt hơn cho QoS. - Giao thức mới cho sự tương tác node láng giềng. - Có khả năng mở rộng. 2.1.1. Kiểu định dạng tiêu đề mới. - Tiêu đề của IPv6 có một kiểu định dạng mới được thiết kế để gi cho tiêu đề bên trên ở mức tối thiểu. Điều này đạt được bằng cách chuyển cả các trường hợp không cần thiết và các trường lựa chọn sang phần tiêu đề mở rộng, phần mở rộng này đi theo sau phần tiêu đề của IPv6. Tiêu đề IPv6 được tổ chức tốt, xử lý hiệu quả hơn tại các bộ định tuyến trung gian. - Các tiêu đề IPv4 và IPv6 là không gắn liền. IPv6 không phải là siêu tập của chức năng mà tương thích ngược với IPv4. Một host hoặc một bộ định tuyến phải dùng một sự bổ sung của IPv4 và IPv6 để nhận ra và xử lý cả 2 kiểu định dạng tiêu đề. Tiêu đề IPv6 mới chỉ rộng gấp 2 lần IPv4 mặc dù địa chỉ IPv6 rộng gấp 4 lần IPv4. 2.1.2. Không gian địa chỉ mở rộng. - IPv6 có địa chỉ IP dài 128 bit. Mặc dù 128 bit có thể biểu diễn hơn 3.4x1038 tổ hợp, không gian địa chỉ rộng của IPv6 được thiết kế cho phép nhiều mức subneting và chia vùng điạ chỉ từ địa chỉ gốc Internet đến các mạng riêng trong cùng 1 tổ chức. 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản